DEL

Kystmagasinet 2.14: Den lille øykommunen, Solund i Ytre Sogn, har vist at de er å regne med i fiskerisammenheng i Norge. En ny bekreftelse på det fikk vi nylig da Lending Rederi AS fra Ytrøy i Solund fikk overlevert sitt nyeste fiskefartøy, ”Sulebas”, utrustet og ferdigstilt ved Solund Verft AS. Den 38,55 meter lange kombibåten, til mellom 90 og 100 millioner kroner, har rettigheter både på pelagisk fisk og hvitfisk, og den er spekket med avansert utstyr.


( 02.04.2014 )

Kystmagasinet bordet ”Sulebas” et par dager før dåp lørdag 22. februar, før siste hånd på verket var lagt, og før beskyttelsesplasten/papiret på møbler og dekk var fjernet. Men selv om det sto noen småtterier igjen på det estetiske og som hindring for oss som skulle fotografere, var stort sett alt det tekniske og alt utstyr på plass og klar for drift da vi entret rekka. Vi fikk derfor et gjennomgående inntrykk av den nye sulebåten, og en prat om bord, både med reder, styrmann og leder for byggeverftet.

 

Flotte linjer

Det først som slår oss med ”Sulebas” er designet, som er ført i pennen av Seacon fra Måløy. Dette er et virkelig flott nybygg som ser ut som et fiskefartøy, med flotte linjer, spring, farger og utstyr stikkende opp her og der, der det normalt bør befinne seg. Førsteinntrykket etter vår første runde er at dette er et gjennomtenkt og bra fiskefartøy som helt sikkert kommer til å svare til forventningene til rederiet. Virkelig imponerende er det hva man har fått plass til om bord i et fiskefartøy på vel 38 meter, som i tillegg er er rigget både for not, snurrevad og garn.

 

Til og med en topp moderne fabrikk med sløyemaskiner, japankutter, platefrysere, pakkestasjon og fryserom finnes i dette fartøyet. Det er knapt en kvadratmeter som ikke er fullt utnyttet for et eller annet fangst- eller produksjonsformål. I og med at ”Sulebas” også er rigget for garn og snurrevad, er det laget til binger for dette akter ved siden av notbingen. Garnhaleren er montert framme på bakken på babord side, og garna vil etter haling og tining av fisk under shelterdekket, gå opp igjen og gjennom plastrør ved siden av styrehuset, til greieapparat og binge akterskips.

 

Godt fornøyd

Rederen selv, skipper Magnar Lending, godt fornøyd med det ferdige resultatet av ”Sulebas”, selv om overlevering ble halvannen måned etter opprinnelig dato, grunnet store forsinkelser ved skrogverftet, Riga Shipyard i Latvia. Men det kunne blitt langt verre om ikke Solund Verft hadde tatt affære, tatt båten hjem og satt inn alle tilgjengelige ressurser på utrustning og ferdigstilling. De klarte å ta igjen en stor del av forsinkelsen.

Reder Magnar Lending er godt fornøyd og stolt over rederiets nye fiskefartøy, ”Sulebas”.
Reder Magnar Lending er godt fornøyd og stolt over rederiets nye fiskefartøy, ”Sulebas”.

 

 

 

Det endelige resultatet har blitt en mellomstor og svært godt utrustet praktbåt av et fiskefartøy. Rederen selv har fått det slik han vil, og han er rimelig sikker på at ”Sulebas” blir et fiskefartøy som vil fungere godt på feltene langs kysten og til havs, fra sørlige deler av norske farvann til Barentshavet i nord.

 

Smart ekkolodd

Det det meste om bord i nybygget er kjent utstyr og velprøvde løsninger. Det som imidlertid skiller seg ut er noe av elektronikken på broen, som det nyeste Seapix ekkoloddet fra Moltech, som nærmest fungerer som en kombinert asdic. Svingeren kan nemlig tiltes i alle retninger, og gir dermed tilsvarende bilder av det som skjer under kjølen enten det gjelder et stykke forover til siden eller akterover. Og bildene av fisk og bunn gjengis i 3D og kan kjøres sammen med kartmaskinen om ønskelig. Ellers kan det nevnes at ”Sulebas” har en stor og svært godt utstyrt bro med godt utsyn i alle retninger, og med det nyeste av elektroniske instrumenter, løsninger og bropulter, alt levert komplett av Sigurd Solberg AS i Florø.

 

Resten av styrehuset, med lugarer, salong, messe og bysse, holder også høy standard og er godt utstyrt. Det er brukt gode materialer i all innredning og arbeidet som er utført er av høy kvalitet, utført av Maritime Montering. ”Sulebas” vil ha et fast mannskap på seks under notfiske og ni under fiske etter hvitfisk med garn og snurrevad. Det blir en fast avsløserordning/friordning for de ansatte, og totalt har fartøyet et fast mannskap på 12, personer, hvorav halvparten er fra fartøyets hjemkommune.

En fornøyd gjeng fremme på bakken på nye ”Sulebas”. Fra venstre styrmann David Færøy Gåsvær, reder Magnar Lending, maskinist Tomasz Wojtowicz, prosjektleder Sæmund Ytrehus og daglig leder ved Solund Verft, Svein-Tore Eide.
En fornøyd gjeng fremme på bakken på nye ”Sulebas”. Fra venstre styrmann David Færøy Gåsvær, reder Magnar Lending, maskinist Tomasz Wojtowicz, prosjektleder Sæmund Ytrehus og daglig leder ved Solund Verft, Svein-Tore Eide.

