En skal være forsiktig med å kalle noe som helst for verdens vakreste, største, beste og så videre. Men om en kaller det kombinerte autoline- og snurrevardfartøyet Atlantic for verdens grønneste autolinefartøy, har man nok sine ord i behold.

Atlantic, som eies av Atlantic Longline AS i Ålesund og er designet av Skipsteknisk AS, kastet 9. januar loss fra Tersan Skipsverft i Tyrkia. 64 meter lange og 14 meter brede Atlantic, er et svært innovativt fiskefartøy både med hensyn til fremdriftssystem, og redskapsfleksibilitet. Fiskefartøyet er Norges første som er arrangert for å kunne fiske med både autoline og snurrevad. Dette er muliggjort gjennom myndighetenes bestemmelse om å åpne for friere redskapsvalg.

I år har Atlantic en kvote på 585 tonn hyse, 709 tonn sei, 60 tonn torsk i Nordsjøen og 1330 tonn torsk nord for 62. breddegrad. Autolineanlegget som er levert av Mustad, har hele 72.000 kroker. Med en slik kapasitet krever det også effektiv behandling av fisken om bord.

Stor frysekapasitet

For å kunne klare å håndtere et godt fiske på en god måte er det bygget en effektiv fabrikk og installert frysekapasitet på hele 70 tonn i døgnet. Fabrikken levert av Optimar og er tilnærmet fullautomatisert, fra fisken hales om bord til den er ferdig sortert etter art og størrelse, sløyd, fryst, pakket og palletert i fartøyets fryserom.

Det er også installert en filetlinje. Spesielt i Storbritannia er det god etterspørsel etter linefanget fiskefilet. Fisk tatt på line har, i det britiske markedet, renomme som bedre enn fisk tatt på garn eller med trål. Derfor merkes mange produkter med fangstmetode.

Det er Florvaag Elektronikk AS som har utstyrt det flotte styrhuset.
Det er Florvaag Elektronikk AS som har utstyrt det flotte styrhuset.

Fokus på dyrevelferd

Det nye fiskefartøyet har også fokus på dyrevelferd. Når fisken kommer om bord blir den bedøvet for den blir bløgget for hånd. I tillegg blir alt fiskeavskjær tatt vare på. Dette vil bli solgt som råstoff til produksjon av blant annet fiskeog dyrefor.

Rederiet er også medeier i bedriften Eco-Bait AS i Måløy, et selskap som driver med utvikling av kunstig agn til linefiske. På sikt er ønsket at linebåter skal kunne fiske like effektivt, eller bedre, med kunstig agn som erstatning for fisk og akkar som brukes i dag. Det vil gjøre mer fisk tilgjengelig som mat og sannsynligvis også redusere utgiftene til agn.

Her er skjermene i bruk i styrhuset når Atlantic befinner seg sørvest av byen Sagres på Algarvekysten, lengst sør i Portugal.
Her er skjermene i bruk i styrhuset når Atlantic befinner seg sørvest av byen Sagres på Algarvekysten, lengst sør i Portugal.

Batterihybrid fremdrift

Atlantic er utstyrt med dieselelektrisk fremdrift og batteripakke. Dette er den første autolinebåten som er utstyrt med batteripakke. Hovedmotor er en Yanmar 6EY26AW som yter 1920 kW. Siden fartøyet i lange perioder ligger og haler line, er det også perioder med mindre kraftbehov, enn når fartøyet setter line. Planen er å utnytte batteriet som energikilde ved haling av line, og så bruke hovedmotoren når line settes.

Lading av batteripakken skjer ved å overføre overskuddselektrisitet, såkalt «peak shaving». Selv om det er installert det aller siste av «power management system», vil det alltid være perioder hvor for mye elektrisitet blir produsert. Uten batteripakke ville denne energien gått tapt.

Det er Florvaag Elektronikk AS som har utstyrt det flotte styrhuset.
Det er Florvaag Elektronikk AS som har utstyrt det flotte styrhuset.

Lave klimagassutslipp

For fiskefartøyer som går ut på korte turer, gjerne timer eller en dag, er det enklere å bruke bare elektrisk fremdrift. En linebåt som Atlantic er på havet i opptil en måneds tid av gangen uten mulighet for å lade med landstrøm. Da er det ikke mulig å operere på bare elektrisk fremdrift. Den grønne løsningen blir da å redusere behovet for strøm og sørge for at ingen strøm går til spille.

Batteripakken, kombinert med at båten har NOx-rensing (påbudt), gjør utslippene av klimagasser lave. Sannsynligvis blir utslippene av klimagass per kilo fisk som fiskes, blant de laveste, eller den laveste, for alle større linefartøy. Etter som forbrukerne blir mer bevisste på hvor mye klimagassutslipp mat skaper, vil merking av klimagassutslipp bli vanlig. Når dette tvinger seg frem vil Atlantic ha en stor fordel i markedet.

