Regnskapene for 2019 vise økte inntekter og driftsoverskudd for norske verft, mekaniske verksteder og båtbyggerier. Spesielt gode er tallene for mange mellomstore bedrifter som bygger eller leverer tjenester til fiske- og oppdrettsfartøy.

Vi har i år samlet resultatene fra 62 verft og verksteder. I listen er det også 14 verft som per 1. oktober ikke hadde fått godkjent og offentliggjort sitt regnskap av Brønnøysundregistrene. Det betyr ikke at regnskap ikke var levert innenfor fristen, som i år var utsatt til 30. september på grunn av Coronapandemien. Det går normalt 5 – 8 arbeidsdager innsendelse til et regnskap er godkjent og offentlig.

Ser en på tallene tyder de på et godt 2019 for verft, mekaniske verksteder og båtbyggerier. Av 80 bedrifter i oversikten er det 16 hvor regnskapet ikke var tilgjengelig. To bedrifter, Nye Kleven Verft og Martech AS, gikk konkurs, og 24 hadde et dårligere resultat i fjor enn i 2018. Hele 37 av de 62 bedriftene, hvor regnskapstall var tilgjengelige, viser en forbedring av resultatet. At 40 av 62 bedrifter økte driftsinntektene i 2019 viser også god fremgang fra året før.

Norske verft, med unntak av de aller største, har generelt gode resultater. Men fortsatt lekker mange store oppdrag til utenlandske verft. Kontrakt på disse to 91 meter lange brønnbåtene ble i september gitt til tyrkisk verft. ILLUSTRASJON SALT SHIP DESIGN.

Verft/verksteder med driftsinntekt over en milliard kroner

Kilde Proff.no/Brønnøysundregistrene, informasjon per 01.10.2020. Frist for innlevering av regnskap for 2019 var 30.09.20. Etter innlevering går det cirka 10 dager før regnskapet blir offentlig og kunngjort.

Få tilbake med milliardomsetning

Kleven Verft ble i fjor ble reorganisert med navnet Nye Kleven Verft med det kroatiske industrikonsernet DIV Group som eiere. Men allerede etter et halvt år endte det med konkurs. Et nytt selskap, Green Yard Kleven AS, tok over verftet kort tid etter konkursen. Det derfor ikke mulig å vise regnskapstall for verftet, som tidligere har vært ett av de få norske verft som har kunnet vise til en årlig driftsinntekt på en milliard eller mer. Men det er ingenting som tyder på at verftet vil havne blant de virkelig store, målt i driftsinntekt, verken i fjor eller i år.

Det innebærer at det bare er tre verft tilbake som kan vise til driftsinntekt på over en milliard kroner. Det er Vard Group, Westcon Yards og Ulstein Verft. Regnskapene til Ulstein Verft var ikke offentliggjort per 1. oktober. Men de vil sannsynligvis også i fjor være i klassen med over en milliard kroner i driftsinntekter. I 2018 hadde verftet driftsinntekter på nesten 1,7 milliarder kroner.

Vard Group er tungvekteren blant norske verft. De har i senere tid satset på et bredt spekter av fartøytyper. Men de sliter tungt med å få lønnsomhet. I fjor omsatte verftet for nesten åtte milliarder kroner, men fikk et resultat før skatt på tett oppunder blodrøde to milliarder kroner. Siste fem år har Vard Group akkumulerte tap på nesten sju milliarder kroner.

Solund Verft fikk et godt år i 2019 med kraftig økning i både driftsinntekter og driftsresultat. FOTO SOLUND VERFT.

Fiskeog oppdrettsbåter gir resultater

I gruppen bedrifter med driftsinntekt fra 100 millioner kroner til en milliard kroner er det mange verft som har hatt en flott utvikling i fjor. Brønnbåtverftet Aas Mek Verksted økte driftsinntektene fra 373 millioner kroner til hele 921 millioner kroner. Samtidig økte driftsresultatet fra 8,2 millioner kroner til 42,2 millioner kroner.

