DEL

Det har vært utfordringer underveis i byggeprosessen, forsinkelse på knapt fire måneder og en noe høyere sluttpris. Likevel er eierne stornøyd med sluttresultatet av nye Ramoen, som på alle måter fremstår som et praktskip!


( 06.12.2016 )

Båten er spekket med topp moderne utstyr, og fisken som blir levert fra denne nye norske hvitfisktråleren, vil holde et kvalitetsnivå på høyde med linefanget fisk.

-Prislappen for den store og voluminøse tråleren, med hovedmålene 75,1×16 meter, endte til slutt på 340 millioner kroner, som der litt mer enn kontraktssum. Forsinkelse og overskridelse har flere årsaker, som spesifikasjonsendringer fra rederiets side under byggeprosessen, forsinkelser på utstyr som skulle installeres og feilberegninger på kompleksitet fra byggeverftets side, spanske Astillero Armon Gijon. Men når vi ser sluttresultatet kan vi si at vi alt i alt har fått et meget godt prosjekt, både med hensyn til kvalitet, fasiliteter om bord, økonomi og drift, sier driftssjef Sindre Skjong i Ramoen AS.

IMG_4116

Skipper Egil Skarbøvik er godt fornøyd med nye Ramoen, som for øvrig er den fjerde han er skipper på. Her avbildet i skipperstolen med mange besøkende rundt seg.

IMG_4118

 

Glimt fra den enorme broen!

IMG_4121

Tråler i særklasse

Dette nybygget er en fabrikktråler i særklasse på veldig mange områder. I følge skipper Egil Skarbøvik er ikke nye Ramoen utpreget avansert. Den har en rekke nyvinninger, blant annet i fabrikken, som gjør at produktene som kommer herfra vil holde et kvalitetsnivå som vil være blant det beste i markedet. «Fresh Frozen At Sea» er båtens og rederiets varemerke, og det er dette som vil bli nøkkelen til suksess. Sjøfrossen fisk fra moderne fartøy som Ramoen, regnes i dag for å holde bedre kvalitet enn fersk fisk, som i mange tilfeller er flere dager gammel før den presenteres som fersk i kjøledisken i butikkene.

Om bord i Ramoen kan de produsere en rekke type fiskeprodukter i den hypermoderne fabrikken, fra HG-fisk eller beinfri filet til loins og porsjonsstykker, alt produsert og fryst innen fem-seks timer etter at fisken hales om bord. Det gir unik kvalitet. Dette er også det første fartøyet i verden som tar i bruk islandske Valka sin vannskjæremaskin, som kutter til nevnte produkter. I det nye fartøyet har man tenkt kvalitet hele veien, fra fisken dras skånsomt om bord, der trålslipp er vinklet i forhold til vinsjer som drar noten med fisken opp på dekk, lukene i fiskebinger som er laget av rør i stedet for konstruksjoner med skarpe kanter som kan gi slagskader, til at kanten på tankene er buet slik at fisken glir pent inn.

IMG_4131

IMG_4132

Fantastiske fasiliteter i messe og salong.

 

Skånsom behandling

-Fisken blir deretter skånsomt transportert gjennom en bedøver som setter fisken ut av spill før den går gjennom hodekappemaskinene og videre til utblødertank. Etter at fangsten er skikkelig utblødd blir den sortert etter type og størrelse i en stor 12-delt tank. Derfra går den videre gjennom filetmaskiner og skinnemaskin før den ender opp i nevnte Valka-maskin, som med ekstremt høyt vanntrykk kutter ut ben og lager porsjonsstykker av den type man ønsker. Herfra blir fiskeproduktene sortert videre og deretter pakket i kartonger, før den går automatisk gjennom frysesystemet til frysehotellet med robot, eller direkte til det automatiske palleteringssystemet, før ferden ender opp i lasterommet, hvor pallene med fiske blir stuet bort med gaffeltruck, opplyser driftssjef Sindre Skjong.

Han forteller videre at transportbåndene i fabrikken har mindre helning enn det som er vanlig, slik at fisken ikke ruller rundt «spinner» underveis i den strømlinjeformede produksjonslinjen. Man har i nye Ramoen, i enda større grad enn tidligere, satset på filet med tre filetmaskiner som er spesiallaget for liten, medium og stor fisk. Det er bare den aller største fisken som vil bli frosset som HG. Nye Ramoen har innfrysningskapasitet for filet på rundt 45-50 og rundt 30 tonn HG eller reker i døgnet. Selv om kapasiteten er av en slik størrelse, er det ikke noe mål for eierne å komme opp i slike daglige mengder, fordi fokus er kvalitet. Og for å oppnå best mulig kvalitet er 30 tonn filet i døgnet rikelig. Trålingen og fiskeaktiviteten blir selvsagt tilpasset denne tankegangen, forteller skipper Egil Skarbøvik, som legger til at fartøyet vil operere i hele Nordsjøen og Barentshavet.

