Jacob Rangnes fra Smøla har tidligere i år fått overlevert ny speedsjark fra Nor-Dan Båtbyggeri AS på Evje i Vest-Agder. Det 10,65 meter lange nybygget er utstyrt med en 300 Hk Perkins. Båten skal brukes til torskefiske i Nord-Norge, og garnfiske etter lyr, krabbefiske med teiner og linefiske på Møre.

Fartøyet ble levert like før årets Lofotsesong. Etter dette har Steinsvær fortsatt torskefisket på Finnmark. Per 30. april har båten registrert en fangst på cirka 107 tonn, med siste fangst levert i Båtsfjord 30.04 når dette skrives. Fartøyet har i år en torskekvote på 142,6 tonn. Fisket utenfor Båtsfjord har gitt den nye sjarken gode fangster på 3,5 til 6,5 tonn rund torsk per døgn.

 

Jacob Rangnes har investert 2,3 millioner kroner i den nye sjarken. Han solgte i fjor fartøyet Steinsvær, en båt med lengde 14,6 meter som var bygget i november 2004.

 

En annen Smøla-fisker, Asbjørn Johan Ness venter på å motta en tilsvarende sjark fra Nord-Dan Båtbyggeri AS. Den skulle etter planen leveres 30. april, men er på nåværende tidspunkt ikke registrert i merkeregisteret til Fiskeridirektoratet.

 

Nor-Dan Båtbyggeri AS har ifølge deres nettside så langt fire sjarker for levering i 2015, inklusive de to til Smøla.