90,5 meter lange Gitte Henning ankom i morges Danmark. Første stopp på vei til dåp og fest i Skagen var Hirtshals. Når dette skrives ombord i det store fartøyet som er rigget for ringnot og pelaigsk trål, er en nært den nordligeste spissen av Nord-Jylland.

Danmarks fiskeflåte sitt nye flaggskip ankom Hirtshals litt før åtte i morges for å ta om bord passasjerer som ville følge skipet på den siste delen av seilasen til Skagen. Også i Hirtshals vekket skipet oppsikt med mange fremmøtte på kai, og mange som sto ved innseilingen for å fotografere skipet.

Skipets eier, Henning Kjeldsen forteller til Kystmagasinet at de etter anløp til Egersund i går ettermiddag for å bunkre, bare har seilt med rundt åtte knop for å ankomme til planlagt tid. I firetiden i morges ble farten økt til rundt 13 knop.

– Vi har seilt med rett under 18 knop. Men fartøyet vil normalt seile med en fart på rundt 13 knop. Til dette trenger vi bare den minste hovedmaskinen i drift, forteller Henning. Fartøyet har to hovedmotorer koblet til samme gir. En MAK med ytelse på 3.300 kW og en med ytelse på 4.400 kW.

HER ER MANGE BILDER FRA DET FLOTTE SKIPET:

I ulike nettforum og Facebookgrupper har det skapt litt debatt om Gitte Henning er verdens største kombinerte snurper og pelagiske tråker. Både ex.Libas som er 94 meter og 144 meter lange ex. Atlantic Dawn blir nevnt som større. Det er nok ikke tvil om at skrogformen til Gitte Henning, som for øvrig laster 3700 tonn, gjør fartøyet større enn Libas, men ikke lengre.

Atlantic Dawn, som nå er nederlandsk og heter Annelies Ilena, brukte ifølge tidligere mannskapsmedlem sin not et par ganger, før den etter mindre enn tre år ble tatt i land. Andre påpeker at Atlantic Dawn var en fabrikktråler, mens Gitte Henning er en RSW-båt og derved svært vanskelig å sammenligne.

Uansett tyder mye på at Gitte Henning ikke bare er Danmarks største fiskefartøy, men også verdens største RSW-fartøy som fisker med ringnot og pelagisk trål.

Henning forteller til Kystmagasinet at han regner med å være i fiske om en ukes tid. Det gjenstår litt papirarbeid, og så bærer det på havet for å fiske rundt 10.000 tonn tobis.