Dette er en av flere salonger i styrhuset.
Dette er en av flere salonger i styrhuset.

Flotteste styrhuset i lineflåten

Det er også miljøvennlig å finne fisken raskt, slik at fartøyet ikke seiler unødig på leting etter fisk. Ifølge daglig leder Tore Florvåg i Florvaag Elektronikk AS, som har installert det elektroniske utstyret i styrhuset, er skipet utstyrt med den mest avanserte elektronikkpakken på en linebåt noen gang. – I utstyret om bord inngår vår egenutviklede skjermstyring som vi nå har solgt til cirka 40 fartøy. Det gir god driftssikkerhet, er svært brukervennlig og fornuftig priset. Her inngår favorittprogram for ulike monitoroppsett, dimming av skjermer og start/stopp slepestrek.

I tillegg har Atlantic valgt monitorvegg med 43 tommer store skjermer i styrhuset. Det er installert to i høyden for å gjøre det enklere for skipper å få full oversikt og enkelt kunne tyde informasjonen på skjermene, sier Florvaag.

En fin innredet salong er bare ett av flere steder mannskapet kan slappe av.
En fin innredet salong er bare ett av flere steder mannskapet kan slappe av.

Elektronikk fra øverste hylle

Ifølge Florvaag er det også valgt en elektronikkpakke fra øverste hylle. Elektronikken til navigasjon består blant annet av Furuno Radar/ECDIS hvor kartradare benytter godkjente ECDIS kart. I tillegg er det både Olex og TimeZero fiskeriplottere. Det er også installert to separate autopilotsystemer og Simrad AP70 med truster kontroll.

Elektronikken for fiskeleting er ifølge Florvaag trolig lineflåtens mest avanserte. Den består blant annet av et Simrad SN90 multistråleekkolodd, WASSP F3X-L,80Khz multistrålelodd med integrasjon for tegning av hard/bløt bunn til Max Sea TimeZero, Furuno DFF3 ekkolodd med fri syntesizersender/mottaker, og Furuno FCV-2100 ekkolodd. Kommunikasjonsutstyret består av en Sailor GMDSS og Furuno VSAT.

Det er en stor messe med hele fjorten sitteplasser og god plass til å sette frem buffeter.
Det er en stor messe med hele fjorten sitteplasser og god plass til å sette frem buffeter.

Levert nesten på tiden

Når fiskefartøyer bygges er ofte store forsinkelser vanlig. I kontrakten med verftet var det avtalt levering 18. oktober i fjor. En forsinkelse på tre måneder er å regne som en mindre forsinkelse i dette spesielle prosjektet. Og det er mindre enn hva som i senere tid har vært tilfelle ved svært mange fiskebåtprosjekter ved ulike verft. Da kontrakten med verftet ble inngått uttalte skipper og daglig leder Kjell-Gunnar Hoddevik:

– Vi ser at dette verftet de siste årene har levert noen av de største og flotteste fiskefartøyene i verden, og vi er derfor trygge på at vi får et sluttresultat som vil innfri våre forventninger.

I en julehilsen i desember, var tonen like positiv:

– Godt nyttår til alle venner og samarbeidspartnere. 2019 har vert et fantastisk år med mange nye opplevelser og erfaringer. Mye av tiden har vært brukt til byggingen av nye Atlantic ved Tersan FB Shipyard i Tyrkia. Nå nærmer det seg slutten på Tyrkia-eventyret.

Jeg kan med hånden på hjertet si at erfaringen her hos Tersan har vert bare positive. Maken til vennlige folk skal en lete lenge etter. Om en ukes tid setter vi kursen for Norge med ny skute, noe vi har jobbet for å få oppleve hele livet. Dette har vert drømmen. Takk til all som har vert med oss på denne reisen, skriver Hoddevik i hilsnenen som er lagt ut på Facebook. Bedre skussmål kan et verft vanskelig få.

På vei fra Tyrkia til Ålesund i fint vær.
På vei fra Tyrkia til Ålesund i fint vær.

Solgte til Færøyene

Fartøyets eiere er Johnny Terje Årvik fra Fiskå og Kjell-Gunnar Hoddevik fra Ålesund med 45,7 prosent hver, og Jan-Ove Langeland fra Svelgen med 8,6 prosent. Båten som Atlantic erstatter, hadde også navnet Atlantic. Dette var en autolinebåt med lengde på 44,85 meter og en bredde på 10,50 meter. Den ble overlevert i 1998 som Førde Junior fra verftet Solstrand AS i Tomrefjord. I 2004 ble Førde Junior solgt og skiftet da navn til Atlantic.

Styrhuset er laget med store vinder som slipper inn mye lys, gir god oversikt, samtidig som styrhuset er et trivelig sted å oppholde seg.
Styrhuset er laget med store vinder som slipper inn mye lys, gir god oversikt, samtidig som styrhuset er et trivelig sted å oppholde seg.