Kystmagasinet 2.15: Selv om den nye kombinerte snurperen/tråleren MS Tobas er 70 meter lang og blant de største fiskefartøyene i den norske flåten, virker den egentlig mye større. Det har nok mest med det høye fribordet å gjøre. Nybygget, som har hjemmehavn Raudeberg/Måløy, er et imponerende skue sett fra kaikanten, og inntrykket blir ikke noe dårligere når vi entrer ripa.

Dette nyeste norske fiskefartøyet er eid av Torbas AS, som holder til på Raudeberg, ti minutters kjøring fra Måløy. Det er også her designer Seacon og utrustningsverftet Stadyard har sine baser. Skroget er for øvrig bygget i Polen. Rederiet har hatt stort fokus på sikkerhet, støy og komfort for mannskapet når det gjelder dette nybygget. Høyere fribord og overbygde arbeidsområder på deler av fartøyet bidrar også til økt sikkerhet. Alt i alt er dette et hypermoderne fartøy med de fleste av de nyeste fasilitetene for denne type fartøy installert.

IMG_2077

IMG_2081

Fokus på redusert støy

Redusert støy har som nevnt vært et viktig tema når det gjelder Torbas. Det finnes ekstra støyisolering i en rekke områder av skipet, i skott, dørk og tak. Dette kommer ikke bare mannskapet til gode, men har også redusert skremselseffekt ut i sjøen når det gjelder fiskestimene i havet under leting og kasting. Dørene inn til maskinrommet er spesiallaget med tanke på minimalt med støy, for ikke å snakke om tak og skott rundt maskinrom og rom for hjelpemotorene, som er ekstra godt isolert.

 

Rederne har med andre ord prioritert komfort for de som har dette som sin arbeidsplass. Dette har også vært i tankene når det gjelder propell, som har en uvanlig stor diameter på hele 4,40 meter, og som ikke står i dyse. Det gir både bedre effekt og mindre støy. Dermed oppnår man gevinst både på driftsøkonomi og komfort. Omdreiningene på propellen vil ligge på fra 78 omdreininger per minutt ved laveste fart til 145 omdreininger på full belastning.

IMG_2127

IMG_2129

Dette maskinrommet må være en drøm for en hver maskinist.

 

Fantastisk maskinrom

Mens vi snakker om fremdrift og propell, må vi trekke frem maskinrommet. Denne delen av skipet er noe for seg selv, ryddig, rent og pent, og det flotteste vi noen gang har vært nede i. Her er det slett dørk og danseplass rundt maskinen, spesielt i akterkant, og det finnes knapt et eneste rør eller teknisk installasjon som ville hindret rytmiske bevegelser. Alle tekniske installasjoner er dekket over med dørkplater i aluminium, og ønsker du å se nærmere, eller komme til de mange avanserte, tekniske installasjonene, må du ned på nivå med fundamentet til maskinen. Men også her er alt velorganisert og oversiktlig.

 

Hovedmaskinen består av en MAK på 4.000 kW mens giret kommer fra Scana Volda. De to hjelpemotorene fra Caterpillar (C32) står montert i et eget, godt isolert rom på babord side, mens den siste hjelpemotoren av samme merke (C18) er plassert under bakken. Om skipperen trenger ekstra krefter for å komme raskt til fiskefeltet eller leveringssted for fangsten kan han (booste) koble sammen hjelpemotorer, hovedmaskin og akselgenerator. Dermed får han 5.500 kW tilgjengelig. Akselgeneratoren er forøvrig vannkjølt, også dette valget er gjort for å få ned støynivået om bord.

IMG_2095

IMG_2097

IMG_2109

Øverst: Skipper Per-Jan Kvalsvik på velkjent plass på broen. som er på hele 90 kvadratmeter og spekket med elektronisk utstyr.

