I slutten av januar gikk Paul Senior ut på fiskefeltene igjen etter en større ombygging ved Havyard Tomrefjord AS. Erfaringene til rederiet er meget gode og fartøyet fungerer nå enda mer effektivt og lønnsomt enn før ombyggingen.


( 02.03.2010 )

[raw]

Havyard Tomrefjord vant konkurransen om ombyggingsoppdraget og Paul Senior kom til verftet siste uken i oktober 09. Den omfattende ombyggingsjobben bestod av:
• Forlenging midtskips med 6 m.
• Ny hekk som er 1,6 m lengre.
• Omarrangering av RSW-rom.
• Nye luker til alle rom og dekk.
• Installasjon av ny sidepropell i forskipet.
• Montering av ny dekkskran til fiskepumpe.
• Installasjon av nytt RSW-anlegg i nytt rom på shelter dekk.
• Utvidet overbygg på shelter dekk med nyinnredet messe, bysse og proviantkjølerom.
• Installert ny fabrikkløsning til mottak av sild, makrell, sei, torsk og lodde.
• Installert regulerbar deling i notbinge for operasjon med mindre not i tillegg på seifiske.
• Sandblåsing og metallisering og komplett oppmaling.

 

Rederiet melder tilbake til oss at de er veldig godt fornøyde med ombyggingen og erfaringen med båten etter at den er satt i drift igjen. Evalueringen av den ”nye” båten etter sildesesongen er en båt som er rolig i sjøen og mye bedre / mer effektiv å arbeide på. Båten har også større lastekapasitet, større fart i lastet kondisjon og bruker mindre drivstoff.

 

Paul Senior ble bygd ved Havyard Tomrefjord (den gang Solstrand) i 1983 til rederiet Aandahl. Da var den 75 for og uten shelter dekk. I 1992 fikk verftet i oppdrag å forlenge båten til 90 fot og å sette på shelter dekk. I 2003 bygget verftet om båten med nytt overbygg og nye lugarer, samt satt på bulb baug.

 

At vi har trofaste kunder som kommer tilbake er den beste attesten for kvaliteten på arbeidet vi leverer. Solstrand og nå Havyard Tomrefjord er merkenavn med godt renommé innen fiskeri, som borger for gode produkt og fornøyde kunder. Havyard Tomrefjord er en del av Havyard Group, noe som også styrker evnen til å gjennomføre avanserte nybyggings- og ombyggingsoppdrag.

 

I tillegg til kompetansen på eget verft kan Havyard Tomrefjord trekke veksler på kompetansen som finnes i gruppen ellers. Det betyr at vi kan ta kontroll på og ansvar for alle kritiske prosesser i krevende prosjekt, fra design og tegninger til igangkjøring og testing av skipssystemene. Gjennom vår erfaring og kompetanse mener vi å være ledende innen å tilby nybygg og ombygginger, spesielt til fiskeflåten sier Øyvind Sævik, administrerende direktør ved Havyard Tomrefjord.

[/raw]