Rederiet Mirsel AS i Sørvågen vil få overlevert sin nye 126 fot store snurper/snurrevadfartøy i slutten av tredje kvartal i 2017. Nybygget får navnet MS Sander Andre.

Rederiet Mirsel AS i Sørvågen har i de senere årene drevet pelagisk fiske og fiske etter hvitfisk med snurrevad med gamle «Sander Andre». Fartøyet, som ble bygget i 1997 og har største lengde på 33,47m, er nå solgt av Maritime Competence AS. Fiskerettighetene blir overført til nybygget.

Einar Tore Esaiassen i Maritime Competence, Jarle Gunnarstein i Larsnes Mek. Verksted og Johan Kongsvik i Naval Consult har også tidligere hatt et godt samarbeid i forbindelse med bygging av nye fiskefartøyer. Gamle «Sander Andre» har i flere år vært blant «topp-båtene» innen pelagisk fiskeri og snurrevadfiske, og rederiet så etter hvert mulighetene for å skifte ut gamlebåten med et nybygg.

Kristian Benonisen i rederiet Mirsel AS har fulgt nøye med på nye design i markedet, og valgte å inngå samarbeid med Naval Consult AS om det nye fartøyet. Det er i 2016 nedlagt omfattende arbeid av rederiet og Naval Consult, for å utvikle et så optimalt fartøy som mulig, på alle måter tilpasset reders ønsker. Naval Consult AS har nå inngått avtale med Larsnes Mek. Verksted om utførelse og leveranse av prosjektering, design, tegninger og skipstekniske beregninger for dette nybygget.

Prosjekteringsarbeidet for dette nybygget ble startet opp i april 2016, og skrogbygging er tenkt oppstartet i løpet av september d.å. Nybygget vil så bli ferdigstilt av Larsnes Mek. Verksted og overlevert til reder i slutten av tredje kvartal 2017.

Begge23_0005

De to søsterfartøyene, MS Sander Andre og MS Nordhavet, blir to flotte snurpere/snurrevadfartøy. Foto/tegning: Naval Consult.

Begge23_0020

Nybygget er arrangert med CO2 RSW anlegg og seks RSW tanker for levende fisk, fisk i tanker og fisk i kar med is-sørpe. Videre har fartøyet to notbinger og kombi-vinsjer for not og snurrevad. Vinsjene har trekkraft på 25 tonn og kapasitet på 12 kveiler ø54mm snurrevadtau. Vakum-anlegg er arrangert for lossing av RSW tanker og for innlasting fra snurpenot og fra snurrevad-not. Det nye fartøyet vil fremstå som et av de mest effektive og avanserte fartøy i kystflåten med optimaliserte skroglinjer som vil gi fartøyet svært gode sjøegenskaper og lavt brennolje-forbruk.

Hoveddimensjoner for MS Sander Andre

Lengde o.a. 38,65 m

Lengde p.p. 32,50 m

Bredde mld. 9,25 m

Dybde mld. hoveddekk 3,85 m

Dybde mld. shelterdekk 6,20 m

Dim. dypgang 5,05 m

Brutto tonnasje: 499

Innredning: 4 stk. mannslugar og 3 stk. 2 mannslugar

Fartsområde: Havfiske II-A2

Kapasiteter

Lastetanker (RSW) ca.420 m³

Ferskvann ca.25 m³

Brennolje ca.75 m³

Smøreolje ca. 3 m³

Spillolje ca. 1 m³

Hydraulikkolje ca. 6 m³

Lensevann ca. 3 m³

Septikk ca. 2 m³

Gråvann ca. 2 m³

Ballast-/trimtanker (sjøvann) ca.16 m³