Kystmagasinet 5.14: Magnarson er et flott skip, med topp finish, og det var fortsatt i norsk eie da vi bordet skipet 18. juni mens det fortsatt lå ved byggeverftet Celiktrans i Tuzla i Istanbul. Men navnet Sigurdur prydet allerede akterskipet. Omtrent ti dager etter at vi forlot Tyrkia skulle det formelle eierskiftet til denne flotte kombinerte snurperen/tråleren skje.

Sigurdur vil bli registrert på Vestmannaeyjar på Island. Selskapet bak er Isfelag fra samme øygruppe, et selskap som så dagens lys allerede i 1901, og som i dag er ett av de største fiskeriog sjømatselskapene i landet. Selskapet har flere store frysehus, fabrikker for fiskemel og olje, pelagisk fisk og hvitfisk, både på Vestmannaeyjar og på Thorshøfn, nord på Island. De er også en av to hovedeiere i et stort salgsselskap for sjømat. Flåten teller seks skip etter overtakelsen av Magnarson, med det norskbygde som det største. De har også en annen relativt ny kombibåt i flåten, som de fikk bygget i Chile i 2012. Utover disse to har selskapet to ferskfisktrålere for hvitfisk og resten kombinerte snurpere trålere.

Redere Sigurdur F. EM

Det er ikke noe å si på forholdet mellom selger og kjøper av Magnarson, her representert ved reder, Harald Taranger (stående) og fartøysjefen, Eytor Hardarson, i selskapet Isfelag som har kjøpt nybygget.

 

Bygger om til tungolje

De nye eierne har bestemt seg for å gjøre visse endringer på det nye fiskefartøyet før de kastet loss fra Tyrkia, og disse justeringene var de i full sving med da vi bordet skipet. Isfelag skal for det første foreta en større ombygging av motoren til drift med tungolje, noe de mener vil gi store økonomiske besparelser i drivstofforbruket. De har også fått installert en nettrommel nummer to. Isfelag sin flåte består etter overtakelsen av Álsøy, Dala Rafn, Heimaey, Jupiter, Suderøy og sist ment ikke minst, Sigurdur.

 

Som nevnt er det Celiktrans i Istanbul i Tyrkia som har stått for bygging og komplettering av nybygget. Skipet skulle sette kursen nordover mot Island i slutten av juni eller begynnelsen av juli. Dette er forøvrig det eneste skipet vi har sett med skylobby, som opprinnelig var ment for eventyrlystne turister med god økonomi. En ekstra dobbeltlugar var også myntet på samme målgruppe. Det er usikkert om nye eierne har samme formål for dette området av skipet, men til Kystmagasinet utrykte islendingene at de i alle fall var tilfreds med å eie det eneste fiskefartøyet med et øvre dekksområde som dette.

Sigurdur messe F. EM

Sugurdur salong F. EM

Sigurdur bysse F. EM

Sigurdur innredning F. EM

Messen og salongen er praktfull, det samme er den velutrustede byssen. Det siste bildet er fra et av omkledningsrommene for mannskapet.

 

Mange norske leverandører

Magnarson (Sigurdur når dette magasinet er i salg) er en stor kombinert ringnotsnurper/tråler, med største lengde på hele 80, 3 meter. Største bredde er 17 meter. Den ble bestilt av Magnarson AS fra Torangsvåg i Austevoll, med reder Harald Taranger som primus motor for prosjektet. Nybygget er designet av Sawicon i Bergen, og altså bygget ved Celiktrans i Tyrkia. Lasteromkapasiteten er på 2900 kubikk. Hovedmotoren består av en Wärtsilä 9L32 på 4.500 kW, og i likhet med Harvest og Østerbris fra samme kommune, har rederiet satset på det nyeste giret fra Wärtsilä, som gjør det mulig å optimalisere driften av skipet, som gir store drivstoffbesparelser og mindre støy til både skip og sjø. I maskinrommet er det også tre hjelpemotorer fra Scania. Det stor ikke i isolert rom, men er installert på babord side i det store maskinrommet. Fra et svært kontrollrom har chiefen godt utsyn til maskinrommet.

 

De fleste viktigste leverandørene til nybygget er norske. Men innredningen er utført i lokal regi, og den er et syn i seg selv. Vindusrammer, skap, bord og annet møblement er praktfull. Det gjelder både i salong, messe og andre oppholdsrom, for ikke å snakke om lugarene som det er 15 av i alt, de fleste tomannslugarer. Byssen er stor og velutstyrt, med proviantlager, kjøl og frys i bakkant og tilkomst for varer med kran til dekket like utenfor døren i akterkant av proviantlageret. Det sparer stuerten for mye bæring opp trapper og gjennom trange ganger. Resten av mannskapet får også en god og trygg arbeidsplass, og det er godt med plass på de fleste dekksområder. De opprinnelige eierne satset også på arrangement for pumping av trålen akter, noe som gjør denne prosessen både enklere og sikrere, spesielt i dårlig vær.

