Byggingen av skipet Odd Lundberg har gått raskt. Kontrakten ble signert 30. juni 2017, og 15. august i år ble skipet overlevert. Skroget ankom 5. mars i år fra det polske verftet Rementowa Shipbuilding S.A.. 31. august ble fartøyet døpt i hjemmehavnen Foldvik i Gratangen.

Over 100 år gammelt rederi

Rederiet, som kunne feire 100 år i fjor, er fortsatt eid av Lundbergfamilien. Det er nå tredje generasjon, brødrene Geir og Tore, som eier rederiet. Odd Lundberg AS er også største eier av oppdrettsselskapet Gratangslaks, stor aksjonær i Brønnbåt Nord AS og medeier i Åkenes Kystfiske AS, som er på eiersiden i sjarken Øyværing.

Daglig leder i rederiet, Geir Lundberg, sine to sønner arbeider begge om bord. Mats Lundberg er skipper og Stian Lundberg er maskinsjef. Disse har fulgt byggeprosessen tett, først i Polen og senere i Skagen under utrustningen av fartøyet.

Skreddersydd til rederiets ønsker

Ifølge en pressemelding fra Karstensens Skibsværft, begrunner rederiet sitt valg av verft, med at de ble tilbudt en samlet pakke som var både økonomisk og ikke minst teknisk attraktiv. Samtidig har det vært svært viktig for rederiet å ha full innflytelse under designfasen, slik at fartøyet ble skreddersydd til de ønsker og krav rederiet hadde. I likhet med de øvrige pelagiske fartøyene som Karstensens Skibsværft har i ordre fra norske, svenske, danske og skotske redere, er også Odd Lundberg designet av verftet. Ifølge verftet så sikrer det en god økonomi i byggeprosjektene, en kort beslutningsprosess og klare avgrensinger av ansvarsområder. Dette er fordeler som mange redere etter hvert har blitt klar over, og det forhandles nå om byggeprosjekter med mulige norske kunder.

Odd Lundberg har et flott, moderne styrhus med 360 graders utsikt, og alt hva som trengs av moderne elektronikk.
Et flott, moderne styrhus med 360 graders utsikt, og alt hva som trengs av moderne elektronikk.

 

Kontrollrommet for maskinen ligger på hoveddekk, godt beskyttet mot støy.
Kontrollrommet for maskinen ligger på hoveddekk, godt beskyttet mot støy.

Optimal sikkerhet og komfort

I designarbeidet med Odd Lundberg er det i nært samarbeid mellom rederi og verft gjort flere innovative løsninger. Det er lagt stor vekt på å optimere arbeidsforhold, sikkerhet og komfort for mannskapet, og for de blir dette en flott arbeidsplass. Det er ni lugarer, alle med dusj og toaletter. Det er trimrom, kino, og en flott messe og ditto flott dagrom.

Kinosal hører med på et nytt stort pelagisk fartøy.
Kinosal hører med på et nytt stort pelagisk fartøy.

I designarbeidet er det i tillegg lagt stort fokus på utformingen av skroget for å optimere dette i forhold til Odd Lundberg sin driftsprofi l slik at det blir lavest mulig drivstofforbruk. Resultatet er et svært avansert fartøy med varmegjenvinningsanlegg fra alle motorer. Det er elektriske vinsjer, elektrisk fiskepumpe og en rekke andre tiltak for å redusere energiforbruket.

Dagrommet på Odd Lundberg er luftig med flott møblement.
Dagrommet er luftig med flott møblement.

 

Kjempeordre til MacGregor

Det er MacGregor Rapp Marine og MacGregor Triplex som er den store vinneren på utstyrssiden. For MacGregor er det et prestisjeprosjekt hvor de bokstavelig talt har gjort rent bord, for ikke å si dekk. MacGregor Rapp Marine har levert en komplett pakke med elektrisk dekksmaskineri, bestående av blant annet to trålvinsjer med pull 80 tonn, to snurpevinsjer med pull 37,3 tonn, to nettromler med pull 92,6 tonn, frelservinsj med pull på 50 tonn, i tillegg til ørekalvvinsj og fortøyningsvinsjer.

De fleste pelagiske nybygg i senere tid har blitt utstyrt med fiskepumper fra irske SeaQuest. Her har rederiet valgt annerledes og gått for en elektrisk fiskepumpe fra MackGregor Rapp Marine. Et annet MacGregor selskap, Triplex, har levert alt av fiskeutstyr om bord. Dette omfatter blant annet notkran,, fordekkskran, fiskepumpekran akter og forut, mellomrulle, notleggere og elektrisk drevet Triplex 1020 nothaler.

Nytt bunnstoff

MacGregor Rapp Marine har levert en komplett elektrisk dekkspakke.
MacGregor Rapp Marine har levert en komplett elektrisk dekkspakke.

