Stadyard AS på Raudeberg har inngått kontrakt med rederiet Fanøyvåg AS på Batalden i Florø for bygging av nye «Fanøyvåg». Fartøyet får verftets byggenummer 38 og skal leveres i 3. kvartal 2015. Skroget er i dag under bygging i Polen.

Nybygget skal avløse dagens «Fanøyvåg» som er bygget i 1990. Rederiet har et stort fokus på å ha god kvalitet på fisken som blir levert, og nybygget som blir rigget for fiske med garn skal utstyres med fabrikk for prosessering av fangst om bord. Videre blir nybygget utrustet med to platefrysere på fabrikkdekk og oppdelt lasterom med både fryseisolert rom og rom for ising, for å ta vare på biprodukter som lever og rogn. Nybygget blir også utstyrt med stampefinner framme for å bedre arbeidsforholdene om bord ved dårlig vær.

Fanøyvåg1 F. Naval Consult

Fartøyet er designet og utviklet av Naval Consult AS på Raudeberg, i nært samarbeid med rederiet. Sparebanken Sogn og Fjordane og Innovasjon Norge er med som finansieringspartnere i prosjektet.

 

Stadyard AS blir å treffe på Nor-Fishing på standnr. D-357, hvor modellen av fartøyet og prosjektet blir presentert nærmere. Verftet jobber for tiden med bygg nr. 37 «Torbas» som ankom Raudeberg i midten av august.

 

Farøyet får følgende hoveddata:

Hoveddimensjoner

Lengde o.a. 27,97 m

Lengde p.p. 23,65 m

Bredde mld. 8,50 m

Dybde mld. hoveddekk 4,09 m

Dybde mld. shelterdekk 6,59 m

Dim. dypgang 4,10 m

Brutto tonnasje: 393

Innredning: 5 stk. 2-mannslugarer og 1 stk. 1-mannslugar.

Fartsområde: Havfiske II

Kapasiteter

Lasterom (fryserom) 246 m³

Ferskvann 36 m³

Brennolje 52 m³

Smøreolje 3 m³

Spillolje 2 m³

Hydraulikkolje 3 m³

Lensevann 2 m³

Septikk 2 m³

Gråvann 3 m³

Rulledempingstank (full sjøvann)10 m³