 

Kan gå med hjelpemotorer

Skipperen kan også velge å stenge ned hovedmaskinen og gå bare på hjelpemotorene og akselgeneratoren, som da vil gi 1.500 kW og en fart på rundt 12 knop. Et dekk over maskinrommet ligger tavlerom og kontrollrom, også det like velorganisert og ryddig. Da Kystmagasinet entret ripa stod det fortsatt litt arbeid igjen med testing og annet, slik at rommene ikke var presentable for fotografering.

 

-Vi har valgt en helt tradisjonell fremdriftsløsning for Torbas. Vi er ikke opptatt av fart, og valget som er gjort tror mener vi er den mest gunstige løsningen for dette skipet. Vi er mest opptatt av driftsøkonomi relatert til hvert kilo fisk som tas om bord. Det er det som betyr noe, slår en av rederne, Agnar Lyng, fast. Han er også administrerende direktør ved Stadyard, som har bygget skipet.

IMG_2133

IMG_2136

IMG_2135

Ulike tekniske installsjoner under dekk.

 

Tre hydraulikkanlegg

Av andre tekniske installasjoner som kanskje er litt spesielle for dette nyeste norske fiskefartøyet, er verdt å nevne tre komplette hydraulikkanlegg fra Rapp Hydema, ett med faste pumper som gir kraft til alt som har med trålingen å gjøre, ett anlegg med variable pumper som er rettet mot snurpevinsjer, kraner, fortøyningsvinsjer med mere og til slutt ett anlegg som gir kraft til fiskepumpene. Triplex har levert kraner og nothendlingsutstyr, mens MMC har stått for levering og installasjon av losseanlegg og RSW anlegg. Det finnes totalt 11 RSW tanker om bord med lastekapasitet på i alt 2050 kubikk.

 

Kystmagasinet var så heldig å få en guidet tur rundt om i det flotte nybygget med skipper Per-Jan Kvalsvik, som også er blant rederne. Han er storfornøyd med sin nye arbeidsplass, og han har vært sterkt delaktig i både planlegging og utforming av fartøyet både før og under byggeprosessen. Det kan i den forbindelse nevnes at Kvalsvik-familien står som en av tre eiere av Torbas AS sammen med Agnar og Tore Lyng.

IMG_2138

Den ene hjelpemotoren som er plassert under bakken. 

 

Spekket med elektronikk

Siden vi var på guidet tur med skipperen var det naturlig å starte omvisningen med broen, som er stor (90 kvadratmeter), har Flexi-bridge, er velorganisert og spekket med avansert elektronikk og annet nødvendig utstyr for snurpeog tråloperasjoner. Elektronikkpakken er for øvrig levert av Måløy Radioforretning. Telenor Maritim Radio har dessuten levert VSAT kommunikasjonsløsninger, som inkluderer IP-telefoni, internettforbindelse og mobile løsninger.

 

I Flexi-Bridge rekken av monitorer foran to komfortable styrestoler, med bropulter mellom og ved siden av, finnes tre sonarer, en høyfrekvent fra Kaijo og to av de nyeste sonarene fra Simrad, SU90 og SH90. Resten av fiskeletingsutstyret er levert av Simrad, inklusive trålsonar og ekkolodd. Radar kommer fra JRC, som er den nyeste på markedet med integrert kartmaskin (ECDIS). Torbas er det første fiskefartøyet som har tatt denne modellen i bruk. Broen har et eget radiorom/kontor på babord side.

IMG_2143

IMG_2142

IMG_2104

Dekk med silekasse og andre tekniske installasjoner.

 

Lukket baug

Fra broen har man god oversikt frem mot baug og dekk, der blant annet toppen av silekassen stikker opp som et sentralt element. Skipet har lukket baug, og under denne finnes de faste utstyret for denne delen av skipet, fortøyningsvinsjer, pullerter mer mere. Siden dette er en lukket baugseksjon er det montert inn hydrauliske fortøyningsplattformer, en på hver side, som kan slås ut ved inntil-legging og fortøyning. Det finnes to store slingretanker under bakken.

