Nye Kongsfjord har flere høyteknologiske løsninger som baner vei for fremtidens hekktrålere med tanke på drift og fangsthåndtering.

Lerøy Havfisk sin nye hekktråler, MS Kongsfjord, ble i siste halvdel av januar overlevert fra Vard Søviknes. Fartøyet er straks klar for fiske, men først er det skipsdåp i Båtsfjord i midten av februar. Dette er unnagjort når denne utgaven av Kystmagasinet publiseres.

Avansert design

Det nye fartøyet er av VARD 8 02 design, og er basert på Lerøy Havfisk sin hekktråler Nordtind, som ble levert fra Vard i januar 2018. Kongsfjord har en lengde på 80 meter og en bredde på 17 meter. Skroget er bygget ved Vard Braila i Romania, og ankom Søviknes i juli i fjor. Her ble hekktråleren utrustet, testet og ferdigstilt før den ble overlevert Lerøy Havfiskes datterselskap Finnmark Havfiske i januar.

Fartøyet har avansert skrogdesign. Skroget er isforsterket med utforming, propell og propelldyse, som er ytterligere optimalisert for redusert drivstofforbruk. Det gir en mer lettdrevet og effektiv drift av båten, både under tråling og transitt, også med tanke på redusert støy til sjøs.

Vard står bak design og bygging av Havfi skes nye hekktråler.
Vard står bak design og bygging av Havfi skes nye hekktråler.

-Dette er løsninger som er i kategorien kontinuerlig forbedring. Det er ikke snakk om revolusjon, men om evolusjon, og det er viktig at rammevilkårene for selskapene er slik at man stimulerer til fornying av fartøyene for å sikre at man så langt som mulig tar i bruk det nyeste av slike teknologiløsninger, påpeker CEO i Lerøy Havfiske, Webjørn Barstad.

Styreleder i Lerøy Seafood, Helge Singelstad og gudmor for Kongsfjord, Marianne Ervik.
Styreleder i Lerøy Seafood, Helge Singelstad og gudmor for Kongsfjord, Marianne Ervik.

Batteri-hybrid

Kongsfjord er verdens første hekktråler som leveres med en batteri-hybrid fremdriftsløsning. Fartøyets hybride fremdriftssystem, sammen med VARD’s SeaQ Power Management System og en løsning for eksosrensing, sikrer lave utslipp av CO2, NOx og støy. Systemet brukes i alle operasjoner og medfører redusert forbruk både under tråling, i transitt og under lossing i havn.

Utover dette har den teknologisk avanserte tråleren frekvensstyring av alle store komponenter, energieffektive LED-lys og elektriske vinsjer med regenerering av energi tilknyttet batteribanken og VARD’s SeaQ Power Management System.

Lavere drivstoffbruk

-På drivstoff og utslipp er det først og fremst den batteri-hybride løsningen, samt de ulike kjøremodusene som tar oss videre. Når trålene settes ut produserer vinsjene regenerert strøm, som både lagres på batteri og/eller kan kjøres direkte til el-tavlen, slik at turtall på hovedmotor automatisk reduseres. Dette gir lavere drivstofforbruk under utsett av redskap, forklarer Barstad.

Når trålen skal hives inn igjen kan den lagrede strømmen fra batteripakken benyttes, og dermed slipper man å starte hjelpemotor, som ellers ville vært nødvendig for å produsere strøm til den strømpeak som oppstår ved hiving. Dette er også drivstoffbesparende. Alle kompressorer og pumper er frekvensstyrte, som innebærer at de ikke kjører på fast forbruk som tidligere, men regulerer strømforbruket i forhold til konsumentens behov.

Fv. styreleder i Lerøy Havfi sk, Helge Singelstad, CEO i Lerøy Havfi ske, Webjørn Barstad, Andre Steffensen og Stian Skjong, begge kapteiner på Kongsfjord. I midten begge gudmødrene til Kongsfjord.
Fv. styreleder i Lerøy Havfi sk, Helge Singelstad, CEO i Lerøy Havfi ske, Webjørn Barstad, Andre Steffensen og Stian Skjong, begge kapteiner på Kongsfjord. I midten begge gudmødrene til Kongsfjord.

