Det flotteste skip ville ikke blitt presentabelt verken for nye eiere eller dåp om ikke noen tok siste finnish for å klargjøre skipet. Her ser vi de som får skipet til å skinne i full aktivitet to timer før dåp!

Før dåpen av et nytt skip er det alltid et kappløp med tiden for å få alt «ship shape», eller mer enn «ship shape». Alt skal være rent og ryddet, og alt skal være på plass. Støv tørkes av møbler og til og med tak, vinder poleres, og flekker som måtte bli oppdaget her og der blir fjernet. Det støvsuges, vaskes og tørkes.

Kystmagasinet kommer ofte om bord i fartøyer noen timer før en dåp, slik at vi kan ta bilder av skipet før gjestene kommer. På Themis kom vi litt for tidlig. Det var hektisk virksomhet om bord for å gjøre skipet klart. Og de som står på for å gjøre skipet skinnende rent fortjener så absolutt sin del av æren for å ha levert et flott skip.

På bildet øverst gjøres styrhuset presentabelt. Fra venstre ser vi Lena Christensen, Jørgen Andersen, Tina Sindberg og Helle Holmene. I bakgrunnen er også skipper om bord, Bjørn Ryberg.