Den nye båten som bygges i Tyrkia har en pris på 11,92 millioner euro. Hadde den blitt bygget i Norge ville den vært minst 15 millioner dyrere. Prisen ble avtalt før det dramatiske fallet i tyrkiske lire de siste ukene. Dette fallet har gjort tyrkiske verft enda mer konkurransedyktige på pris, men samtidiig økt faren for forsinkleser knyttet til landets økonomiske og politiske situasjon.

Det Havbør AS i Straumsjøen i Lofoten som har bestilt fartøyet som erstatning for fartøyet Vikanøy. Det nye notog snurrevadfartøyet blir 44,2 meter langt og 11,5 meter bredt. Det skal leveres fra verftet i juli 2020.

Avtalte utstyrspakker til 26 millioner
– Med denne kontrakten tar vi en ny posisjon i markedet for moderne kystfiskefartøy der vi tilbyr ett topp utstyrt fartøy med mange norske leverandører til 15-20 % lavere pris enn det skandinaviske markedet. Flere norske rederier vurderer nå tyrkiske verft både på pris og kvalitet, samt fordi at de har tilgjengelig leveringskapasitet for 2020, uttalte Thomas Myhre Salgssjef NSK Ship Design til Kyst og Fjord da kontrakten ble inngått.

Ifølge kontrakten skal blant annet CFlow AS levere utstyr til en verdi av cirka 3,6 millioner kroner, Kuldeteknisk AS leverer blant annet RSW-system og pumper for pumping av levende fisk til en verdi av cirka 5 millioner kroner, Latech AS utstyr til 5 millioner kroner, Rapp AS cirka 6,6 millioner kroner og Triplex (MacGregor Norway AS) 7,65 millioner kroner.

Utstyrspakkene utgjør til sammen nesten 26 millioner kroner. Med nåværende kurs på euro har fartøyet en kontraktspris cirka 113,5 millioner kroner. Fratrukket utstyrspakkene gir det en pris på 87 500 000. Det kommer også til fradrag verdi på hovedmotor, hjelpemotorer/aggregat, sidepropeller, elektronikk til fiskeleting, navigasjon og kommunikasjon, samt en rekke andre deler av skipet som må importeres.
Det blir mye lek med tall å beregne kostnad på stålarbeid og montering av utstyr. Men det er i denne summen besparelsen på rundt 20 millioner kroner ligger. Er prisen på stål og arbeidstimer det tyrkiske verftet forlanger 40 millioner, er det i området to tredjedeler av prisen ved nordeuropeiske verft.

Dramatisk fall i lirens verdi
Prisen er avtalt i euro. Siden kontraktsinngåelse 17. mai til i dag 14. august har tyrkiske lire falt med fra 1,81 til 1,21 mot norske kroner. Det er hele 33 prosent. Det gjør selve arbeidsomkostningene tilsvarende lavere. Holder tyrkiske lire seg på nåværende lave nivå, kan det bety at de blir enda tøffere å konkurrere med for verft i Skandinavia og Baltikum. Verftet vil antakelig kunne bygge fartøyet 5 til 10 millioner kroner rimeligere enn hva som var tilfelle ved kontraktsinngåelse. I tillegg har norske kroner blitt svekket litt mot euro, så tyrkiske lire sitt fall i verdi er større enn 33 prosent om det regnes mot euro.

Norske og danske verft bygger i hovedsak skrog i de baltiske land. De fleste baltiske verft har etter hvert blitt svært flinke til å levere innenfor avtalte tid. Fartøy bygget ved tyrkiske verft har nok hatt flere og større forsinkelser enn disse.

Nybyggingsordning reduserer risiko
Samtidig har nybyggingsordningen som gjør at redere kan fiske sine kvoter med leiefartøy mens nytt fartøy blir bygget, gitt rederne større fleksibilitet og redusert økonomisk risiko ved forsinkelser på nybygget. At ordningen på denne måten skulle favorisere verft utenfor EØS-området var neppe tiltenkt. Fordelen er i første rekke at reder kan selge sitt nåværende fartøy før levering av nytt, samtidig som kvotene blir fisket med leiefartøy.

Politisk ustabilitet kan bli et problem
En helt annen side ved pris og bygging i Tyrkia, er at landet er inne i en svært ustabil politisk situasjon. Myndighetene har i begynnelsen av august forsøkt febrilsk å få kontroll med fallet i valutaen uten å lykkes. Når president Erdogan ber innbyggerne om å veksle inn gull og fremmed valuta i tyrkiske lire for å styrke valutaen er det et desperat tiltak. Svært mange tyrkere har som følge av at millioner av tyrkere arbeider i blant annet Tyskland, beholdninger av euro. Men oppfordringen fra presidenten har ikke hatt noen umiddelbar virkning på valutaen.

Fortsetter valutakrisen kan det på sikt skape både økt politisk uro, og kanskje vanskeliggjør og ikke minst øke kostnadene ved import. Hva dette vil bety for landets store skipsbyggingsindustri er vanskelig å spå. Det med andre ord ikke uten en viss risiko at det nå bestilles skip fra Tyrkia. Så må den enkelte reder måle ulike risikoer opp mot besparelser. Normalt er ville svekking av tyrkiske lire være en fordel for kjøper av et nybygg. Men når svekkingen går så langt at det svekker landets økonomi, i hvert fall kortsiktig, kan den også bli et problem.

Mer om Tyrkia og nybygg:
På vei hjem – halvannet år forsinket

Tilbyr svært rimelige mindre fiskefartøy