IMG_2140

Nybygget har lukket baug og fortøyningsplattformer som kan vippes ut hydraulisk. 

 

Det meste av dekket er overbygd slik at mannskapet står beskyttet under de fleste arbeidsoperasjoner. MS Torbas vil ha et fast mannskap på ni personer, og det blir skift med lik tid om bord og i land. Alle kommer i dag fra rederiets andre fiskefartøy, Gambler. Planen er imidlertid å heretter fiske alt rederiet har rettigheter med nye Torbas, og det har lenge ligget i kortene at Gambler skulle selges når nybygget ble tatt i bruk.

IMG_2118

IMG_2123

Øverst: Skipper Per-Jan Kvalsvik på plass i sin romslige offiserslugar. Under en romslig og godt utstyrt mannskapslugar.

 

Glad for flere basistonn

Agnar Lyng sier til Kystmagasinet at han er svært glad for at regjeringen nylig økte basistonngrensen fra 650 til 850 tonn. Det gir rederiet mulighet til nettopp å begrense sin fiskeriaktivitet til ett fartøy, uten at man trenger å si opp noen. Gambler har i dag 370 basistonn og Torbas 602 basistonn på sild og kolmule. De har i tillegg vassild-rettigheter. Da vi besøkte Raudeberg og nybygget regnet de med å gå på kolmulefeltet i løpet av et par uker, og trolig er fartøyet på fiske etter denne arten vest av Irland når denne utgaven av Kystmagasinet er ute til abonnentene og i salg i Narvesen. Torbas har en kvote på 8.000 tonn kolmule i år. Når det gjelder vassild er årets kvote på 500 tonn.

 

MS Torbas er utstyrt for å kunne pumpe trålen akter. Tråldekket og tråloperasjonene er arrangert for optimal sikkerhet for mannskapet. Skipet har også en innebygget mob-båt, som er plassert akter på babord side. Det finnes også flere andre gode løsninger for mannskapet om bord når de er i arbeid, eller er ferdig med skiftet på dekk. Nybygget har blant annet to store og adskilte garderober.

IMG_2121

IMG_2122

Øverst: Indre garderobe med salong. Her kan mannskapet slappe av mellom øktene. Nederst: Skapene her er utstyrt med varme, skotørkere og ozonanlegg for luktfjerning.

 

Ozonanlegg for luktfjerning

Det ytterste rommet ligger på styrbord side, ett dekk under salong og messe og har en skaprekke med en helt spesiell løsning. I hvert skap finnes både varme og skotørkere. Og som ikke det er nok er skaprekken utstyrt med ozonanlegg for å fjerne lukt fra klær og sko. Det er i dette ytre rommet man henger fra seg oljeklær eller annen ytre bekledning og sko. Videre inn i neste store garderobe finnes en stor skinnsalong, TV og utstyrsdisk med vask og kaffemaskin. Her er det også skaprekker for kjeledresser og annet bekledning. I forkant av dette siste garderoberommet er det en stor sykelugar og toalett med vask.

 

På fritiden finnes også komfort og fasiliteter i rikt monn. Vi kan nevne et stort og velutstyrt trimrom, kino med behagelige liggestoler i skinn og en stor flatskjerm for ikke å snakke om velutstyrte og meget romslige mannskapslugarer som har både WiFi, skinnsofa med bord og en stor skrivepult med TV. Torbas har i alt 12 lugarer, hvorav et par doble, totalt 14 køyplasser. Så her er det rikelig med plass for det faste mannskapet. Et stort vaskerom med vaskemaskiner og tørketromler ligger på nederste lugardekk.

IMG_2148

IMG_2146

Akterskip med tromler og trålglage. 

