Kystmagasinet 4.15: Fiskeflåten i Austevoll har blitt fornyet med nok et praktfullt fiskefartøy. Den kombinerte kolmuletråleren og ringnotbåten Haugagut ble levert av Karstensens Skibsværft AS i Skagen 12. mai til Drønen Havfiske, som også eier fartøyet Storeknut. Dåpen foregikk i 23. mai i Torangsvåg i Austevoll.

For Drønen Havfiske AS, som eies av familiene Drønen og Østervold, var det en stor dag. Det er første gang i rederiets femtiårige historie at de kjøper et nybygg. Det er også en av fire nye båter i en aldrende Austevollsflåte.

 

Nye Haugagut, som har største lengde på 69,95 meter, er med dette det fjerde store nybygget som leveres til redere i Austevoll. Totalt finnes det 21 fartøyer med største lengde 60 meter eller lengre i Austevoll. Av disse er Harvest og Østervold bygget i 2014, mens Vendla ble bygget i 2013. Fem av båtene er bygget på 1990-tallet, like mange på 1980-tallet og en på syttitallet. Austevollsflåten er med andre ord gammel sammenlignet med for eksempel Herøy-flåten. Derfor er også nye Haugagut en kjærkommen fornying.

Haugagut 7

Haugagut 6

Broen er romslig og utstyrt med skjermer som er gode å se på selv om det er mye innfallende lys.

 

Attraktiv pakke økonomisk og teknisk

– Rederiet valgte oss siden vi kunne tilby en samlet pakke som var svært attraktiv både økonomisk og teknisk. Vi har lagt vekt på at rederiet skulle ha full innflytelse i hele designfasen, slik at alt kunne bli skreddersydd nøyaktig i henhold til de ønsker de måtte ha, sier Kent Damgård ved Karstensens Skibsværft i Skagen til Kystmagasinet.

 

Ifølge Damgård gir kombinasjonen av å kunne designe fartøyet ved verftet, ha korte beslutningsprosesser og å kunne forenkle ansvarsområder, økonomiske fordeler.

Haugagut 4

Haugagut 4b

Det er romslig og god plass i salongen.

 

Karmøy Winch gjorde rent bord

Haugagut har på dekk valgt kraftige Karmøy Winch som leverandør av det meste. Denne leverandøren, som i senere år vært mer fraværende om bord på nye, norske fiskefartøy den siste tiden, har her gjort det som må kunne kalles rent bord, eller dekk om en vil. Blant annet er det levert to trålvinsjer med 82 tonn trekkraft, to snurpevinsjer som trekker 40 tonn og en nettrommel med kraft på 110 tonn. Nothaleren en Karm Giant Tristarm, som ifølge Karmøy Winch verdens største og kraftigste nothaler.

 

Karmøybedriften har også levert to fiskepumper, slangetrommel, dekkskraner og alle andre vinsjer om bord. Dette er med andre ord en stor suksess for bedriften, og ikke minst viktig da verftet som bygger båten er blant de viktigste fiskebåtverftene i Nordsjøområdet. Er først en av båtene levert med utstyr fra Karmøy, kan det lette prosessen når det skal markedsføres tilsvarende utstyr overfor andre norske redere.

 

Triplex, som i senere år har vært desidert markedsledende på nothalere og dekkskraner, har denne gang måttet nøye seg med å levere en notlegger og en grunnlegger.

Haugagut 11

Et eget shelterdekk gjør at lite arbeid foregår nede på hoveddekk. Dette øker sikkerheten til mannskapet.

Haugagut 12

En forhøyet silekasse og pumping fra shelterdekket er en ideell løsning. Karmøy Winch har ikke bare levert alle kraner, men så godt som hele dekkspakken.

 

Fleksibel fremdriftsløsning

Hovedmotoren om bord i Haugagut er en MAN 6L32 /44 med ytelse på 3600kW. Det er i tillegg tre Scania DI16 hjelpemotorer, som hver yter 560 kW.

 

Teknisk forklarer verftet fremdriftsløsningen og filosofien bak denne slik;

Det er montert ett kraftuttak på hovedgiret, beregnet på primær drift av skipet sin strømforsyning via akselgeneratoren (2500 kW). Videre finnes det en roterende omformer slik at skipets frekvens kan variere mellom 50 og 60 Hz. Dette gir mulighet for å redusere omdreiningstallet til hovedmotoren med 17 prosent.

 

For ytterligere strømforsyning er fartøyet utstyrt med tre dieselgeneratorer, som nevnt over. Det elektriske systemet er bygget med mulighet for parallelldrift av generatorene. Videre har fartøyet mulighet til å styrke effekten på propellanlegget med opptil 1500 kW. Akselgeneratoren fungerer som både generator og elektrisk motor.

