DEL

Det var en strålende fornøyd reder, Ian Buchan, vi møtte ved Eidsvik Skipsbyggeri i Uskedalen noen dager etter dåpen av den nye pelagiske tråleren, Quantus. Det var hans kone, Jenice, som hadde fått det ærefulle oppdraget å være gudmor, noe hun taklet med glans. Da Kystmagasinet gikk i trykken i slutten av mai, var det rett før det nye, flotte fiskefartøyet skulle kaste loss med kurs for hjemmehavnen Peterhead i Skottland.


( 10.06.2008 )

[raw]

Buchan hadde planer om å dra rett på fiske etter sild, så fort visning var gjort unna i den skotske hjemmehavnen. Det er sild, makrell og kolmule nye Quantus skal fiske på, og de har bra med kvoter til en fornuftig drift, forteller rederen. Som så mange andre rederier i denne klassen, har de investert i kvoter de siste årene, for å få tilstrekkelig med fiskerettigheter til å kunne forsvare nyinvesteringen. Nybygget har en kvote på ca. 4.000 tonn nordsjøsild, ca. 6.000 tonn makrell og ca. 4.000 tonn kolmule.

 

Quantus er et flott skip. Her liggende ved utrustningskaien til AS Eidsvik Skipsbyggeri

 

Fem måneders drift
Quantus har et mannskap på ti mann, og driften blir stort sett gjort unna på fem-seks måneder. Om bord er det ingen fast avløserordning. Men mannskapet består av en person mer enn de trenger, slik at det er mulig for de om bord å ta seg fri utenom dødtiden i land. Quantus er en familiebedrift, og begge sønnene til rederen er mannskap om bord. Den eldste er avløser for faren som skipper, og yngstemann er i gang med å utdanne seg i samme retning.

 

Nye Quantus har kostet rundt 200 millioner norske kroner. Vik-Sandvik AS har stått for designet, skroget er bygget ved Helgeland Sveiseindustri AS mens all utrustning er gjort i regi av AS Eidsvik Skipsbyggeri. Ian Buchan sier de har lagt vekt på å skape trivsel om bord, med store rom og lyse, trivelige farger. Han mener dette er viktige moment, spesielt i hektiske uker langt til havs i den mørke årstiden. Dette er tredje fartøyet rederen får designet hos Vik-Sandvik AS på Fitjar. Han er strålende fornøyd med jobben de har gjort, og overfor Kystmagasinet slår han fast at det aldri er aktuelt å skifte designer om det skulle bli snakk om flere nybygg i årene som kommer. Det kan nevnes at gamle Quantus ble solgt for to år siden, omtrent på samme tid som tegning av kontrakt på nybygget.

 

På nye Quantus har man satset på fleksible og justerbare moduler. Det gir broen et spesielt og luftig preg.

 

Gode boforhold
Vi ankom Uskedalen noen dager etter dåpen, og ble møtt av et kritthvitt overbygg og sort skrog som speilet seg i en blikkstille fjord i vakkert vårvær. Det er et flott fiskefartøy den skotske rederen har fått bygget i Norge. Da Kystmagasinet tok turen om bord, var Quantus fortsatt preget av mye gjenstående arbeid innvendig, og det var nærmest umulig å få tatt noen fornuftige bilder av rom og innredning, utenom broen.  Men vi fikk likevel et visst inntrykk av hvordan det kom til å bli. Mannskapet får store og trivelige tomannslugarer å boltre seg på. Det er seks av disse og fire enkeltmannslugarer, og med et mannskap på ni-ti personer burde det bli rom for privatliv. Lugarene har en liten salong, tv og eget rom med dusj og toalett.

 

Et rom om bord som nærmet seg ferdigstillelse da vi inspiserte nybygget, var broen. Den er stor, åpen, oversiktlig og velutstyrt, og rederen har satset på et gjennomført Flexibridge brosystem fra Steinsvik Maskinindustri, med individuelle, fleksible og justerbare moduler. Dette er første skotske fartøy med en slik broløsning, i følge designer Vik-Sandvik. Fra prosjektleder Martin Vestbøstad får Kystmagasinet opplyst at Quantus representerer et helt nytt design, hvor hovedutfordringen har vært de skotske tonnasjebegrensningene på 2085 bruttotonn. Det 65 x 14,2 meter store nybygget har likevel blitt et pratbygg med gode og praktiske løsninger, uten at det er satset på noe revolusjonerende om bord. Toppfarten på 17,5 knop er heller ikke verst med en hovedmotor fra Wärtsilä på 6000 kW.

 

Quantus er en pelagisk tråler.

 

Har holdt tidsplan
Byggeprosessen har gått etter planen fra kjølen ble strukket og de første skrogplatene ble sveist sammen ved Helgeland Sveiseindustri AS på Nesna til det som skulle bli skroget til Quantus. Jobben med skrog og overbygg startet i oktober 2006. Der får Kystmagasinet opplyst av daglig leder Svein Arne Eidsvik ved verftet i Uskedalen. Skipet ankom Eidsvik Skipsbyggeri for utrustning i september året etter. I månedskiftet mai/juni i år regnet Eidsvik med at det ferdige nybygget ville forlate Hardangerfjorden for godt, i alle fall i denne omgang. Det har vært rundt 100 personer i sving på nybygget under byggeprosessen i Uskedalen. Verftet har 58 fast ansatte, og i tillegg har mannskap fra ulike underleverandører vært engasjert med utrustningen.

 

Silekassen og noe av dekksarrangementet.

 

AS Eidsvik Skipsbyggeri får ikke noe langt pusterom før neste bygg er på plass ved utrustningskaien. Denne gangen er det et offshorefartøy, nærmere bestemt en VS 485 MPSV på 88 meters lengde, som skal gjøres ferdig i løpet av ca. syv måneder. Denne jobben starter etter alle solemerker i august en gang, i følge Svein Arne Eidsvik. I mellomtiden vil de ansatte være sysselsatt med reparasjon og vedlikehold av ulike typer fartøy. Verftet har også produksjon av daviter som et av sine produkter, og 5-10 personer er stort sett engasjert på dette feltet. Veftet har opsjon på utrustning av ytterligere ett offshorefartøy, etter at det kommende nybygget er ferdigstilt.

 

Når det gjelder andre store leverandører til nye Quantus kan det nevnes at Wärtsilä har levert hovedmotoren på 6.000 kW. Karmøy Winch har stått for leveranser av vinsjer, kraner med mer, Volvo har levert hjelpemotorene, Brunvoll thrustere og Teknotherm kjøleanlegget. Furuno har stått for det meste av elektronikken på broen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.