Sigurdur bro 1 F. EM

Sigirdur bro 2 F. EM

Sigurdur bro 3 F. EM

Sigurdur bro 4 F. EM

Broen er gedigen og smakfullt innredet. Fra sin styreposisjon har skipperen godt utsyn til alle kanter.

 

Gedigen og godt utstyrt bro

Beveger vi oss opp til den store broen er den åpen, gedigen og meget velutstyrt. Her har skipperen godt utsyn til alle kanter. Det har han også fra styreposisjonen akter under tråling. Flott møblement og lakkede trerammer i vinduene gir broen et eksklusivt preg. Det finnes for øvrig et rom med litt mer enn krypehøyde under hele broen, slik at det er lett for teknikere å komme til instrumenter og annet for reparasjon og service. Lugarene er spredt over de to dekkene i styrehuset som ligger under salong og messe. Her ligger også et godt utstyrt vaskerom, et par arbeidsrom med vaskog skaprekker og sofa til å ta seg velfortjente pauser i. Det finnes to slike rom, ett med tilkomst fra tråldekk og ett med tilkomst rett fra arbeidsdekket på forskipet.

Sigurdur skylobby F. EM

Møblementet i Skylobbyen. Må være greit å sitte her oppe og følge med på hva som skjer på dekk og på havet.

 

Kystmagasinet tok en prat med opprinnelig reder for dette flotte nybygget, Harald Taranger. Han har vært styreleder og daglig leder i Magnarson AS de siste fem årene. Han er også eier av 51 prosent av aksjene sammen med fem søsken og far og mor. Resten av aksjene tilhører et investeringsselskap, North Sea Fisher. Rederiet har også Østanger, en kombinert ringnotbåt/pelagisk tråler, som opprinnelig er fra 1978 men som har vært gjennom større ombygninger og oppgraderinger, og som fremstår som et moderne og funksjonelt fiskefartøy. Dette fartøyet har fisket begge kvoter mens Magnarson har vært under bygging, noe myndighetene ga tillatelse til å gjøre for noen år siden. Da vi snakket med Taranger var fartøyet i sving med å ta siste rest av tobiskvoten. Gamle Magnarsson er solgt til Afrika.

Sigurdur F. EM

Nytt navn på Magnarson prydet hekken et par uker før det formelle var på plass.

 

Pelagisk tråler

Østanger er i første rekke en pelagisk tråler. Den har dermed rettigheter i tråd med reglene for denne fartøygruppen, en maks basiskvote på 1.000 tonn, som tilsvarer omtrent 500 basistonn til et fartøy med ringnotrettigheter. I tillegg har de industritrålkonsesjon for fiske av øyepål, kolmule og tobis. Kvoten her tilsvarer halvannen kolmulekvote for ringnot. Dermed er de bra lastet med kvoter, og rederen ser lyst på situasjonen. Overskytende kvoter fra fartøyet som gikk til Afrika er nylig solgt. Rederiet i Torangsvåg hadde en omsetning på 80 millioner kroner når nybygget ble kontrahert, men sviktende kvoter gjør nå at de er nede i 40 millioner. Med struktureringen som nå er gjort, og ett fartøy igjen i fiske, vil årlig omsetning ligge på rundt 40 millioner.

 

Når det gjelder salget av nybygget til Isfelag på Vestmannaeyjar på Island, vil ikke Harald Taranger si annet enn at han fikk pengene igjen, og at han er fornøyd med handelen. Det er imidlertid med tung hjerte og stort vemod han så seg tvunget til å foreta denne handelen. Dagens situasjon gjør det ikke regningssvarende å satse på et nybygg som dette. Situasjonen var en helt annen da Magnarson-prosjektet ble igangsatt. Bare på NVG-sild er kvotene halvert i løpet av disse to årene som har gått, forteller Taranger. Han opplyser til Kystmagasinet at det var to islandske interessenter inne i bildet når praktskipet kom for salg. Interessen for nye Magnarson fra norske rederier, var lik null, forteller han.

Sigurdur dekk 1 F. EM

Sigurdur dekk 2 F. EM

Sigurdur dekk 3 F. EM

Ulike deler av dekksområdene med velkjent utstyr.

Sigurdur kontrollrom F. EM

Sigurdur maskin 1 F. EM

Sigurdur maskin 2 F. EM

Kontrollrom og maskinrom.

 

Etterlyser mer fleksibel ordning

-Jeg synes Norge burde hatt et mer fleksibelt regelverk når det gjelder nybyggingsordningen. Dagens regel med denne ordningen er god bortsett fra at man må bygge ny båt for og få ta den i bruk. Slik burde det ikke være, slår Taranger fast. Han kunne tenke seg en mer fleksibel ordning som gjør det enklere for rederiene å samarbeide, videre samme struktur som ringnotgruppen (felles tak for ringnot og pelagisk trål), som Harald Taranger mener er god for alle, og som sikrer miljø og arbeidsplasser.