LYNGEN: Familierederiet Sara Karin AS har investert i en ny kompakt og avansert kombitråler. Nå har de hentet båten hjem til Lyngen.

Oddgeir Krag og sønnen Erik Andre Brose Krag kom i midten av august hjem til Nord-Lenangen med nybåten Sara Karin. Båten, som er designet av Marine Design i Kolvereid, er bygd ved det polske verftet Poltramp Yard og har byggenummer 23.

-Ut fra størrelsen må dette karakteriseres som et meget avansert og godt utstyrt fartøy, uttalte daglig leder Ole Andreas Holm hos Marine Design i en pressemelding tidligere. De bistod Krag med opptegning, konstruksjonsgrunnlag og byggetilsyn under byggingen i Polen.

-Vi var flere runder i Kolvereid hos Marin Design for å få tegnet den slik vi ville ha den, og vi er godt fornøyd med jobben de har gjort. Verftet har også gjort en kjempejobb med bygging av båten, forteller reder og fisker Oddgeir Krag.

Familierederiet bak nybåten Sara Karin eies og drives av far og sønn, Oddgeir (tv) og Erik-Andre Brose Krag.

Polsk bygg

Den 19,80 meter stor kombitråleren er bygd ved det polske verftet Poltramp Yard i Szczecin. Den er konstruert og bygget med et dekk under og to dekk over hoveddekket. Det har gitt muligheter for komfort og bekvemmeligheter, og lugarer for et mannskap på sju. Toalett og garderober er plassert i akterdelen av hoveddekket, mens skipperlugar, bysse og messe er plassert på shelterdekket. Broen har en størrelse på 40 kvadratmeter, med det nyeste innen nødvendig navigasjon, fangstleting og kommunikasjonsutstyr, levert av Imes i Tromsø.

Verftet har også stått for utrustning av maskinrommet. Her står en Mitsubishi hovedmotor på 940 hk, levert av danske West Diesel, og med fremdriftssystem og propellanlegg fra Heimdal Propulsion. Fiskebåten er også utrustet med to John Deere hjelpemotorer, hver med motoreffekt på 200 kW, som skal produsere elektrisk kraft til fabrikkog fryseanleggene ombord. Disse er også levert av danske West Diesel.

Mer effektiv

Tråleren er klasset for havfiske II, og de sikter mot å drive snurrevad og reketråling både langs kysten og opp mot Svalbard.

-Vi har satset på en båt med stort arbeidsdekk, og stor aksjonsradius med dobbel reketrål og fabrikk for hvitfisk og reker, forteller Oddgeir Krag.

-Og innenfor de rammebetingelsene som er innen 19,8 meter, samtidig som vi har en stor nok båt til å gå ut i havet, og opp til Svalbard og Bjørnøya, legger sønnen Erik Andre til. Med større motor regner de med at driftsutgiftene blir noe høyere. Men det tar de inn prismessig på mer fangst og bedre kvalitet på det de leverer.

-Vi blir mer effektiv i selve fisket også. Vi kan fiske stort sett hele døgnet, og er ikke avhengig av å gå til land hver dag, sier eldste blad Krag.

Reker og hvitfisk

Nye Sara Karin er rigget både for reketråling og snurrevadfiske, og er utrustet med fabrikk for både hvitfisk og reker. Fabrikken på arbeidsdekket er montert i Danmark og levert av Intech International. Den består av en egen sorteringsmaskin for reker og rekekoker som koker 500 kilo per time, og sløyeog filetmaskin for hvitfisk. Havyard MMC har levert to vertikale platefrysere, med en kapasitet på nedfrysing av 600 kilo hvitfisk per time, eller 13 tonn i døgnet, og en horisontal platefryser med kapasitet til å fryse 100 kilo reker per time.

Det er mye utstyr som skal inn i en liten fabrikk, men alt er nøyaktig prosjektert og montert på hoveddekket. Lastekapasiteten for kjøl og frys er på inntil 150 kubikk. Med full produksjon av enten reker eller hvitfisk er det behov for en større besetning. Under torskefisket er de avhengig av å være syv mann om bord, men på rekefisket klarer de seg med et mannskap på tre-fire.

Større muligheter

Båten eies av familierederiet Sara Karin AS, der Oddgeir Krag og Erik Andre Brose Krag har henholdsvis 51 og 49 prosent av aksjene. Far Krag startet allerede i 1989 med en 50-fots trebåt ved navnet Sara Karin.

-Den gang var jeg alene på eiersiden, men hadde mannskap om bord. Erik Andre begynte ombord som 15-åring, da han var ferdig på skolen. Vi fisket sammen på båten frem til 2008, da vi kjøpte Svebåen, som han driftet videre på, forteller Krag. Han legger til at Svebåen nå vil bli solgt. De har drevet med rekefiske, garnog snurrevadfiske, og har kjøpt flere kvoter og strukturert båten.

-Kvotene på Svebåen overføres til denne (nye Sara Karin), slik at vi kan drive kombinert etter torsk, hyse, sei og reker. Det gir oss blant annet større mulighet til å fiske etter hyse på sommerstid, enn vi hadde på den andre båten. Prisene på reker har jo også vært bra, og har vært litt høyere i år enn tidligere år.

Investering

-At vi har investert i ny båt er mest for Erik Andres del. Han hadde lyst å gå videre med rederiet og fisket. Selv holder jeg på å trappe ned, sier Krag. Nyinvesteringen har kommet på bortimot 50 millioner kroner, og han innrømmer det ville vært vanskelig uten full finansiering gjennom ordningen til Innovasjon Norge. Nybygget fikk de overlevert allerede i slutten av juni, og etter noen uker i Danmark satte de kursen nordover. Etter noen dager i Tromsø med skipskontroll, Havyard MMC og Imes ombord for å gjøre siste innspurt, ankom de hjemmehavna i Nord-Lenangen i midten av august. Prøvetur før de virkelig går i gang med fisket står også på planen.

-Vi må jo ut å prøve at alt fungerer som det skal, før vi legger ut til havs. Vi har igjen 160 tonn torsk og mye hyse igjen av kvoten, og satser på å få tatt dette i løpet av høsten ved Bjørnøya, avslutter han.

Fakta og leverandørliste:

Verft: Poltramp Yard, Szczecin, Polen Byggnr 23 Fabrikkutstyr: Intech international Fryseri og platefryser: Havyard MMC Maritim elektronikk: Imes a/s Dekksutstyr: Lofoten hydraulikk Hovedmotor: Mitsubishi, 749 kW/1200rpm Hjelpemotorer: John Deere, 2 stk à 200 kW Lengde 19,80 m / bredde 9 m / dybde: 5 m Lasterom: 150 m3