Hvide Sande Shipyard (HVSA) har signert kontrakt på bygging og levering av en 26 meter kombinert snurrevad- og garnbåt til det islandske rederiet Hafborg.

Rederiet er et familierederi, hvor far og sønn arbeider sammen og nå driver en liten garnbåt og en snurrevadbåt. Disse skal nå kombineres til et større felles fartøy der man skal kunne bruke begge redskapstyper/fiskerier. En del av året drives fiskeriet ut fra øyen Grimsey, hvor familien stammer fra. Denne øyen ligger tre timers seilas nord for Island i arktisk farvann. Ellers drives fiskeriet ved Islands nordkyst, hvor det primært er en stor kvote til torskefiskeri, som rederiet er i besittelse av.

Skrogbyggeriet, som er HVSA sin utenlandske partner, har så smått startet byggingen av det 26 meter lange fiskefartøyet. Stålskroget vil ankomme det danske byggeverftet Hvide Sande til sommeren, hvor all udrustning, montering av maskineri og annet ustyr skal utføres. HVSA ser frem til denne spennende opgaven som de er glade for å være valgt til.