Det som synes sikkert er at det ikke er prisen på brukte mindre fiskefartøy som bør holde noen tilbake fra å satse på fiskeri. Samtidig er det ikke tvil om at prisen også stiger på sjarker.

Den 7,73 meter lange sjarken Skarven, bygget ved Grimsøy Båtbyggeri i 1991, har nettopp blitt solgt. Plastsjarken er utstyrt med en Vetus som yter 55 hestekrefter. Denne sjarken ble kjøpt av Herman Johansen som kjøpte sjarken brukt i mai 1998 for 190.000 kroner. Ny eier nå er Jan Kåre Pettersen fra Smøla. Han betalte 330.000 kroner. Den skal brukes i fiske i åpen gruppe etter torsk, hyse og sei med garn og juksa, samt taskekrabbe med teiner.

190.000 kroner i 1998 tilsvarer, ifølge Norges Bank, 289.000 kroner i 2018, korrigert for prisstigning. Det vil si at verdien på sjarken har økt raskere enn prisstigningen.