IMG_4135

Stuert Ole Georg Bjørneset fra Herøy mener han har fått en fantastisk arbeidsplass. Byssen har han selv vært med å designe. I bakkant finnes Av byssen finnes to kjølerom, frys og plass for tørrproviant. All proviant heises ned og settes uten for døren akter. Stuerten vil ha med seg en forpleiningsassistent om bord. Skipet har 29 lugarer, alle utrustet med eget bad, TV og internett-tilgang.

IMG_4124

 

Glimt fra en offiserslugar som har egen sovekabin og bad.

 

Blåkveitekvote ved Grønland

Ramoen har også kvoter på blåkveite på vestsiden av Grønland neste år, gjennom en rulleringsordning der det i 2017 er fabrikktråleren fra Vartdal sin tur. Fartøyet har en kvote på rundt 600 tonn blåkveite, som skipperen regner med å gjøre unna i løpet av seks ukers fiske. Resten av kvotene på nybygget for 2017 er omtrent som i år. Men som nevnt satser man på en annen driftsprofil der det blant annet stilles langt strengere krav til kvalitet, som igjen gir bedre pris på sluttproduktene. Siden overlevering av Ramoen ble rundt fire måneder etter opprinnelig plan, og de fortsatt har igjen rundt 1.800 tonn torsk (rund vekt), 300 tonn hyse og noe sei igjen av kvoten, så blir det en hektisk avslutning av året.

-Alt må klaffe om vi skal klare å fiske hele kvoten før nyttår, sa Egil Skarbøvik til Kystmagasinet da vi besøkte nybygget på en stormfull dag et par dager før dåpen. Etter dåpen var det planen å gå vest av landet på et fiskedøgn for å få fangst og teste utstyr og fabrikk. Deretter ville Ramoen sette kursen nordover på ordinært fiske.

IMG_4140

IMG_4144

IMG_4145

Noen bilder fra fabrikken der det fortsatt foregikk en del arbeid.

 

330 driftsdøgn årlig

– Vi har som målsetning å være i drift rundt 330 døgn i året med dette nye fartøyet, og vi ønsker ikke større fangster i trålhalene enn at fisken kan tas unna i fabrikken i løpet av 4-5 timer og deretter fryses. Da oppnår vi optimal kvalitet. Under vanlig drift vil det jobbe 10-11 personer i fabrikken, og vi håper å få plass til 550-600 tonn ferdige produkter i fryserommet før vi må gå til land for levering. Vi har også en stor melfabrikk om bord, og vi er første båt som også tar ut olje fra restavfallet. Mel- og oljefabrikken er helautomatisk, som overvåkes av en person. Det finnes også en stor silo for lagring av mel foran lasterommet, slik at produksjonen kan gå kontinuerlig. Melet pakkes til slutt i 25 kilos sekker, forteller en fornøyd skipper.

Egil Skarbøvik er svært fornøyd med fasilitetene om bord i nye Ramoen, som for øvrig er den fjerde båten med samme navn som han er skipper på. Forrige Ramoen (hovedmål 67×14 m), hadde rundt 240 driftsdøgn årlig og en 2:1 skiftordning, mens de som har mønstret på nybygget vil ha 1:1 ordning. Det faste mannskapet om bord under drift vil telle rundt 28 personer. Blant disse vil det til enhver tid være to halvlottinger og en læring. Turnus for de fleste vil være seks timer på jobb og seks timer fri, døgnet rundt, mens turene vil ha en varighet på rundt fem uker.

IMG_4170

Driftssjef Sindre Skjong er godt fornøyd med sluttresultatet til den nye fabrikktråleren. Han har nettopp overtatt jobben etter Atle Vartdal. Skjong er opprinnelig maskinist, og har fartstid fra familierederiet Skaregg og fra ni år i Aker Biomarine.

 

Utrustet for forskning

Av andre nyvinninger på nye og isforsterkede Ramoen, er at dette fartøyet er rigget for dobbeltråling. Dessuten er den, som den eneste hvitfisktråleren i Norge, utrustet for forskning, som betyr at fartøyet har senkekjøl, laboratorium, konferanserom og ekstra lugarplass. Da vi møtte skipperen oppe på den store og svært godt utrustede broen, kunne han fortelle at fartøyet har fantastiske bofasiliteter, noe vi med selvsyn kunne se under vår runde rundt i båten. Egil Skarbøvik dro også frem broutrustningen som har det siste innen elektronisk navigasjons- og fiskeletingsutstyr, blant annet det nye ekkoloddet fra Simras, SM90, som er en mellomting mellom sonar og ekkolodd.

