Gollenes AS og Karstensens Skibsværft har inngått kontrakt om design og bygging av en 69,99 m  lang tråler.

Gollenes AS er eid av familiene Ose og Kvalsvik fra Fosnavåg i Norge. Rederiet ble etablert i 1950-årene og aksjeselskapet ble stiftet i 2008 av Asbjørn Ose og Frode Kvalvik. Dette nybygget blir rederiets tredje, og det skal avløse nåværende Gollenes, levert fra Karstensens Skibsværft i 2011.

Rederiet ledes av skipper Frode Kvalsvik, og neste generasjon Ose/Kvalsvik er også om bord i form av Ivar Ose Bjørneset og Willy Kvalsvik. Rederiet driver med kombinert trålfiskeri, dels pelagisk etter sild og makrell og dels etter industrifisk kombinert med konsumfisk/hvitfisk. Det nye fartøyet skal drives etter samme prinsipper.

Rederiet er tilfreds over å ha kommet i mål med denne avtalen med Karstensens Skibsværft, og de gleder seg til å komme i gang med byggingen. Rederi og verft har, like siden kontrahering av eksisterende Gollenes for mer enn 10 år siden, jobbet tett sammen. Det nye prosjektet er derfor en naturlig forlengelse av dette gode og konstruktive samarbeidet.

Karstensens Skibsværft gleder seg over den tillit Frode Kvalsvik og resten av rederiet utviser med denne ordren. Tilbakevendende kunder er uvurderlig reklame. I likhet med de øvrige skipene som værftet har under bygging til redere i Irland, Skotland, Norge, Sverige, Færøerne og Danmark, er også nye ”Gollenes” av eget design. Karstensens Skibsværft har med nye ”Gollenes”, i alt 14 fiskefartøy i ordreboken for levering i løpet av de kommende 3 årene.

Design, innretning og arrangementer er blitt til i et meget nært samarbeid mellem rederi og værft. Rederiet har vært opptatt av innovative løsninger, og det er lagt spesielt vekt på å optimere arbeidsforhold, sikkerhet og komfort for besetningen. Mange erfaringer fra rederiets nåværende skip og værftets portefølje har vært diskutert og vurderet underveis i designprosessen. Sikkerhet og arbeidsforhold er spesielt tilgodesett ved at ”Gollenes”, i motsetning til nåværende fartøy, vil ha hele lastedækket vanntett.

 Den grønne profilen er i høy grad ivaretatt i form av praktiske og effektive løsninger. Det er stor fokus på skrogets utformning og optimering i forhold til ”Gollenes” sin driftsprofil, dette med tanke på lavest mulig forbruk av drivstoff og dermed utslipp. I tillegg utrustes fartøyet med elektriske vinsjer, elektrisk fiskepumpe, varmegjenvinning fra alle motorer, LED belysning overalt samt en rekke andre tiltak for å sikre lavest mulig energiforbruk.

Det elektriske vinsjanlegget skal leveres av MacGregor Rapp (som også var leverandør til nåværende Gollenes), og rigges for 2-tråler med 3 vinsjer og 4 nettromler. Videre arrangeres 2 pumpestasjoner på akterskipet, SB hhv BB. Fiskepumper er også av elektrisk type. Skibet får fabrikk med maksimal fokus på effektiv arbeidsgang og skånsom fiskebehandling. Det arrangeres ensilasjeanlegg for best mulig utnyttelse av råvarene.

En rekke leverandører blir i disse dager utvalgt, alle ut fra kriterier som energioptimering, innovation, kvalitet og driftssikkerhet. Fremdriftsanlegget vil bestå av en ABC hovedmotor på 3955 kW med stor, langsomgående propeller, tilpasset skipets nøyagtige driftsprofil. Anlegget forsynes med take-me-home funksjon, som muliggjør dieselelektrisk seilas. Nye ”Gollenes” skal leveres i mars 2023.

Fartøyets hoveddimensjoner:

Længde overalt                                                           69,99 m

Bredde moulded                                                         14,80 m

Dybde shelterdekk                                                        8,30 m

Øvrig teknisk data:

Hovedmotor                                     ABC 6 DL 36, 3955 kW

Gear og propeller                                            Brunvoll Volda

Vinsjanlegg                                  MacGregor Rapp, elektrisk

Sidepropeller                                        Brunvoll, 2 x 950 kW

RSW-anlegg                                                       2 x 1300 kW