Rederiet Mirsel AS i Sørvågen har nylig fått over levert en 126 fot stor snurper/snurrevadfartøy fra Larsnes Mek. Verksted. Båten er døpt til MS «Sander Andre» av gudmor Anita Benonisen. Reder og skipper Kristian Benonisen er godt fornøyd med båten, som er designet av Naval Consult. Da Kystmagasinet snakket med han 5. desember, skulle de i løpet av få timer kaste loss og sette kursen mot sildefeltene i nord.

Rederen er opptatt av å trekke frem betydningen dette nybygget har hatt for lokalsamfunnet i Lofoten-området, som er ganske vesentlig. I den forbindelse kan det nevnes at Hibotech fra Kabelvåg har lagt inn instrumenter (også på rederiets nye sjark som ble levert tidligere i år), Latech fra Sørvågen (båtens hjemmehavn) har bygd sløyelinjen på begge båtene, SMV Hydraulikk fra Stokmarknes har levert vinsjepakken og hele det hydrauliske anlegget mens Selstad i Svolvær har levert noten.

Broen er romslig og svært godt utstyrt.

-Vi har også hatt en utrolig god megler i Maritim Competence fra Senjahopen/Tromsø, som har hjulpet oss med kjøp og salg av kvoter, båter og mye annet. De har i hele tatt vært avgjørende for at vi har klart å komme dit vi er i dag. Det samme gjelder vår bankforbindelse, DNB. Uten deres sterke tro på oss og prosjektene våre, ville vi aldri klart å bygge opp rederiet og realisere nybyggene. Og sist men ikke minst så har vi hatt et godt samarbeid Larsnes Mek. Verksted, med Jarle Gunnarstein i spissen. De har vært positive og fleksible under hele byggeprosessen for «Sander Andre», sier Kristian Benonisen.

Glimt fra en komfortabel og romslig salong og messe.

Nybygget til rundt 100 millioner kroner var forsinket fra skrogverftet i Polen, noe som forplantet seg videre. Det gjorde sitt til at rederiet blant annet måtte få andre til å fiske årets makrellkvote på fartøyet. Men sildekvoten på 2.500 tonn regner de med å klare før året er omme. Det blir rundt seks turer med full last, og fisket er godt, så Benonisen var ikke bekymret for denne kvoten da vi snakket med han like før «Sander Andre» skulle sette kursen nordover fra Larsnes Mek. Verksted. Nybygget er for øvrig verkstedets byggenummer 58.

Rederiet har en del kvoter på sitt nyeste nybygg, 4 på torsk. 4 på sild og 3 med makrell. Men i følge reder er ikke dette mer enn som trengs for at driften skal gå noenlunde rundt. Benonisen sier han gjerne skulle hatt 6 på alle tre arter, uten at han har umiddelbare planer om å kjøpe seg opp, annet enn kanskje på den mest verdifulle fisken, makrell. De kan også fiske hyse og sei, og det skal gjøres med snurrevad.

Litt av dekksområdet.

Båten er utrustet med tanker for å kunne levere levende fisk, og en del av fangsten vil således bli levert levende. De skal også fiske en del torsk og NVG-sild på en annen båt i rederiet. Rederen regner med at de vil ha rundt 220 driftsdøgn på «Sander Andre» neste år. De har ikke noe 1:1 ordning med jobb og fri på nybygget, men har halvannet mannskap slik at det alltid er noen som er i land på fri. Dette gjelder imidlertid ikke skipperen og rederen, så Kristian Benonisen vil være å finne på broen når båten er i drift.

«Sander Andre» er en flott skute.

«Sander Andre» er et fartøy som er rigget for multifiskeri, noe som vil si at den kan fiske pelagisk på sil og makrell med not og torsk og hyse med snurrevad. Den er videre arrangert med CO2 RSW-anlegg og fem RSW-tanker (420 kubikk) for levende fisk, fisk i tanker og fisk i kar med issørpe. Nybygget har to notbinger og kombivinsjer for not og snurrevad. Vinsjene har trekkraft på 25 tonn og kapasitet på 12 kveiler med 54 millimeter snurrevadtau. Vakuum-anlegget er arrangert for lossing av RSW-tanker og for innlasting fra snurpenot og fra snurrevad-not. Fartøyets hoveddimensjoner er 38,65 x 9,25 meter. Bruttotonnasjen er på 499 tonn. Den er innredet med fire enmannslugarer og tre tomannslugarer, og båten er godkjent for fartsområde Havfiske II-A2.

Glimt fra ulike deler av dekksområdet med kraner, vinsjer og annen utrustning.

Rederiet Mirsel AS i Sørvågen har i de senere årene drevet pelagisk fiske og fiske etter hvitfisk med snurrevad med gamle «Sander Andre». Dette fartøyet var bygget i 1997 og har største lengde på 33,47 meter. Fartøyet er solgt av Maritime Competence AS, mens fiskerettighetene ble overført til nybygget.

Einar Tore Esaiassen i Maritime Competence, Jarle Gunnarstein i Larsnes Mek. Verksted og Johan Kongsvik i Naval Consult har også tidligere hatt et godt samarbeid i forbindelse med bygging av nye fiskefartøyer. Gamle «Sander Andre» har i flere år vært blant «topp-båtene» innen pelagisk fiskeri og snurrevadfiske, og rederiet så etter hvert mulighetene for å skifte ut gamlebåten med et nybygg.

Mob-båt.

Kristian Benonisen i rederiet Mirsel AS har fulgt nøye med på nye design i markedet, og valgte å inngå samarbeid med Naval Consult AS om det nye fartøyet. Det ble i 2016 lagt ned omfattende arbeid av rederiet og Naval Consult, for å utvikle et så optimalt fartøy som mulig, på alle måter tilpasset reders ønsker. Naval Consult AS inngikk deretter avtale med Larsnes Mek. Verksted om utførelse og leveranse av prosjektering, design, tegninger og skipstekniske beregninger for dette nybygget.

Hovedmotor og hjelpemotorer.

Prosjekteringsarbeidet for dette nybygget ble startet opp i april 2016, og skrogbygging i Polen ble igangsatt like etterpå. I henhold til opprinnelige planer var det meningen at nybygget skulle ferdigstilles av Larsnes Mek. Verksted og bli overlevert til reder i slutten av tredje kvartal i år. Det nye fartøyet vil bli et av de mest effektive og avanserte fartøyene i kystflåten, med optimaliserte skroglinjer som vil gi svært gode sjøegenskaper og lavt brennolje-forbruk.

Fremdriftsmotoren består av en Yanmar 6EY22AW. Dieselgeneratoren og akselgeneratoren kommer fra Nogva, gir og propellanlegg fra Finnøy, RSW-anlegg fra Kuldeteknisk, sidepropeller fra Brunvoll, notlegger, flålegger, ringnål, dekkskran og notvinsj fra Macgregor-Triplex, maling fra Jotun og møbler fra R&M Isolering. Allweiler, Sperre, Steinsvik, Viking Life Saving, Pronav og Rolls-Royce er blant de andre kjente leverandørene til dette nybygget. Det kan til slutt nevnes at Simrad har levert gyrokompass, ekkolodd og sonarer mens Furuno har levert radar-systemet.

Stuerten om bord har gode arbeidsforhold i byssen.