DEL

Kystmagasinet 2.14: Fiskeflåten hjemmehørende i Herøy i Møre og Romsdal er Norges nyeste og mest moderne. I februar ble nye Herøyhav overlevert fra Karstensen Skibsvært i Skagen.


( 29.04.2014 )

Dermed er hele åtte av kommunens største fartøyer indre enn fem år gamle. Nye Herøyhav avløser et fartøy bygget i 1999. Man får følelse av svært god plass over alt i dette fartøyet. Når fartøyet er 69,95 meter langt og 15 meter bredt er det nok plass. Både til mannskap og fisk. Broen er rommelig, og det er hele elleve lugarer som alle har eget bad og toalett. Nye Herøyhav har blitt en trivelig arbeidsplass og et effektivt fiskefartøy.

 

Fleksiblelt fremdriftsløsning

 

Herøyhav er utstyrt med en MAN Diesel & Turbo 9L27/38 som yter 3300 kW og tre Caterpillar hjelpemotorer med ytelse på 940 kW hver. Propellen som er på 4200 mm dreier med bare 119 rpm ved full effekt (60Hz) på akselgeneratoren. Fartøyet kan drives direkte av hovedmotor, eller det kan drives dieselelektrisk ved bruk av hjelpemotorene.

Herøyhav 9 F. Terje Engø

Store skjermer gir full oversikt over sonarer, radar, kart og annet samtidig.

 

Verftet som også har designet fartøyet forklarer det de kaller designfilosofien bak hoved-/hjelpemotorkonstellasjonen slik: ”Det er montert ett kraftudtag (PTO) på hovedgiret, beregnet for primær drift af skipets strømforsyning via akselgeneratoren (2700 kW). Det er montert roterende omformer, slik at skipets frekvens kan variere mellem 50 og 60 Hz. Dette gir mulighet for å redusere hovedmotoren sitt  omdreiningstall med 17 prosent.

 

For ytterligere strømforsyning er fartøyet forsynt med tre dieselgeneratoranlegg, hver på 940 kW. Det elektriske system er bygget med mulighet for paralleldrift av de tre dieselgeneratorene, som kontrolleres via skipets DEIF PMS system.

 

Fartøjet har også mulighet for å øke effekten på propellanlegget med opp til 1500 kW. Akselgeneratoren fungerer derfor som generator og el-motor. 1500 kW økt effekt oppnås ved paralleldrift av dieselgeneratorene.

 

I tillegg her det montert kobling mellem hovedmotor og gir samt oppstartstransformer. Det gjør at en om ønskelig kan koble ut hovedmotoren, starte akselgeneratoren opp som el-motor (via starttransformer), og dermed kjøre diesel-elektrisk fremdrift. Den diesel-elektriske fremdriften vil være på ”speed step 2” på propellen. Det maksimale uttak på propellen ved diesel-elektrisk fremdrift vil være 2400 kW. Ved effekt inntil 1400 kW kan det køres med variabelt omdreiningstall via en Vacon frekvensomformer”, forklarer verftet som mener dette arrangementet sikrer stor fleksibilitet, stor driftssikkerhet og god driftsøkonomi.

Herøyhav 13 F. Terje Engø

Salongen er lys og fin.

 

11,6 – 16,6 knop

 

Under uttesting gjorde Herøyhav 11,6 knop ved 1400 kW dieselelektrisk fremdrift. Ved å øke tul 2400 kW økte farten til 14 knop, og ved direkte dieselmekanisk drift på hovedmotoren gjorde fartøyet ved uttak av 3285 kW  15,5 knop. Dette lot seg øke ytterligere til 16,6 knop når generatorene bli koblet inn i paralelldrift slik at total ytelse var på 4785 knop.

 

Pumping akter og midtskips

 

Som de aller fleste nye kombinerte snurpere og trålere er fartøyet utstyrt for pumping fra not på styrbord side og pumping fra trålposen fra hekken. Et stort fartøy som Herøyhav vil fiske i grov sjø. For å gjøre det sikrere å jobbe på dekk under pumping av not er det bygget arbeidsdekk over hovedekket.

 

Fisken pumpes til en silekasse levert av MMC Tendos, og fordeles i ni RSW tanker med en samlet kapasitet på 2129 m³.

 

Rent bord for flere leverandører

 

Som på de fleste større snurpere bygget i senere år er Triplex en stor leverandør. Sammen leverandører som Rapp Hydema og Furuno har de gjort det som må kunne kalles rent bord på sine områder. I tillegg til en Triplex 1020 super-jumbo nothaler med trekkraft på hele 26 tonn, har Triplex levert fire dekkskraner, en mellomrulle og en notlegger. Det vil neppe være noen overdrivelse å si at Triplex nesten er enerådende i dette markedet i Norge. Den største konkurrenten Karm synes å være nesten borte fra fiskebåtmarkedet.

Herøyhav 15 F. Terje Engø

Rolf-Jarle Ervik (t.h.) er mest på land, mens sønnen Ronald er skipper på Herøyhav.

 

Om bord på fartøyet finnes også to irkse SeaQuest fiskepumper på henholdsvis 20 og 24 tommer. Det synes tydelig at dette også har blitt en foretrukken redskap på de store snurperne. Etter det vi forstår skyldes dette ikke minst at de er mye lettere enn tilsvarende pumper fra Karmøy Winch.

 

Rapp Hydema har levert en komplett vinsjpakke bestående av to trålvinsjer, to snurpevinsjer, to nettromler, ankervinsj og sju andre vinsjer.

En annen leverandør som har sikret seg det meste innen sitt område er Furuno Norge som i samarbeid med Hanstholm Elektronik blant annet har levert og installert to lav og høyfrekvens sonarer, to ekkolodd, trålsonar, to radar og GPS gyro.

 

Familierederi

 

Fartøyet eies av rederiet Herøyhav AS. Bak rederiet står Rolf-Jarle Ervik, hans datter Gunn Helen og sønnen Ronald. De har henholdsvis 50 prosent og 25 prosent av aksjene i familierederiet.

 

Fartøyet er fullstrukturert, noe som betyr at de har godt med fisk, om enn prisene har fallt kraftig på pelagisk fisk. Men Rolf-Jarle synes å ta nettopp dette med stoisk ro;

– Det går opp og det går ned i fiskeri med høye og lave priser, og høye og lave kvoter. Så det bekymrer ikke så mye, sier han kort. At styrkeforholdet mellom norske og danske kroner har endret seg med ti prosent det siste året i rederiets disfavør, er ikke positivt. Men slik er det bare.

 

Det gamle fartøyet er solgt

 

Det gamle fartøyet forteller Rolf-Jarle at ble solgt allerede i juni. Det ble kjøpt av  Økland Fiskebåtrederi i Bergen i juni, og tidligere Herøyhav heter nå Ordinat. Dette fartøyet ble byggert i 1999 ved Fitjar Mekaniske Verksted. Denne gang har han som mange andre redere i Herøy valgt å bygge i Danmark. Fem av åtte nybygg levert til Herøy i Møre og Romsdal siste fem år er bygget ved Karstensens Skibsværft.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.