Da snurperen og tråleren Kings Cross ble levert fra Karstensens Skibsværft i Skagen til eierne i Peterhead i Skottland, var det ingen tvil om hvem som fremover vil være kongen i den skotske fiskeflåten.

Med lengde på 78,75 meter er Kings Cross en hel del større enn Shetlenderen Altaire, som med sine 76,4 meter måtte abdisere fra tronen. Men det er bare enn så lenge, for alt til sommeren blir den pelagiske tråleren Ocean Star levert til skotske eiere fra skipsverftet Nauta i Polen. Den blir på hele 87 meter. I tillegg leverer Karstensens Skibsværft, Pathway, et søsterskip til Kings Cross. Det skjer nå en rask fornying av den pelagiske flåten Skottland.

Skroget til Kings Cross ble bygget ved skipsverftet Nauta i Gdansk, og ankom Skagen i midten av mai. Da skipet kunne sette baugen mot hjemlige farvann 21. oktober var det helt i henhold til planene for når skipet skulle leveres.

Kings Cross 22

Skippere ombord på nye Kings Cross er William Buchan (til venstre) og Adam Wiseman på henholdsvis 25 og 26 år. De skulle rett på makrellfiske med fartøyet.

Eierne har sju fiskefartøyer

Kings Cross eies av selskapene Lunar Fishing Company og Wiseman Fishing Company i Peterhead. Lunar Fishing opererer, i tillegg Kings Cross, ett annet pelagisk fartøy, Lunar Bow på 69,4 meter. Kings Cross, som nå ble skiftet ut, ble norsk og skiftet navn til Akerøy i desember 2014. Pathway, som leveres til sommeren, er også skiftet ut seiler nå med flagg fra Sierra Leone.

Rederiet har videre fire hvitfisktrålere med lenge fra 26 til 32 meter. To av disse, partrålerne Ocean Harvest og Harvester på 28 meter, ble levert av Karstensens Skibsværft i 2008. I tillegg driver de store mottaksfasiliteter for både pelagisk fisk og hvitfisk.

Kings Cross 5c

Styrhuset er fylt med alt ønskelig av elektroniske hjelpemidler og god plass som gjør det til en god arbeidsplass.

Langvarig samarbeid med Karstensens

Samarbeidet med Karstensen Skibsværft startet allerede for 25 år siden da verftet forlenget Lunar Bow. Siden har både Lunar Bow og Kings Cross vært flittige gjester når det har vært behov for reparasjoner og vedlikehold. Skipper og medeier Kings Cross, Alex Wiseman, var kunde hos verftet allerede for 27 år siden da han fikk utført arbeid på fartøyet Radiant Star, og har siden vært fast kunde ved verftet.

– Nye Kings Cross vil, på lik linje med rederiets andre pelagiske fartøyer, kombinere trål i fisket etter sild og kolmule og ringnot i fisket etter makrell, forteller fartøyets to skippere, William Buchan og Adam Wiseman når Kystmagasinet treffer dem i forbindelse med dåpen noen dager før overlevering. Det er tydelig at rederiet ikke bare satser på nye skip og fornying, men også unge skippere. William er 25 år og Adam 26 år. De skal etter dåpen seile til Hirtshals for å ta om bord not og trål, slik at de kan få testet at alt fungerer som det skal. Gjør det det, skal de rett på fiskefeltet for å begynne på selskapets makrellkvote. Det haster, siden rederne normalt har tre fartøyer. Men to er solgt, så Kings Cross får en travel høst og vinter.

Kings Cross 6

Kings Cross 7

Hovedmotoren er levert av Wärtsilä, mens Pon Power Danmark har levert tre hjelpemotorer og et havneaggregat av merket Caterpillar.

Samarbeid mellom reder og verft

– Dette er et fartøy hvor vi har samarbeidet svært nært med eierne om å bygge et skip med høy grad av sikkerhet og komfort for mannskapet, samt optimalisering av håndtering og oppbevaring av fangst, samt optimalisering av drivstoffkonsum, forteller en stolt skipsdesigner og direktør ved verftet, Kent Damgaard. Fartøyets skrog er bygget i stål mens overbygg, båtdekk og master er bygget i aluminium.