Skipet skiller seg også ut ved at det er montert et Brunvoll Ventus hylseovervåkningssystem som gjør at slitasjeproblemer kan oppdages på et tidlig stadium, og derved både begrense skade og hindre skadelige utslipp. Odd Lundberg er det andre norske pelagiske fartøyet som har brukt malingsfabrikanten International sitt nye bunnstoff Intersleek 1100SR. Dette bunnstoffet er basert på silikon og gir et glatt skrog, samtidig som det ikke inneholder noen giftstoffer.

Odd Lundberg skal i hovedsak fiske med pelagisk trål etter tobis og kolmule, og med not etter sild og makrell. Det er separate snurpeog trålvinsjer om bord. Når det fiskes med trål vil sekken bli pumpet akter, mens det ved fi ske med not vil pumping skje på styrbord side. Dette arbeidet foregår fra ett dekk høyere enn normalt, noe som øker sikkerheten til mannskapet.

Fisken pumpes om bord og siles i en avsilingskasse, som av hensyn til vekten er bygget i aluminium. Fangsten fordeles i elleve RSW-tanker med en kapasitet på 2185 kubikkmeter. Det finnes to Johnson Controls RSW-anlegg som vær har en ytelse 1.028.000 kCal/h., og fire sirkulasjonspumper hver med kapasitet på 490 kubikkmeter per time. Vakuumsystemet er levert av CFlow Fish Handling og består av to tanker hver på 4300 liter.

Mye topp fiskeletingsutstyr

For å finne fisken er Odd Lundberg svært godt utstyrt. I utstyret inngår blant annet en Simrad ST93 lavfrekvens sonar og en Simrad CS90 mellomfrekvens sonar, samt en Simrad SN90 baugskanner sonar. Simrad har også levert to ES-80 ekkolodd. Utover det finnes en WASSP 3D-sonar, to Simrad FS70 trålsonarer og notmonitor av type Scanmar Scanbas 365. Mens fiskeletingsutstyret i stor grad er levert av Simrad, har Furuno levert en S-bånd radar og en X-bånd radar. Furuno har også levet en SC-130 gyro.

Alle kraner og alt utstyr for håndtering av not er av merke
Alle kraner og alt utstyr for håndtering av not er av merke

Fleksibel fremdriftspakke

En MAN 6L32/44 CR hovedmotor med ytelse på 3600 kW sørger for framdrift. I tillegg er det tre hjelpemotorer; en Cummins QSK-38DM som yter 992 kWe @ 1800 rpm. og to Cummins QSK-19DM som yter 567 kWe @ 1800 rpm. I tillegg er det to sidepropeller type Brunvoll FU-63LTC-1750, hver med ytelse på 950 kW.

Propellen har mulighet for PTI/ boost ved eksempelvis tråling ved et Power-Managment-System (PMS) som administrerer strømforbruk og automatisk starter dieselgeneratorer ved behov.

Under fiske vil fartøyets elektriske vinsjanlegg være i mer eller mindre kontinuerlig drift. Da vil hovedgirets PTO og derved akselgeneratoren være koblet inn. Når det er bruk for full kraft på vinsjene, vil det ikke være behov for full ytelse på hovedmotoren. Hovedmotoren vil derved brukes dels til fremdrift, dels til skipets strømforsyning. Det betyr at det bare periodevis vil være nødvendig å bruke hjelpemotorene.

Hovedmotoren er en MAN med ytelse på 3600 kW.
Hovedmotoren er en MAN med ytelse på 3600 kW.
Alfa Lavel er leverandør av smøroljeseparatorer, her som på de fleste andre skip.
Alfa Lavel er leverandør av smøroljeseparatorer, her som på de fleste andre skip.
Det er tre hjelpemotorer. To er av type Cummins QSK-38DM som yter 992 kWe. Den minste hjelpemotoren, en Cummins QSK19DM som yter 567 kWe. Hjelpemotorene er seriekoblet og kan brukes til å gi økt kraft på propellen.
Det er tre hjelpemotorer. To er av type Cummins QSK-38DM som yter 992 kWe. Den minste hjelpemotoren, en Cummins QSK19DM som yter 567 kWe. Hjelpemotorene er seriekoblet og kan brukes til å gi økt kraft på propellen.
Odd Lundberg har en RSW-kapasitet på 2.056.000 kCal/h.
Odd Lundberg har en RSW-kapasitet på 2.056.000 kCal/h.

Solgt til Russland

Rederiet solgte sitt forrige skip, snurperen/ pelagiske tråleren Odd Lundberg, i november 2015. Kjøper av det 54,2 meter lange skipet var et russisk rederi som satte det i fiske i Beringhavet og området rundt Kamchatkahalvøya. Dette fartøyet, som skiftet navn til Gromoboy, var bygget ved Estaleiros Sao Jacinto S.A i Aveiro i Portugal.