T. A Senior er et unikt fiskefartøy. Om du bare ser på utstyrslisten og romdelingen om bord ville du nok tippet dette til et rimelig stort kystfartøy på 30-34 meters lengde. Men faktum er at båten er på knapt 50 fot. Selv med stor bredde, har designere og verft prestert noe utenom det ordinære. De har til og med fått plass til fabrikk om bord.

T. A Senior er en kombinert snurper/snurrevadbåt med hovedmålene 14,99 x 8 meter, innenfor lengdebegrensningen for båter under 15 meter (50 fot). Tuppen av baugen er leddet, for ikke å overskride 15 meters grensen når måling gjøres. Det er Seacon AS som har designet nybygget, som har fått betegnelsen SC 15, mens Stadyard AS på Raudeberg har stått for bygging, tilpasninger og romløsninger. Førstnevnte har jobbet med det nye designet i flere år, og underveis har det vært gjort flere modellforsøk for å optimalisere drivstofføkonomi innenfor dette lengdesegmentet. Prosjektet har vært støttet av Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og det har vært et nært samarbeid med både reder og verft under siste del av prosessen.

T. A Senior er en ny standard fiskefartøy

-T. A Senior er en ny standard fiskefartøy for 15-metringer. Det er en forholdsvis liten båt, men arbeidskrevende å bygge som følge av kompleksitet, liten plass og utstyr som skal om bord. Dette konkrete byggeprosjektet startet med at vi lagde et forprosjekt på båten for noen år siden, i tett dialog med Innovasjon Norge, og vi hadde i starten et annet rederi som var interessert i å bygge. Det ble imidlertid ikke tegnet noe kontrakt, og da det kom regelendringer for fartøy i denne klassen, gikk nevnte rederi fra prosjektet. Senere kom nåværende reder inn i bildet. Det sier Frode Kupen fra Seacon AS.

Vi bordet dette spesielle fartøyet noen få dager før overlevering (21.02), og vi pratet både med ovennevnte fra Seacon AS, reder Morten Ingebrigtsen fra Akkarfjord på Sørøya i Finnmark og med sentrale personer hos Stadyard, operativ leder og prosjektleder, Malvin Silden, økonomileder, Joakim Silden, og daglig leder, Agnar Lyng. Alle var tydelig stolte over det de hadde klart å skape, et unikt og topp utstyrt fiskefartøy som snart skulle kaste loss og sette kursen mot nord, først rett til hjemmehavnen i Akkarfjord for å ta om bord bruk, og videre derfra på torskefiske nord for Sørøya.

Man skulle ikke tro dette er bro og styreposisjon på en 50 fot stor båt. Foto: JK-Foto.

Gode HMS-løsninger på T. A Senior

En ting er at båten virker mye større med en titt på utstyrsliste og romdeling, men vi ble enda mer imponert når vi så båten ved kai og ikke minst kom om bord. T. A Senior ser ut som en forminsket utgave av en stor kystsnurper, noe den i realiteten også er. Men det er bare så utrolig at man har fått plass til alt utstyret som er installert om bord, uten at det har gått ut over sikkerhet og komfort for mannskapet, eller mulighet til å bevege seg rundt om i båten for drift og service. Det finnes mange HMS-løsninger om bord med hensyn til wire, vinsjer og annet utstyr, og for å gjøre båten til en trygg arbeidsplass.

Nybygget er komplett utrustet for fiske med ringnot og snurrevad, med stor notbinge, nothaler, blokker, notlegger og annet nødvendig utstyr. På og under fordekket finnes vinsjer, en kraftig krane, stativ og rull for fiskepumpe og slange, silekasse og en stor fordelingstank på tvers av båten for fordeling til tre RSW-tanker og med et nedløp til sløyelinje. Båten har to Jutland sløyemaskiner og en Baader hodekappemaskin installert i fabrikken, og det er bra med plass for mannskapet til både å betjene maskinene og til å bevege seg rundt om i rommet.

Glimt fra litt av boområdene, med messe, lugar og gang/trapp. Det innvendige er dekorert med flotte bilder. Foto: JK-Foto.

Båt for levende fisk

T. A Senior er også utrustet for å kunne ta om bord og oppbevare levende fisk i tankene på til sammen 120 kubikk, og båten har ekstra store sirkulasjonspumper for kunne holde fisken i live og kvaliteten på fangsten på topp frem til levering. Rederen tror det er mulig å holde 15-20 tonn levende fisk i tankene. FrioNordica har levert RSW-anlegget, mens Stranda Prolog har stått for et 14-tommers vakuumanlegg. Ute på dekk finnes en 3-veis ventil (fordelingsventil), som gjør det enkelt å snu systemet fra for eksempel lossing til lasting.

Glimt fra en av lugarene.Foto: JK-Foto.

I startfasen vil nybygget ha et mannskap på fire personer, og fra høsten av trolig også en lærling (sønnen til rederen). Skipperlugaren, med eget bad/dusj ligger på hoveddekksnivå, i nærheten av en romslig messe med salong spisebord og stor flatskjerm, samt en åpen løsning til en godt utstyrt bysse. To romslige tomannslugarer ligger ett dekk lenger nede, med felles bad/dusj i eget rom. Nybygget har topp moderne utrustning for kommunikasjon, slik at det vil være enkelt for mannskapet å holde kontakten med familien i land via Internett fra lugarer eller messe.

En fornøyd og sentral gruppe personer fra verft og rederi samlet på fordekket av T. A Senior. Fra venstre: Prosjektleder Malvin Silden, reder Morten Ingebrigtsen, økonomileder Joakim Silden, daglig leder Agnar Lyng og Frode Kupen fra Seacon. Foto: Edmund Mongstad.