Broløsning

Hekktråleren er utstyrt med Vard Electro sin SeaQ Micro Grid løsning, som muliggjør variabelt turtall på hovedmotor samtidig som akselgeneratoren gir en stabil spenning og frekvens til fartøyets elektriske systemer. Omformere til de elektriske vinsjene er direkte tilkoblet SeaQ Micro Grid som gir høyere effektivitet. I tillegg har fartøyet et integrert energilagringssystem, som gir muligheter for både batteridrift, diesel-mekanisk og diesel-elektrisk fremdrift. Fartøyet har dessuten en SeaQ Bridge om bord. Den består av et bredt utvalg av navigasjons-, kommunikasjonsog automasjonsutstyr, der alt kan kontrolleres og styres fra stolen på broen. Broløsningen er fleksibel, intuitiv og enkel å operere, og skipperen kan selv velge hvilket oppsett han/hun ønsker til enhver tid.

Fabrikken om bord er moderne og større med økt produksjonskapasitet.
Fabrikken om bord er moderne og større med økt
produksjonskapasitet.

Nye skritt fremover

Barstad forteller at fartøyet tilfører Lerøy Havfisk ny kapasitet til erstatning for en eldre og mindre tråler, som nå er solgt for å gi plass til nye Kongsfjord.

-Kongsfjord fører oss videre som en «skapende» virksomhet gjennom et par innovasjonsprosjekt. Dette er den første hekktråleren i verden som bygges fra grunnen av med mottakstanker for oppbevaring av levende fisk inntil bedøving, slakting og produksjon om bord. Vi har allerede testet dette på første prøvetur, og det var svært god overlevelse på fisken. Alt i alt skal Kongsfjord ta oss nye skritt fremover både kvalitetsmessig og kapasitetsmessig, sier han til Kystmagasinet.

Lerøy Havfi ske har fornyet trålfl åten med to nye fartøy de siste to årene, og er Norges største trålrederi med ti trålere.
Lerøy Havfi ske har fornyet trålfl åten med to nye fartøy de siste to årene, og er Norges største trålrederi med ti trålere.

Ny løsning

Med et høyt fokus på god fangsthåndtering, sikkerhet for mannskap og bærekraftig operasjon, er fartøyet utrustet med ny og effektiv teknologi for å utføre havfiske mest mulig miljøvennlig. Barstad forteller at økt sikkerhet for mannskapet først og fremst kommer til syne gjennom en større arbeidsplattform om bord, som tåler dårlig vær bedre.

-Vi driver fangst og produksjon i all slags vær, så det er viktig med solide båter for å sikre mannskapets arbeidsplass.

Hybrid-løsningen innebærer også at båten kan gå uten bruk av hovedmotor, om uhellet skulle være ute. Det er rikelig med krefter i hjelpemotoren, som alene kan drive skipet fremover med god fart, sier han.

Kvalitetsheving

Med større fartøy følger også større fabrikk med økt produksjonskapasitet, samtidig som fabrikken er mer romslig og lett å bevege seg rundt i for mannskapet. Det er installert en avansert fiskefabrikk med to separate lasterom for kjøling og frysing av fisk om bord, og tråleren har en frysekapasitet på over 80 tonn per døgn.

Kongsfjord har også en nyutviklet løsning for fangsthåndtering, med tanker for inntak av levende fisk, som ivaretar fiskens velferd frem til prosessering, og gir høy kvalitet på fisken. Hode og innmat blir lagret i ensilasjetanker og levert på land, for å sikre at all biomasse av fangsten blir utnyttet. Barstad påpeker at det viktigste likevel er ikke økt produksjonskapasitet, men å ta nye steg i kvalitetsheving på fisken som skal leveres til markedet.

Fra broen har man god kontroll på hva som skjer på dekk.
Fra broen har man god kontroll på hva som skjer på dekk.

Fremtidens konsept

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Fiskeriog havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), og der målet er å ytterligere heve kvaliteten på fisken Havfisk leverer. Havfisk har fått fire millioner kroner av FHF og Innovasjon Norge til prosjektet.