Skipet har rikelig med flotte lugarer. På hoveddekk er det åtte enkeltlugarer, alle med en-suite toalett og dusj. I overbygget over en rommelig messe, bysse, dagrom og egen «kinosal», er det fire enkeltlugarer og en sykelugar, alle selvfølgelig med en-suite toalett og dusj.

Kings Cross 8

Karmøy Winch AS har levert dekkskranene.

Fremdrift og el-produksjon i Kings Cross

Skipets hovedmotor er en Wartsila 9L32E2, som yter 5220 kW ved 750 rpm. Wartsila har også levert et 2trinn gir, og en propell med diameter på 4,200 mm. I tillegg har Pon Power Danmark levert tre hjelpemotorer av type Caterpillar C18, som yter550 kWe ved 1800 rpm, samt en havnegenerator av type Caterpillar C6,6 som yter 150 kWe. Trustere består av to Brunvoll med ytelse 950 kW, mens styremaskin er en Rolls Royce Tenfjord SR 662.

Kings Cross 10

En Tristar nothaler med kraft på 40 tonn, levert av Karmøy Winch, skal sørge for å få nota ombord.

 

Under uttesting gjorde fartøyet 18,2 knop ved diesel-mekanisk fremdrift og 16,6 knop ved normal belastning på hovedmotor. Ved diesel-elektrisk fremdrift, hvor man henter 1500 kW fra hjelpemotorene, gjorde fartøyet 12 knop. Kraft til fartøyets vinsjer kan leveres både fra hovedmotor og fra hjelpemotorer. Normalt vil hovedmotoren levere nok kraft, siden man under haling av trål normalt har lavere behov for kraft til fremdrift.

Kings Cross 11

Byssa er stor og åpen med god arbeidsplass.

Prestisjeordre til Karmøy Winch

Det må være lov å kalle pakken av vinsjer og kraner levert av Karmøy Winch for en prestisjeordre. De har gjort rent bord, med unntak av to fiskepumper, som er levert av irske Sea-Quest. Blant utstyret Karmøy Winch har levert er to trålvinsjer (90 t.), to nettromler (110 tonn), to notvinsjer (40 t.), to anker vinsjer, en Tristar nothaler (40 t.), to fiskepumpe kraner og en dekkskrane, for bare å nevne noe av utstyret. De har også levert autotrålsystemet som kontrollerer vinsjene under fiske.

Kings Cross 13

Kings Cross 12

Det er rikelig med plass i dagrommet som også er supplert med egen «kinosal».

Mange norske leverandører

MMC har levert silekasse, samt fire kompressorer og to 4200 liters tanker til vakuumanlegget. Noreq har levert davit og MOB-båt. Scana Servoteknikk AS har levert brannvarslingsanlegget, mens NorSap AS har levert skipperstolene. Andre store norske leverandører er Maritime Montering og Ekornes. Det er med andre ord rikelig med norsk utstyr om bord.

Fangsten pumpes om bord i 12 RSW-tanker med samlet kapasitet på 2508 kubikkmeter. To RSW-anlegg levert av Johnson Control (York/Sabroe), hver med en effekt på 1345 kW/1.156.000 kCal/time, som sørger for effektiv kjøling av fangsten.

Kings Cross 15

Kings Cross 16

Øverst: Karmøy Winch har levert en komplett pakke av kraner og vinsjer.

Nederst: Fra avsilingskassen går fangsten ned i 12 RSW rom.

Sonarer fra Kaijo Denko

På elektronikksiden er Kaijo Denko den leverandør skottene har foretrukket. De har levert 22 kHz lavfrekvens-, 94 kHz mellomfrekvensog 164 kHz høyfrekvenssonarer. Simrad har levert et EK-80 ekkolodd. I tillegg er det installert en SeapiX 150 kHz tredimensjonalt sonarsystem. Scanmar har levert sitt Scanbas system med fire sonder. Et avansert system som gir svært pålitelige og nøyaktige data i form av grafiske bilder som viser fiskeinngang. fylling av sekken, vannstrøm, vinkel på dørene, avstand og mye mer. Kings Cross er klasset av Det Norge Veritas – GL, Danmark, som +1A1 Fishing Vessel med Ice-C isklasse på skroget.

Kings Cross 2

Karstensens Skipsværft har 11 fartøyer i ordreboken. Fra venstre mot høyre ligger Kings Cross, Grateful og Pathway som er søsterskip til Kings Cross. Alle er fartøyer bestilt av skotske redere.