Selskapet Remøy Sea Trawl AS, som er under stiftelse, har planer om å bygge en 79 meter lang reketråler som skal fiske i norsk, grønlandsk og canadadisk farvann. Den svært avanserte tråleren Remøytrål vil få innfrysningskapasitet på 70 tonn i døgnet, og lastekapasitet på 2.400 kubikkmeter.

Remøytrål vil bli utstyrt med en MAN 10L3244 som yter 8.150 hestekrefter. Planen er at tråleren, som er designet av Skipsteknisk AS i Ålesund, skal kunne leveres fra verft i 2019. Finansiering vil være 100 millioner kroner i lån fra bank og like mye fra Innovasjon Norge, i tillegg til 200 millioner kroner i egenkapital. Bak rederiet Remøy Sea Trawl AS står Jack Remøy. I et brev til Fiskeridirektoratet i forbindelse med søknad om ervervstillatelse av nybygget, opplyser Remøy at rederiet 30. november i fjor fikk ervervstillatelse for fartøyet Flåværing med reketråltillatelse som driftsgrunnlag.

Et annet selskap som kontrolleres av Jack Remøy, Remøy Sea Viking AS, har i lengre tid ventet på at de skulle få tilbake en rekekonsesjon med rettigheter for Grønland. Disse rettighetene mener selskapet at ble urettmessig konfiskert til statens fordel. Prosessen med å få rettighetene tilbake har dratt ut i tid, og de ønsker nå å bruke en rekekonsesjonen tildelt Flåværing på et nybygg hvor det skal benyttes ny patentert trålteknologi.

– Det nye selskapet har som mål å sette en ny standard for tråling. Etter at vårt første patent ble kjent uttalte fiskeriministeren følgende under fiskerimessen i 2000: «Fishing technology has over the years developed rapidly resulting in efficient fishing vessels. Developments in sensor technology, new materials, machinery capacity and new gir systems, like for instance the triple trawl, have contributed to that, skriver Jack Remøy.

Den avanserte reketråleren Remøy Viking, tilhørende rederiet Remøy Sea Viking AS, ble i 2014 tvangssolgt. Den 61 meter lange tråleren heter nå Reval Viking og er hjemmehørende i Estonia. Det er reketråltillatelsen som dette fartøyet hadde, som Jack Remøy forsøker å få tilbake.

– Remøy Sea Viking AS var den aller første i verden med en nybygget tråler for tråling med tre store reketråler ute samtidig. Morselskapet Remøy Sea Group AS innehar patent for trippeltrål i Nord-Atlanteren. De var også de første med dobbeltrål i Norge. Rederiet har som kjent vært den største leverandøren av reker i Norge, skriver Jack Remøy. Han håper nå på godt samarbeid med Fiskeridirektoratet under utvikling av prosjektet.

Blir prosjektet realisert vil den nye reketråleren bli Norges største, og den blir hjemmehørende i Fosnavåg hvor fartøyet, som i dag er Norges største reketråler, 74 meter lange Remøy, også er hjemmehørende. Dette fartøyet ble bygget i 2013. Jack Remøy er ikke involvert i reketråleren Remøy.