 

Eliminerer tunge løft

I dette nybygget har man valgt å plassere bysse og messe på styrbord side. Rett akter for byssen finnes kjøl, frys og tørrproviant, med dør rett ut til akterdekk for enkel håndtering av proviant uten at stuerten må foreta tunge løft eller åle seg frem i trapper og mellom rør og andre tekniske installasjoner. Pallene med varer kan heises på plass med kran rett utenfor inngangsdøren til proviantrommet.

 

Messe og dagligrom er gedigne og bare delvis adskift av glassvegger og en liten skapseksjon. Glassveggene er flott dekorert med kart over Europa. Rett i forkant av byssen, i messen, finnes en velutstyrt benk med plass for varmmat og dekketøy under servering. Både dagligrom og messe har skipsdørk, og førstnevnte har store sofaer i sort skinn. I dette rommet finnes også to runde bord med i alt åtte stresslessere i sort skinn. Flotte fotografier på veggene gjør disse oppholdsrommene varme og trivelige, og mye er gjort for økt trivsel om bord. Om mannskapet ikke ønsker å gå ned i kinoen et par dekk under kan de nyte film eller andre program på en stor flatskjerm i dagligrommet.

IMG_2154

IMG_2156

IMG_2151

Ikke noe å si på fasilitetene i salong, messe og bysse.

 

Gass ble vurdert

Planleggingen av MS Torbas startet allerede i 2012, og en stund ble gass som fremdrift vurdert som alternativ for nybygget. Men grunnet mangelfull distribusjon av gass i våre farvann, ble gassprosjektet kansellert og med tradisjonell fremdriftsløsning valgt. Skipet ble kontrahert i desember 2012, og ut fra opprinnelige planer skulle nye Torbas ankomme Stadyard på Raudeberg i november året etter.

 

Men slik skulle det ikke gå. Byggingen av skroget ble satt bort til et verft i Polen. Der oppsto det forsinkelser, og levering til Stadyard skjedde ikke før i august i fjor. Men etter det har utrustning og ferdigstilling gått som planlagt, og både Agnar Lyng og skipper Per-Jan Kvalsvik forteller at de er godt fornøyd med det endelige resultatet. Lyng slår også fast at rederiet berget seg fra økonomiske konsekvenser av forsinkelsene takket være et fleksibelt regelverk, der rederiet kan fiske kvotene på et annet fartøy mens deres nybygg er under bygging. Dermed ble det ikke snakk om noe nevneverdig tap.

IMG_2164

Agnar Lyng er godt fornøyd med nye Torbas.

 

Konglomerat med 250 ansatte

Brødrene Agnar og Tore Lyng, gjennom Lyng AS, er ikke bare sterkt involvert i fiskeriaktivitet til havs, men har også en rekke andre aktiviteter som er relatert til fiskerinæringen. Begge er opptatt av arbeidsplasser, ringvirkninger og miljø, og de er i dag blant annet hovedeier i Stadyard på Raudeberg, et lite men effektivt verft med knapt 30 ansatte, som utfører både vedlikehold, ombygginger og reparasjoner, ved siden av utrustning av nybygg.

 

Oppdragsmengden er i dag bra på nybyggsiden. Neste prosjektet på dette feltet er byggingen av den 28 meter lange garnbåten Fanøyvåg, noe som gir full sysselsetting ut året. De satser også på å få økt oppdragsmengden når det gjelder vedlikehold, ombygginger og reparasjoner. De to Lyng-brødrene er i dag involvert i aktiviteter som til sammen sysselsetter 250 personer. I Polen har de foredlingsfabrikk for hvitfisk, laks og flyndre, med 180 ansatte. De fleste andre er ansatt ved verft, på fiskebåter og i landaktiviteter som administrasjon.

IMG_2144

 

Hoveddimensjoner MS Torbas:

LOA                                           69,90m

Lengde mellom perp.             31,80m

Lengde L                                   62,02m

Bredde                                       15,00m

Dybde til hoveddekk               6,40m

Dybde til shelterdekk             9,20m

RSW                                           2050 kubikk

Byggeverft                                Stadyard AS

Design                                      Seacon AS