Det er ikke alltid et skip blir levert på tiden. Den flotte tråleren som skulle vært levert til rederiet for femten måneder siden, er nå på vei hjem fra det tyrkiske verftet.

Tråleren Flobjørn passerte i natt Gibraltar på vei til Tromsø etter en stopp i den spanske enklaven Ceuta på Afrikasiden av Gibraltar for bunkring.

Når dette skrives seiler fartøyet langs kysten av Spania vest av Cadiz, mot kysten av Portugal og har nesten 2500 nautiske mil igjen til Tromsø. Det vil antakelig si minst ti dagers seilas igjen før de kan legge til kai i Tromsø.

Overleveringen av Flobjørn er over femten måneder forsinket. I et brev til Fiskeridirektoratet datert 16. januar i fjor, opplyser verftet Özata Tersanecilik Sanyi ve Ticaret Ltd at fartøyet som skulle vært levert 3. januar 2017, ville bli levert 15. november i fjor. Først for noen dager siden ble fartøyet overlevert til rederiet Utvik Senior AS.

Hovedårsaken til forsinkelsene oppgis i brevet til direktoratet å være at viktige deler til de hydrauliske vinsjene til fartøyet på det tidspunkt var sju måneder forsinket.Tilbyr svært rimeligere fiskefartøy

Flobjørn har en største lengde på 19,75 meter og en bredde på 8,00 meter. Det skal fiske på en torsketråltillatelse og en reketråltillatelse. Årets kvoter er på 431 tonn torsk, 800 tonn sei sør for 62. breddegrad, 297 tonn sei og 148 tonn hyse nord for 62. breddegrad.

Den flotte tråleren som omsider er på vei hjem er designet av NSK Ship Design AS, og vil være et flott tilskudd til trålerflåten i nord.

Flobjørn erstatter formeldt fartøyet Solskjær som rederiet kjøpte i høsten 2011. Dette ble solgt videre til Giske Havfiske AS i Ålesund i forbindelse med at det ble søkt om og rederiet fikk innvilget en generell utskiftingstillatelse. 41 meter lange Solskjær som var bygget ved Kaarbøs Mek. Verksted AS i Harstad i 1965, skiftet så eiere et par ganger til før det på i mai ble slettet fra skipsregisteret og hugget.