Ny notlegger/flålegger

Rederen har også satset på et helt nytt og spesielt arrangement over bingene akter. Her er flåleggeren forbundet med en helt ny notlegger. I praksis kan hele prosessen, under haling av not, styres via tre joysticks og av en person. Når notleggeren svinges følger flåleggeren automatisk etter. Dette er en helt ny løsning fra Triplex, og ”Sulebas” er visstnok det første fiskefartøyet som tar dette i bruk.

 

Fabrikken under dekk første dekk er meget kompakt og avansert, og den er levert komplett av Steeltech AS i Ålesund. Det er ikke mye armslag i dette rommet, men det er likevel plass nok til at arbeidet her nede kan utføres på en forsvarlig måte. Og i slingring er det jo greit å ha støtte rundt seg, slår reder Magnar Lending fast med et smil. Han er slett ikke bekymret for plassen, eller mangelen på plass, og han tror arbeidsforholdene her nede blir gode.

 

Kapasitet til 200 tonn fryst fisk

HG-fabrikken er utrustet med to Baader sløyemaskiner, japankutter og tre 20 stasjoners platefrysere med kapasitet på 14 tonns innfrysing i døgnet. Den frosne fisken emballeres i sekker, som forsegles med sveis før alt stables i kombinerte frysetanker/RSW-tanker, levert av FrioNordica/Cflow, med kapasitet på alt 200 kubikkmeter frosne varer. Det finnes med andre ord tre kombinerte tanker foran og tre rene RSW-tanker lenger bak, med samlet kapasitet på 420 kubikk.

 

Rederen regner med at det meste av hvitfisken blir fryst, for at de på den måten vil oppnå økt verdi for fangsten. Men de kan selvsagt også levere fisken sløyd og kjølt ned i isvann i RSW-tankene, på samme måte som den pelagiske fisken, om det skulle blir nødvendig. Videre har de også mulighet for å fryse ned rogn og lever. Det finnes imidlertid ikke noen ordning for slog og annet fiskeavfall enda, som vil bli kvernet og sendt tilbake dit det kom fra slik nybygget i dag er utstyrt.

 

Håper på mer hvitfisk

På det pelagiske har ”Sulebas” rettigheter både på NVG-sild, nordsjøsild, makrell og lodde, med tre ganger grunnkvoten, som er det maksimalt tillatte for denne type fartøy. Når det gjelder hvitfisk har de rettigheter på notsei nord for 62. breddegrad, og på torsk og hyse. Kvantumet av hvitfisk er avgrenset til to ganger grunnkvoten, så her er det mulighet for å få tak i mer å fiske på. Lending forteller at de på sikt håper å kunne kjøpe flere rettigheter på hvitfisk. Han håper også på bedre priser både på pelagisk og hvitfisk i årene som kommer.

 

Lending Rederi AS har en relativt kort men bratt utviklingskurve i fiskerisammenheng. Rederiet startet sin karriere som fiskebåtredere med ”Mogutt”, kjøpt brukt i 1995. Denne ble skiftet ut med deres første nybygg, 33 meter lange ”Sulehav”, som ble ferdigstilt i 1999. Det er denne som nå skal erstattes av ”Sulebas”. Gamlebåten skal selges og rettighetene overføres til nybygget. Da Kystmagasinet gikk i trykken var ”Sulehav” fortsatt i aktivt fiske.

 

Familierederi

De som står bak dette fiskebåtrederiet, som er hjemmehørende på Ytrøy i Ytre-Solund, er Magnar Lending (hovedeier), brødrene Bjarte og Øyvind og Ronny Hjønnevåg. Far til de tre første, Arne Lending, har for lengst trukket seg ut og overlatt fremtidige fiskeriaktiviteter i familien til neste generasjon. Alle fire eiere er født og oppvokst i havkanten i Solund med familier engasjert i fiske. Derfor ble det et naturlig valg for de å videreføre tradisjonene.

 

”Sulebas” er realisert i samarbeid med det maritime kompetansemiljøet i Sogn og Fjordane. Design, spesifikasjoner og tegninger til ”Sulebas” er laget av Seacon AS i Måløy, utrustning og ferdigstilling er utført av Solund Verft AS, innredning av Maritime Montering, elektroinstallasjoner av HAFS Elektro & Rør AS og elektronikkpakken av Sigurd Solberg AS. Finansiering er det Sparebanken Sogn og Fjordane som har stått for mens nødvendige garantier er gitt av Wergeland Holding AS. Dermed har det en stor del av nybygget sitt opphav i Sogn og Fjordane, om man ser bort fra skroget og en del andre større og mindre leverandører.

 

Fokus på fangstkvalitet

”Sulebas” er bygget med to gjennomgående dekk, hoveddekk og shelterdekk. Største lengde er på 38,55 meter mens bredden er på 9,50 meter. Under utviklingen av det nye fiskefartøyet har Seacon fokusert på design, komfort, miljø og fangskvalitet, og skroget er optimalisert i henhold til regelverk og sjøegenskaper med en begrensing på 500 BRT. Hovedmotoren består av en ABC 6MDZC – 1000-166 på 749 kW ved 1.000 rpm, levert av Frydenbø Power, gir og propellanlegg er levert av Finnøy Gir & Propeller og sidepropeller av Brunvoll. Hjelpemotorer (tre i alt) kommer fra Nogva mens akselgeneratoren er levert av Generator Solutions AS

 

Det kan forøvrig nevnes at levendøren Cflow har levert vakuum- og losseanlegg og ozone-system. Notkran/flålegger, dekkskran, fiskepumpekran, mellomrull og notvinsj kommer fra Triplex mens danskene gjør seg bemerket som er av vinsjer, garnhaler, garngreier og fiskepumpe å gjøre, alt levert av Thyborøn Skips & Motor AS. Av andre leverandører kan nevnes danske Scan Steering, som har levert styremaskin og rorarrangement, Stadpipe som har stått for rørsystemet til RSW systemet med flere.

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.