Skipperen trakk videre frem fokuset på sikkerhet fra rederiets side. Nybygget er blant annet utrustet med 14 kamera, strategisk plasser rundt om i båten, i fabrikk, arbeidsdekk med mer. Fra broen har Skarbøvik dermed full overvåkning over arbeidet som utføres om bord. Tråleren er også utrustet med en såkalt «upper sterngate» akter, som hjelper til med å få trålen om bord, og som er uvurderlig i dårlig vær. Det finnes også et skyvedekk som kan dekke deler av tråldekket, trekkes frem i dårlig vær og som gir mannskapet bedre beskyttelse mot værgudene når det er behov for det. Videre finnes det en midtstilt senterpinne helt akter, som hindrer at sveiperne slår. Også dette har med sikkerhet å gjøre. Det samme har ekstra høye rekker.

IMG_4147

Glimt fra motorrommet og hovedmotoren fra Rolls-Royce.

 

Økonomisk driftsprofil

Når det gjelder fremdrift, er Ramoen utrustet med et hovedmaskineri med boost-mulighet. Det energieffektive skrogdesignet fra Rolls-Royce har gitt et smekkert og lettdrevet fartøy, noe som har gjort at man har satset på en hovedmotor på 3600 kW (også den fra RR), som regnes for å være relativt lite på en stor tråler som dette, i følge Egil Skarbøvik. Motoren er likevel stor nok i 90 prosent av driftstiden. Et hybridsystem fra Rolls-Royce gir dessuten mulighet for ekstra kraft (boost) fra to hjelpemotorer på 1.500 kW og 500 kW om det skulle være behov for det. Det samme systemet gir mulighet for å redusere turtallet på propellen og dermed drivstofforbruket.

I følge skipperen har de bikket 17 knop under testtur med maks belastning, mens økonomisk marsjfart vil ligge på 13-14 knop. Skarbøvik er godt fornøyd med design og fremdriftssystem. Han forteller at tråleren er mer smidd i baugen og har et smekrere skrog enn hva som er vanlig for en tråler, og han tror de har fått en svært god sjøbåt. Han fikk indikasjoner på at så er tilfelle på turen fra Spania til Ålesund, selv om det var stille vær og rolig sjø hele tiden. Rederne håper å kunne redusere det samlede bunkersforbruket med 15 prosent, sammenlignet med forrige Ramoen.

IMG_4161

Dette er ikke en bowlingbane men den invendige delen av tråldekket.

IMG_4156

 

Tråleren er også utrustet med en såkalt «upper sterngate» akter, som hjelper til med å få trålen om bord, og som er uvurderlig i dårlig vær.

IMG_4158

Bilde fra deler av tråldekket. Legg merke til skyvdekket i overkant som kan trekkes akterover og gi beskyttelse mot vær og vind for de som jobber på dekk.

Fish & chipsmarked viktig

Når det gjelder markedet for fiskeproduktene fra nye Ramoen, så har fish & chips-sektoren i England, med sine over 10.000 utsalg, vært og vil være rederiets viktigste marked. Ramoen AS selger sine produkter gjennom tre store grossister. Med ny teknologi for beinfri filetproduksjon og porsjonskutting vil supermarkedssegmentet bli stadig viktigere for rederiet, både i Norge og med tanke på eksport. Det vil også bli større fokus på hjemmemarkedet fremover, blant annet vil man selge tinte fileter i små forpakninger i dagligvaresektoren. I Norge samarbeider Ramoen AS med Lerøy og Norgesgruppen.

Det kan til slutt sies litt om rederiet, som har sin opprinnelse fra Vartdal fra 1914, og som ble startet av Knut Vartdal Sr. og to av hans brødre. Vartdal Fiskeriselskap AS var første navn på selskapet, mens Ramoen AS kom på et senere tidspunkt. Deres første skip fikk navnet Veidemann. Rederiet har vært pionerer på flere områder opp gjennom historien, og er det også i dag med nye Ramoen. Lokalt eierskap stor fortsatt i fokus. I dag eier Eros AS 65 prosent av selskapet mens familiene Knut og Atle Vartdal eier de resterende aksjene. Nybygget vil ha base på Vartdal og vil også benytte eget fryselager på samme sted. Ramoen er for øvrig den sjette båten med samme navn, et navn som er hentet fra en kjent fjelltopp i området.

IMG_4175

Nye Ramoen til kai i Ålesund et par dager før dåpen.

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.