Dåpsseremonien for 115 fot store MS “Slettholmen” foregikk på Larsnes i juli 2008 med stor oppslutning fra tilreisende og lokalbefolkningen. Etter overlevering og dåp ble fartøyet satt i drift i seifisket på kysten av Nord Norge.


( 22.07.2008 )

[raw]

Nybygget fremstår som et av de mest avanserte fartøy i kystflåten. Under teknisk prøvetur ble toppfart registrert til 14,2 knop, og i lastet tilstand er farten ca. 12 knop. Ved 50 prosent motorytelse er farten på ca. 10,5 knop og brennoljeforbruket 105 liter/time. Eier av nye ”Slettholmen”, rederiet Lurøyveiding AS på Lurøy, har i de senere årene drevet pelagisk fiske, seinotfiske og fiske etter hvitfisk med snurrevad med gamle “Slettholmen”, et fartøy med største lengde på 33,99 meter. Fiskerettighetene er overført til nybygget.

 

Bilde fra dåpsseremonien. Foto: Larsnes Mek. Verksted AS.

 

Naval Consult AS startet prosjekteringsarbeidet for nye ”Slettholmen” høsten 2006. Den gang tillot regelverket til Fiskeridirektoratet kun å bygge kystfiskefartøy med lengde mindre enn 27,5m. Rederiet var fremsynte og valgte likevel å starte prosjektering, tegning og senere bygging av dette nybygget, da rederiet mente at forskriftene om ”lengdebegrensing” av kystfiskebåter var moden for en endring. Dette viste seg senere også å stemme, og i januar ble ”lengdebegrensingen” opphevet.

 

På grunn av kapasitetsproblem ved tidligere skrogbygger i Polen, valgte Larsnes Mek. Verksted AS denne gangen å kontrahere skroget ved skrogverftet Crist Ltd. i Gdansk i Polen. Dekkshus, styrehus og andre komponenter av aluminium, som tidligere har blitt bygget ved Longva Mek. Verksted AS, ble denne gangen bygget i Polen. Utrustningsarbeidet for “Slettholmen” ble påbegynt i slutten av januar 2008 på Larsnes.

 

Det er ikke noe å si på bo- og oppholdsfasilitetene om bord i nye MS Slettholmen. Foto: Larsnes Mek. Verksted AS.

 

Nybygget er verftets femtende nybygg siden 1996. Av disse er 13 fiskebåter. Med overleveringen av dette siste nybygget befester Larsnes Mek. Verksted AS sin posisjon som et av de fremste byggeverksteder her i landet for bygging av fiskefartøy. Verftet med sine medarbeidere, underleverandører og samarbeidspartnere har nok en gang gjort en flott jobb på dette svært avanserte kystfartøyet. Larsnes Mek. Verksted AS er nå i full gang med byggingen av et nytt fiskefartøy, en 115 fot lang snurper/snurrevadfartøy for rederiet Seiland Kystfiske AS. Båten skal etter planen ferdigstilles i mars 2009.

 

Thomas Selnes Johansen i rederiet Lurøyveiding, har siden “Sjøglans” ble satt i drift høsten 2006, og som senere ble etterfulgt av “Hovden Viking” (januar 2007) og ”Hepsøhav” (januar 2008), fulgt nøye med ”forrige” generasjon kystfartøy fra Naval Consult AS. Det var derfor naturlig for rederiet å samarbeide med Naval Consult AS og Larsnes Mek. Verksted AS når rederiet besluttet å satse på utvikling av en ny generasjon kystfiskefartøy.

 

Nybygget er, som et av de første kystfiskefartøy, utstyrt med komplett renseanlegg av typen Urea. Dette anlegget har en kapasitet på 95,5 prosent NOx rensing, noe som er i helt unikt i denne sammenheng. Naval Consult AS hatt et tett samarbeid med verft og rederiet Lurøyveiding AS, og da spesielt med Thomas Selnes Johansen, i forbindelse med utvikling av denne nye generasjon kystfartøy. Nybygget har fått en enorm respons fra hele kystflåten her i landet, og et nytt fartøy er allerede under bygging.

 

Naval Consult AS har arbeidet med utvikling, design og tegning av fiskefartøy siden 1984, og de har etter hvert tilegnet seg betydelig kompetanse innen fiskebåtdesign. I de siste åtte-ni årene er det levert i alt 13 kystfartøy med design fra Naval Consult AS, noe som plasserer selskapet som en av markedslederne i landsmålestokk.

 

Naval Consult AS har utført prosjektering, design, tegninger og beregninger og har innhentet anbud og bistått rederiet i kontraktforhandlingen. På ombyggingssiden er Naval Consult AS engasjert i prosjektering, design og tegninger for fire større ombygginger. Av disse blir to ombygginger utført ved verft i Polen og to ombygginger i Norge. Ordreboka for neste år er også i ferd med å fylles med mellom annet en forlengelse av to kystfartøy. For tiden er selskapet engasjert med leveranse av tegninger og dokumentasjon i forbindelse med bygging av en 115 fot snurper/snurrevadfartøy for rederiet Seiland Kystfiske AS, bnr. 48 ved Larsnes Mek. Verksted AS. Dette fartøyet skal overleveres i mars 2009.

 

Videre er tegningsarbeidet for to store brønnbåter, som vil bli i klassen ”verdens største”, i full gang. Den første av disse brønnbåtene, bnr. 47 ved Larsnes Mek. Verksted for rederiet Rostein AS, skal overleveres i oktober 2009. Naval Consult AS er nå i forhandlinger om tegningsleveranser for et nybygg av en 115 ft snurper / snurrevadfartøy. I tillegg arbeides det med flere prosjekter som ventes å bli realisert i tiden fremover.

Hoveddimensjoner MS Slettholmen:
Lengde o.a.   33,99 m
Lengde p.p.   28,70 m
Bredde mld.   9,25 m
Dybde mld. hoveddekk 3,85 m
Dybde mld. Shelterdekk 6,20 m
Dypgang   4,80 m
Brutto tonnasje  462
Innredning   3 stk. 1 mannslugarer og 3 stk. 2 mannslugar
Fartsområde   Havfiske II

Kapasiteter:
Lastetanker (RSW)  300 m³
Blødetank   57 m³
Ferskvann   20 m³
Brennolje   56 m³
Smøreolje   2 m³
Spillolje   1 m³
Hydraulikkolje  4 m³
Lensevann   2 m³
Septikk   1 m³

[/raw]