Nye Prestfjord blir 77 meter lang, og ifølge Rolls Royce Marine sannsynligvis verdens mest avanserte fiskefartøy. Les her hva Rolls Royce Marine kan fortelle om den nye superbåten.

– Vi er over gjennomsnittet opptatt av teknologi i Prestfjord, og gleder oss til å få nok en superbåt inn i flåten, sier reder Knut Roald Holmøy.

Rederiet Prestfjord fra Sortland i Vesterålen har bestilt en ny og fremtidsrettet tråler utviklet av Rolls-Royce Marine. – Dette blir trolig verdens mest avanserte fiskebåt, spesielt med tanke på miljø og effektiv bruk av energi, sier Monrad Hide, VP Sales i Rolls-Royce.

– Vi er opptatt av kontinuerlig utvikling, og sørge for at flåten vår til enhver tid er så effektiv som mulig – både med tanke på miljø og fangst, sier Knut Roald Holmøy, administrerende direktør i Prestfjord AS.

Den nye tråleren har typebetegnelsen NVC 372 og er arrangert for bunntrål og pelagisk trål i arktiske farvann, og skal fiske etter både hvitfisk og reker. I tillegg til design, skal Rolls-Royce lever en omfattende utstyrspakke. Gondan Shipyard i Spania skal bygge tråleren, med levering i 2020. Fartøyet blir det fjerde i rekken som Prestfjord får levert med Rolls-Royce-design. Det første, tråleren Sunderøy, ble levert fra det samme verftet i 2004.

I over 20 år har rederiet vært en pådriver for ny teknologi for hele fiskerinæringen, målet er alltid optimal utnyttelse av energi. Designet av den nye tråleren bygger videre på rederiets og mannskapets erfaringer med tidligere innovative løsninger.

Utstyres med batterihybrid-system
– Prestfjord har alltid ønsket å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi fra Rolls-Royce. Flere ganger har de vært den første bestilleren av det siste vi har utviklet, og vi har fått lov til å høste av deres erfaringer. Denne nye tråleren vil være først i bransjen med Rolls-Royce siste batteri-hybridsystem, i kombinasjon med nyeste innen vinsjer, propulsjon og teknologi for energiovervåkning, sier Monrad Hide i Rolls-Royce Marine.

Tråleren er ca. 77 meter lang og har innredning for 29 personer, og det er lagt mye arbeid i å få sikre arbeidsområder. Innredningen – styrehus, messe, dagrom og lugarer er av høy standard. På det nye fartøyet vil alt av restråstoff bli tatt vare på.

Over gjennomsnittet opptatt av teknologi
– Vi er over gjennomsnittet opptatt av teknologi i Prestfjord, og gleder oss til å få nok en superbåt inn i flåten, sier Knut Roald Holmøy.
Rolls-Royce skal blant annet levere skipsdesign, et batterisystem som regulerer for endringer i last og som er integrert i et hybrid fremdriftssystem. Sentralt i systemet er Hybrid Shaft Generator (HSG) som bidrar til reduserte utslipp. Det betyr at tråleren kan skifte mellom å operere diesel-elektrisk, diesel-mekanisk eller med en kombinasjon av begge. HSG-systemet vil operere i samspill med den nyeste Bergen B33:45 hovedmotor samt hjelpemotor, og Promas integrert rorog propellsystem. Fartøyet får også permanent magnet (PM) trålvinsjer, dette er elektriske drevne vinsjer som gir svært dynamiske egenskaper for aktivt fiske.

– Rolls-Royce har cirka 50 000 ansatte i 50 land. Det britisk-eide konsernet er en verdensledende leverandør av løsninger som gir drivkraft – på land, sjø og i luft. Virksomheten har fire divisjoner: Aerospace, Power Systems, Defence og Commercial Marine.
– I Norge er det omlag 2 300 Rolls-Royce ansatte, hvorav 1 600 i Rolls-Royce Marine AS, mens cirka 700 er ansatt i Bergen Engines AS.
– Rolls-Royce Marine er en verdensledende leverandør av skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr. Cirka 25 000 fartøy verden over seiler med utstyr eller design fra Rolls-Royce. Det er ulike typer offshorefartøy, fartøy i kystog nærskipstrafikk, fiskefartøy, passasjerskip, forskningsog kystvaktskip, skriver Rolls Royce Marine i pressemeldingen.