Rederiet Arvesen AS på Engenes har bestemt seg for å bygge nytt fartøy, som designes av Naval Consult og bygges av Larsnes Mek. Verksted. Ferdigstilling og overlevering av den 126 fot store MS Nordhavet blir i andre kvartal i 2018.

Rederiet Arvesen AS på Engenes har i de senere årene drevet pelagisk fiske og fiske etter hvitfisk med snurrevad med gamle «Nordsild». Fartøyet, som ble bygget i 2001 og har største lengde på 27,42 m, er tenkt solgt før nybygget blir klart for overlevering. Fiskerettighetene blir så overført til nybygget.

Einar Tore Esaiassen i Maritime Competence, Jarle Gunnarstein i Larsnes Mek. Verksted og Johan Kongsvik i Naval Consult har også tidligere hatt et godt samarbeid I forbindelse med bygging av nye fiskefartøyer. Naval Consult AS har arbeidet med utvikling, design og tegning av fiskefartøy siden 1984, og selskapet har tilegnet seg betydelig kompetanse innen fiskebåtdesign. I de siste 14-15 årene er det levert i alt 15 kystfiskefartøy med design fra Naval Consult AS, noe som plasserer selskapet som en av markedslederne i landsmålestokk.

«Nordsild» har i flere år vært blant «topp-båtene» innen pelagisk fiskeri og snurrevadfiske, og rederiet så etter hvert mulighetene for å skifte ut gamlebåten med et nybygg. Børge Arvesen i rederiet har fulgt nøye med på nye design i markedet, og valgte å inngå samarbeid med Naval Consult AS om det nye fartøyet.

Det er i 2016 nedlagt omfattende arbeid av rederiet og Naval Consult, for å utvikle et så optimalt fartøy som mulig, på alle måter tilpasset reders ønsker. Naval Consult AS har nå inngått avtale med Larsnes Mek. Verksted om prosjektering og utførelse og leveranse av, design, tegninger og skipstekniske beregninger for dette nybygget.

Denne nye generasjon fiskefartøy som nå er utviklet av Naval Consult i tett samarbeid med reder, skipsmegler og byggeverksted, er en videreutvikling av tidligere vellykkede fiskefartøy fra Naval Consult. Nybygget har allerede fått stor respons fra hele kystflåten her i landet, og nye fartøyer er allerede under planlegging. Prosjekteringsarbeidet for dette nybygget ble startet opp i mai 2016. Nybygget vil bli bygget av Larsnes Mek. Verksted og ferdigstilt og overlevert til reder i andre kvartal 2018.

Nybygget er arrangert med CO2 RSW anlegg og seks RSW tanker for levende fisk, fisk i tanker og fisk i kar med is-sørpe. Videre har fartøyet to notbinger og kombivinsjer for not og snurrevad. Vinsjene har trekkraft på 25 tonn og kapasitet på 12 kveiler ø54mm snurrevadtau. Vakum-anlegg er arrangert for lossing av RSW tanker og for innlasting fra snurpenot og fra snurrevad-not. Dette nye fartøyet vil fremstå som et av de mest effektive og avanserte fartøy i kystflåten med optimaliserte skroglinjer som vil gi fartøyet svært gode sjøegenskaper og lavt brennolje-forbruk.

Naval Consult AS har tidligere i år inngått avtale om prosjektering, design og tegninger for et nytt fiskefartøy som skal bygges ved Larsnes Mek. Verksted og leveres til rederiet Mirsel AS i slutten av tredje kvartal 2017. Nybygget for Arvesen AS vil bli søsterskip til nye «Sander Andre», med noen endringer av innredning og utrustning i henhold til reders ønsker. I tillegg til de to forannevnte nybyggingsprosjekt arbeides det nå med flere nybyggingsprosjekter som ventes å bli realisert i tiden fremover.

Hoveddimensjoner MS Nordhavet

Lengde o.a. 38,65 m

Lengde p.p. 32,50 m

Bredde mld. 9,25 m

Dybde mld. hoveddekk 3,85 m

Dybde mld. shelterdekk 6,20 m

Dim. dypgang 5,05 m

Brutto tonnasje: 499

Innredning: 4 stk. 1 mannslugar og 3 stk. 2 mannslugar

Fartsområde: Havfiske II-A2

Kapasiteter

Lastetanker (RSW) ca.420 m³

Ferskvann ca.25 m³

Brennolje ca.75 m³

Smøreolje ca. 3 m³

Spillolje ca. 1 m³

Hydraulikkolje ca. 6 m³

Lensevann ca. 3 m³

Septikk ca. 2 m³

Gråvann ca. 2 m³

Ballast-/trimtanker (sjøvann) ca.16 m³