Jan Arve Birkeland fra Frekhaug nord for Bergen har tatt i bruk sin nye MK Victoria, en 32 fot stor Selfa Speedsjark. Birkeland hadde før en 34 fots speedsjark som er solgt gjennom Selfa’s ”Bytt til nytt”-ordning.


( 15.12.2010 )


Nyebåten, som har fiskerinummer H-10-ML, skal brukes til fiske med garn, juksa og dorg. Reder har tidligere vært skipper på forskjellige større fartøy, men satser nå som heltids kystfisker. Første sesong er allerede unnagjort, med en måneds fiske på Sunnmøre etter sei.

 

Dekksutrustning%20508