Haugagut 2

Hovedmotor er en MAN 6L32 /44 med ytelse på 3600kW.

 

I tillegg er det montert kobling mellom hovedmotor og gir, samt en oppstarttransformator. Dermed kan en velge å koble ut hovedmotor, starte akselgeneratoren opp som elektrisk motor via oppstarttransformatoren og derved drive fartøyet dieselelektrisk. Maksimal effekt ved dieselelektrisk fremdrift vil være 1500 kW. Disse løsningene sikrer stor fleksibilitet, stor driftssikkerhet og mulighet for god brennstofføkonomi.

 

Under prøveturene ble det målt 12 knop ved 1500 kW dieselelektrisk fremdrift, basert bare på hjelpemotorene, mens farten var 16 knop ved bruk av hovedmotor. Kombinasjon av hovedmotor og hjelpemotorer ga en fart på 17 knop ved samlet ytelse på 5100 kW.

Haugagut 3

Tre Scania hjelpemotorer som også sørger for ekstra kraft til fremdrift om det trengs.

 

Sikkerhet for mannskapet

Pumping fra not foregår på styrbord side fra ett dekk som er bygget over hoveddekket. Dette gir bedre sikkerhet for mannskapet, som får større avstand fra sjøen. Når fartøyet tråler kolmule vil denne bli pumpet om bord fra hekken. Denne løsningen har nå blitt standard på de fleste nye pelagiske trålere og alle som er bygget ved Karstensens i senere tid.

Haugagut 9

Lugarene er lyse og store med eget bad og toalett.

 

Flotte lugarer med bad og wc

For mannskapet blir nybygget en flott arbeidsplass. Lugarer og innredning er plassert lengst mulig vekk fra propell, samtidig som at konstruksjon og isolering er laget for å redusere støy i innredningen. Den er målt til 55 desibel ved full fart på hovedmotor. Dette er et lavt og behagelig støynivå.

 

I tillegg kan mannskapet glede seg over at alle lugarer er utstyrt med eget bad og toalett. Fartøyet har også en stor og romslig salong og en elegant og flott designet messe. Det er også laget plass til et eget møterom. Dette kan være nyttig om fartøyet blir leid ut til forskningsoppdrag. Igjen har Karstensens Skibsværft vist at danskene er dyktige på flott håndverk og ikke minst på å skape et trivelig miljø om bord. Fra broen er det 360 graders utsikt. Monitorer fra Hatteland er plassert slik at de i liten grad generes av innfallende lys.

Haugagut 5

En flott og godt utstyrt bysse.

 

Kraftig RSW-anlegg

Fangsten fordeles på 11 RSW-tanker med en kapasitet på 2075 kubikkmeter. RSW-systemet som er levert av MMC kulde og yter hele 2 x 989.000 kCal/time. To sirkulasjonspumper med kapasitet på 830 kubikkmeter hver per time sørger for god kuldefordeling i tankene.

 

Hanstholm Elektronik AS har hatt ansvar for all elektrisk installasjon om bord. De har også installert elektronisk utstyr for navigasjon, fiskeleting og kommunikasjon. Fartøyet er godt utstyrt med SU-90 lavfrekvens og SH-90 mellomfrekvens sonar fra Simrad. Høyfrekvens sonar er av type Kaijo Denki KCH-3180, mens Furuno har levert to ekkolodd, type FCV-30 og FCV-1200, samt trålsonar. Furuno er også valgt som leverandør av radar og det meste av det andre elektroniske utstyret.

Haugagut 1b

Haugagut ved kai ved verftet noen dager før overlevering.

 

Haugagutt ble til Kvannøy

Skipet som blir skiftet ut ble solgt allerede i april 2013 og heter nå Kvannøy. Dette hadde største lengde på 63,5 meter og ble levert frå Th. Hellesøy våren 1989. Drønen Havfiske AS har siden Haugagut ble solgt benyttet Storeknut som leiefartøy for å fiske fartøyets kvoter.

 

Men gamle Haugagut blir ikke værende Kvannøy lenge. For en ny Kvannøy er under bygging og blir levert av Karstensen Skibsvært om kort tid. Dette er bare ett av sju pelagiske fartøyer verftet har i ordreboken. Etter det Kystmagasinet forstår pågår det i tillegg forhandlinger om minst to nybygg for norske redere. De siste to årene har verftet levert hele seks pelagiske fiskefartøyer til norske, danske, irske og svenske redere.