PR Sotrabas ANS, som eies 99 prosent av Svein Ove Ekerhovd og 1 prosent av Ekerhovd AS, som også eies av Svein Ove Ekerhovd, har bestilt en 8,7 meter lang, 3,3 meter bred sjark av båtbygger Norvald Ekren. Dette blir Norvald Ekren sitt bygg nummer to.

Sjarken, som har en prislapp på 1,4 millioner kroner, blir utstyrt med en Saab Iveco på 300 hk. Båten skal brukes til fiske med teiner etter leppefisk, kreps, hummer og krabbe, samt med garn etter breiflabb. I driftsbudsjettet for sjarken går det frem at inntektene primært vil komme fra leppefisk, kreps og hummer, med henholdsvis 570.000 kroner, 240.000 kroner og 16.500 kroner, – totalt 830.000 kroner.