En ny fabrikktråler som skal bygges for det norske trålerselskapet Halstensen Granit AS skal utstyres med en komplett Wärtsilä fremdriftsløsning. Fartøyet er under bygging ved Tersan Shipyard i Tyrkia, og Wärtsilä utstyret skal leveres i midten av 2016. Kontrakten ble signert i august.

«Det nye fartøyet skal operere under utfordrende sjøog værforhold i Barentshavet og utenfor kysten av Norge og Grønland. Det er derfor viktig at fremdriftsmaskineriet er både svært effektivt og ekstremt pålitelig. Vi har stor tiltro til Wärtsiläs ekspertise innenfor disse områdene», sier eier Inge Halstensen.

Fartøyet vil ha den nyeste teknologien for å sikre høyest mulig nivå av driftseffektivitet. Wärtsilä skal levere en Wärtsilä 32 hovedmotor, en 2-speed girboks, vridbar propell (CPP), HP dyse, pakninger og lager. Wärtsilä 32-motoren gir svært god drivstoffeffektivitet, selv med lavere motorbelastning. Wärtsiläs 2-speed girboks gir mulighet for lavere propellhastighet og optimalisert fremdriftseffektivitet, mens motorturtallet holdes konstant. Dette gir lavere kostnader enn ved bruk av høyhastighets generatorsett.

«Vi har jobbet tett med eieren i mange år, og gjennom dette samarbeidet har vi fått god innsikt i behovene og kravene for effektiv fiskebåtdrift. Som et resultat var vi i stand til å presentere ulike utregninger for alternative framdriftsløsninger, slik at en optimal løsning kunne velges», sier salgssjef i Wärtsilä, Arne Mæland.

Wärtsilä har tidligere lever fremdriftssystem til tre snurpenotfartøy som eies og opereres av Halstensen Granit.