Kjempefornøyd reder

Skroget til T. A Senior er bygget ved et skrogverft i Stettin i Polen. Byggeprosessen startet i april i fjor, mens båten kom til Stadyard AS for utrustning i midten av september, 2,5 måneder forsinket. Utrustningen på Raudeberg har gått som planlagt, selv om det har vært en rekke utfordringer og hodebry underveis for byggerne, med hensyn til størrelse og mengde utstyr som skulle installeres. Men både reder, verft og designer er godt fornøyd med sluttresultatet. T. A Senior har gode sjøog svingegenskaper, og under prøveturen ble det logget nesten 10 knops fart med full belastning på motoren.

-Dette er et godt prosjekt, og jeg er kjempefornøyd med verft, designer og alle løsninger om bord. Det er imponerende at det ble plass til alt RSW-utstyret i ett pumperom, og at vi fikk inn såpass store vinsjer. Jeg regner med at vi klarer å ta inn igjen tapte inntekter på forsinkelsen, på levering av levende fisk på vårparten, sier en smilende og blid reder og skipper Morten Ingebrigtsen (46), da vi var med han en runde rundt i nybygget. Den tidligere bilmekanikeren er opprinnelig er fra Hammerfest men bor og drifter fra Akkarfjord på Sørøya. Dette er hans fjerde båt siden starten i 1998, og det første nybygget.

Fabrikken om bord er utstyrt med to sløyemaskiner og en hodekappemaskin. Foto: JK-Foto.

Fornøyd med kvoter og pris

Båten har to torskekvoter og rettigheter på sei, makrell og sild (2 sildekvoter), som skal fiskes med ringnot. Han kan også fiske hyse og blåkveite. Rederen er fornøyd med kvoter, priser og utsikter til årlige inntekter. Med gamlebåten driftet de rundt seks måneder i året, mens de med nye T. A Senior vil være i drift rundt åtte måneder. De satser på levende fisk for å forlenge sesongen. Prislappen på nybygget er 35 millioner kroner, som er finansiert med tilskudd fra Innovasjon Norge på fire millioner, lån fra samme instans på 24 millioner, 500.000 i tilskudd fra Hammerfest kommune og egenkapital på 6,5 millioner. Rederen regner med å fiske rundt 1000 tonn i året, og nå en omsetning på rundt ni millioner.

Hovedmotoren består av en Yanmar på 830 hk. Båten er også utstyrt med to hjelpemotorer på henholdsvis 125 og 60 kW, av type Nogva/Deere. Maskinrommet er imponerende stort, og det er enkelt tilkomst til alle servicepunkter både på motorer og annet som trengs jevnlig ettersyn. Om bord finnes også stort omkledningsrom for mannskapet, med vask, skaprekke og vaskemaskin/tørketrommel. Det finnes også et våtrom i forkant av fabrikken, før man entrer resten av båten.

Dette er faktisk maskinrommet i en båt på 15 meter. Her er det rikelig med plass, også rundt hjelpemotorene på babord side av motorrommet. Motorpasser og en av mannskapet, Josef Olsen, illustrerer den store plassen ved å plassere seg i bakkant av hovedmotor. Foto: Edmund Mongstad.

Smarte tekniske detaljer

Videre finnes en rekke andre smarte tekniske detaljer som en samlestasjon for all hydraulikk og eget pumperom for RSW med alt som har med dette å gjøre samlet på ett sted. Fra dette rommet har man også tilkomst til svingere for sonar og ekkolodd. Broen er romslig og velutstyrt, med blant annet en Furuno FSV84 sonar, som gjør at skipperen kan følge fiskestimen på tre kilometers avstand, og få frem bilde både på storskjerm og kartmaskin.

Byggeverftet Stadyard AS, som har stått for all utrustning og som har designet plassering av utstyr og funnet løsninger for å få plass til alt, er godt fornøyd med det gjennomførte prosjektet. Det har vært mye blest rundt denne båten, og daglig leder Agnar Lyng håper det kan bli flere byggeoppdrag som dette. Har han også mange lovord å si om rederen, som han tror blir en god ambassadør for verftet.

Fra dekksområdet med kran, stativ og rull for fiskepumpe og slange, silekasse og en stor fordelingstank på tvers av båten for fordeling til tre RSW-tanker og med et nedløp til sløyelinje. Foto: Edmund Mongstad.

Bare gull som teller

Når det gjelder videre aktivitet ved bedriften, har de nylig fått oppdraget med utrustning av en kombinert garn/linebåt på 21×10 meter. Dette blir et fartøy som vil sette en ny standard når det gjelder kvalitet på fangsten. Fiskens kjernetemperatur vil være minus en grad bare 1,5 timer etter at den er halt over rekken. Rederi er Kenfish 2 på Averøy. Båten har dessuten utrolig bredde i forhold til lengde, og om bord blir det blant annet plass til et Mustad autolineanlegg på 43.000 krok.

Skroget ankommer Raudeberg for utrustning i november i år med overlevering sommeren 2018. Når det gjelder annen aktivitet frem til utrustningsjobben starter har de tradisjonelt reparasjonsog vedlikeholdsarbeid på ulike fartøy, samt ombygging og forlenginger. Ordrereserven ser bra ut, men foreløpig har de ikke halt i land flere nybyggingskontrakter enn den tidligere nevnte til Kenfish 2.

-Det skjer mye på nybyggingsfronten, og vi har vært nær signering av kontrakt flere ganger. Men i dette gamet teller ikke sølvmedalje, bare gull, sier daglig leder for Stadyard, Agnar Lyng til Kystmagasinet.