Sørlandet får om planene faller på plass et nytt flott tråler inn i flåten. Fartøyet blir etter de informasjoner som foreligger bygget ved norsk verft. Rederiet har fått med seg kapital gjennom eiere fra Austevoll, Oslo for å kunne bestille nybygget og laste det opp med kvoter. Reder har også alliert seg med den danske rederen Henning Kjeldsen.

Bjørn W. Kjellby fra Mandal har søkt ervervstillatelse for 35,2 meter langt fiskefartøy som skal rigges for reketrål og snurrevad. Ifølge søknaden er Simek AS i Flekkefjord valgt som verft. Prisen oppgis til snaut 77 millioner norske kroner.

Fartøyet er tegnet av Polarconsult AS i Harstad i nært samarbeid med Simek AS i Flekkefjord. I en presentasjon av fartøydesignet skriver Polarconsult på sine nettsider:

Austevollinger kjøper seg opp i reke

«I samarbeid med Simek AS har vi utviklet et nytt energi– og miljøvennlig kombinasjonsfartøy utrustet for trål og snurrevad. Båten har en tonnasje under 500 bruttotonn og er designet for et mannskap på 10.

Båten er designet med slanke linjer og moderat integrert bulb for gode sjøegenskaper og lavt forbruk.

Effektiv fiskeutrustning og fangstbehandling
Båten utrustes med to 20 tonns trålvinsjer, to splitt nettromler, to 25 tonns snurrevadvinsjer, en takkelvinsj. Fabrikkdekket er på 150 m2 og utrustes og arrangeres etter behov og ønsker. Båten levers med kjøleanlegg for lasterom og kan også leveres med et fryserom på 15 m3 på fabrikkdekk. På bakkdekk forut monteres hydraulisk dekkskran med rekkevidde 5,5 meter og løftekapasitet 1500 kilo.

Maskineri
Båten leveres i utgangspunktet med hurtigløpende dieselmotor under 750 kW og 2,80 meter propell i dyse. Dette gir meget høy trekkraft i forhold til motorstørrelsen. Båten kan også leveres med medium speed dieselmotor på cirka 1500 kW med tilhørende propell i dyse på 3,20 meter for enda høyere trekkraft. Sidepropell forut og akter, hver på cirka 1,2 tonn trekkraft sørger for optimal manøverevne, opplyser Polarconsult AS på nettsiden.

Kjelby eier også 51,02 prosent av Astrid Emilie, med lengde på 23,86 meter gjennom selskapet BKW Holding AS. I tillegg eier Sidonia Holding AS 21,49 prosent og Birkeland Gruppen av 24,49 prosent.

Denne tråleren har blitt bygget opp med et godt kvotegrunnlag som gjør at det i år kan fiskes 487 tonn hyse, 194 tonn torsk og 145 tonn sei nord for 62. breddegrad. I sør kan fartøyet fiske 810 tonn torsk i Nordsjøen, 150 tonn sei sør for 62. breddegrad samt 18 tonn reker.

Det nye fartøyet er formelt til utskifting av fartøyet Amelia. Dette er ett av fiskeflåtens mange fartøyer som stort sett brukes til frakt av rettigheter. Kjellby overtok Amelia som er 15,7 meter og bygget i 1981 i slutten av februar. Allerede i mars ble søkte Birkeland Gruppen AS i Austevoll om å kjøpe samme fartøyet, to dager etter at søknad om utskifting av fartøyet var innvilget.

Bjørn Kjellby eier i tillegg 51. prosent i den 13,1 meter lange reketråleren Agathe. De resterende 49 prosent eies av Peter Kjellby. (Kjelby Fisk AS). Båten er bygget i 1997 og ombygget året etter.

Større planer?
Mye tyder på at Kjellby har større vekstplaner, utover et samarbeid med Birkeland Gruppen som allerede har kjøpt seg inn i og tatt kontrollen over flere andre reketrålere på Sørlandet.

Tråleren blir en effektiv og fleksibel fiskebåt.

20. mars ble selskapet Fiskeriselskapet Myggenes AS opprettet. Der er Danmarks største fiskebåtreder som kommende uke får levert Danmarks største pelagiske fartøy Gitte Henning, Henning Kjeldsen styremedlem og medeier. Den danske tråleren Myggenes var for inntil kort tid tilbake formeldt eid av Kjeldsen. Men en politisk skandale som hvor det fremgikk at danske politikere ikke har hatt oversikt over konsekvensene av egen politikk. Den har ført til konsentrasjon av kvoter på få hender, men også til en modernisering av dansk fiskeflåte. Her har Kjeldsen vært en ledende kraft.

I senere tid har Kjeldsen på grunn av nye regler som er innført for å det mange vil mene skal redde politikerne fra ytterligere kritikk, omstrukturert en del av sine eierskap i fiskefartøy. For øyeblikket er båten formeldt eid av selskapet Lynge Fiskeri ApS i Thyborøn. Det er ikke usannsynlig at Myggenes vil bli solgt til det norske selskapet hvor Kjeldsen kan sitte på 40 prosent eierandel, for så å bli brukt til fiske mens nytt fartøy bygges ved SIMEK i Flekkefjord.

Fakta om fartøyet:
LKS-558-Småtråler
Lengde over alt 35,26 meter
Lengde mellom pp 31,92 meter
Bredde max 9,60 meter
Dybde i riss til tråldekk 6,50 meter
Dypgang maks lastet 3,90 meter
Bruttotonnasje 499 tonn
Dødvekt, cirka 210 tonn
Lasteromskapasitet, standard kasser 2 200 stykk
Lasteromsvolum, netto 340 m3
Diesel 50 m2
Ferskvann, sanitær 10 m3
Ferskvann, teknisk 25 m3
Ensilasje 25 m3
Hovedmotor, hurtigløpende 749 kW
Propelldiameter i dyse 2,80 meter
Dieselgeneratorer 2 x 140 kW
Fart 11-12 knop
(Båten kan også leveres med medium speed dieselmotor, cirka 1500 kW og propelldiameter i dyse 3,20 meter)