Dette er fremtidens trålkonsept, med forbedret behandling av fangsten og en egen tank for levende fisk, som gjør at fisken holdes i god form og kvalitet til den blir sløyd, behandlet og fryst ved lav temperatur. I motsetning til dagens trålere, der fisken ofte blir liggende i noen timer før den blir produsert og frosset, slippes fisken om bord i Kongsfjord ned i tanker fylt med sjøvann. Her får den svømme til den sløyes og produseres i fabrikken. Det gjør at den beste kvaliteten opprettholdes.

Lerøy Havfisk er Norges største trålselskap med i alt 10 fartøy, som i hovedsak fisker etter torsk, hyse og sei. All fisk hodekappes, sløyes og fryses om bord i trålerne. Kongsfjord skal, som i likhet med de fire forrige nye båtene, fiske etter reker med såkalt trippeltrål. Det vil si èn trål mer enn det som tidligere var vanlig.

Overlevering av Kongsfjord. Fv. Stig Skjong, sjefi ngeniør i Lerøy Havfi sk, Stian Skjong og Andre Steffensen, begge kapteiner i Lerøy Havfi sk, Yngve Beite, prosjektleder VARD, Kjell Jostein Gjerset, produksjons koordinator VARD, Steffen M. Sunde, teknisk koordinator VARD, Eldar Farstad, CFO/Finansdirektør i Lerøy Havfi sk.
Overlevering av Kongsfjord. Fv. Stig Skjong, sjefi ngeniør i Lerøy Havfi sk, Stian Skjong og Andre Steffensen, begge kapteiner i Lerøy Havfi sk, Yngve Beite, prosjektleder VARD, Kjell Jostein Gjerset, produksjons koordinator VARD, Steffen M. Sunde, teknisk koordinator VARD, Eldar Farstad, CFO/Finansdirektør i Lerøy Havfi sk.

Verdens ledende

Vard Holdings er et av verdens ledende selskaper innen skipsdesign og skipsbygging av offshoreog spesialfartøy. Verftet har over de siste syv-åtte årene utviklet og levert fem fartøy til Lerøy Havfisk. Gadus Poseidon, Gadus Njord og Gadus Neptun ble levert i 2013 og 2014, Nordtind ble døpt og overlevert i januar 2018, og nå er også Kongsfjord overlevert.

Kontrakten for bygging av det nye fartøyet ble inngått i april 2018, og lyder på om lag 400 millioner kroner. Fartøyet er designet av Vard Design i Ålesund, i tett samarbeid med Lerøy Havfisk. Utviklingen av hekktråleren er basert på de erfaringene som er opparbeidet innen design, bygging og operasjon av flere nye trålere de siste årene.

Høyteknologisk

Intensjonen med det nye fartøyets design er å ytterligere fremme både kostog produksjonseffektivitet om bord, samt ytterligere kvalitetsøkning på fisken og en mest mulig miljøvennlig operasjon.

-Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har med Lerøy Havfisk, hvor alle har fokus på å finne gode løsninger, og utvikle fartøy som tar nye steg både innen miljø, sikkerhet, kostog produksjonseffektiviteten om bord. Kongsfjord er en høyteknologisk hekktråler, som vi alle er stolte av å ha fått være med å bygge. Jeg ønsker å rette en stor takk for innsatsen til rederi, prosjektteamene, ansatte og alle som har bidratt i prosjektet, uttaler verftsdirektør Frode Klokk i en pressemelding.

Tøffere tider

Barstad i Lerøy Havfiske sier de har som alltid hatt et godt samarbeid med Vard gjennom hele prosessen.

-Vi vet at vi får kvalitet og god oppfølging når vi velger Vard, og vi vet at vi får de tekniske løsningene som vi ønsker oss. Så tror jeg også det går andre veien, at Vard gjennom et samarbeid med oss lærer hva som er viktig for kravstore fiskebåtrederi. Og får kjenne på nivået man må levere på for å være i denne delen av spesialskip segmentet. Men vi har merket i noen grad at det er tøffe tider for skipsbyggingsbransjen, sier han avslutningsvis.