Aas Mek Verksted leverte i fjor tre brønnbåter, forlenget en brønnbåt og foretok reparasjoner og vedlikehold på en rekke andre. De har en ordrebok på sju brønnbåter til en verdi av 2,2 milliarder kroner. Det manglet 79 millioner kroner i år på at verftet skulle havne i «milliardklassen».

Det tradisjonsrike verftet Larsnes Mek Verksted er foreløpig det nest største verftet i klassen under en milliard. De økte driftsinntektene fra 460 millioner kroner i 2018 til 512 millioner i fjor. Samtidig forbedret verftet driftsresultatet fra et driftsunderskudd på 3,4 millioner til tre millioner i pluss.

Båtbygg i Måløy kunne i fjor vise til svært gode resultater. Delvis skyldes nok dette byggingen av fiskefartøyet Cape Arkona for et australsk rederi. Dette nybygget ble levert i år, og vil ha positiv innvirkning på driftsinntekt i 2020. Med en økning i driftsinntektene fra 241 millioner kroner til 379 millioner kroner, og i driftsresultat fra 16 til 18,2 millioner kroner, ble 2019 et godt år.

LOS Marine, som i 2014 tok over verkstedet og tørrdokken til Wärtsilä sin skipsserviceavdeling på Rubbestadneset på Bømlo, mer enn doblet driftsinntektene i fjor, fra 100 til 241 millioner kroner. Økt driftsinntekt er nødvendigvis ikke alltid positivt på bunnlinjen. LOS Marine, som i 2018 hadde et driftsresultat på 3,8 millioner kroner, fikk i fjor et negativt driftsresultat på 3,2 millioner kroner.

Oversikten over bedrifter med driftsinntekt over hundre millioner kroner viser tydelig at verftene som har satset på fartøyer til fiskeri og oppdrett generelt har gode resultater. Når en bedrift går i minus, skyldes det som oftest at de har kalkulert feil på et oppdrag, ikke mangel på oppdrag.

Båtbygg hadde en solid økning i både driftsinntekter og driftsoverskudd i fjor. En viktig årsak var sannsynligvis byggingen av det avanserte fiskefartøyet Cape Arkona.

Verft/verksteder med driftsinntekt over 100 millioner kroner

Kilde Proff.no/Brønnøysundregistrene, informasjon per 01.10.2020. Frist for innlevering av regnskap for 2019 var 30.09.20. Etter innlevering går det cirka 10 dager før regnskapet blir offentlig og kunngjort.

Store oppdrag går til utlandet

Fortsatt lekker norske verft oppdrag på bygging av både fiskefartøy og fartøy til oppdrettsnæringen, til utenlandske verft. Det er sannsynligvis større ordreverdi på norske fiskeog oppdrettsfartøyer ved utenlandske verft. Både tyrkiske, danske og spanske verft har og har hatt mange oppdrag for norske redere.

I slutten av september plasserte brønnbåtrederiet Dess Aqualture Shipping ordre på to store brønnbåter ved Sefine Shipyard i Tyrkia. Fartøyene, som blir 91 meter lange, får en kapasitet på 6000 kubikkmeter og skal kunne utnytte både diesel, biogass og LNG som drivstoff. De forberedes også for å kunne benytte ammoniakk til fremdrift.

For norske verft er dette store ordrer som forsvinner fra landet. Men det virker som om spesielt tyrkiske og spanske verft er svært konkurransedyktige på bygging av fartøy designet av Salt Ship Design. Rederiet har tidligere bygget seks andre brønnbåter ved samme tyrkiske verft.

Larsnes Mek Verksted er et fleksibelt verft som bygger og reparerer de fleste typer fartøy. I fjor hadde verftet en solid økning i driftsinntekt og gikk fra negativt driftsresultat til tre millioner i pluss. FOTO LARSNES MEK VERKSTED.

Positiv utvikling blant de mellomstore

Blant bedriftene med driftsinntekt mellom 20 og 100 millioner kroner er det også en positiv utvikling hos mange. Solstrand Verft nesten doblet driftsinntektene fra 45 til 82 millioner kroner.

I denne gruppen er det mange mindre lokale verft og verksteder som har et svært nært forhold til lokale redere. De har reparert og hatt vedlikehold på mange fartøy år etter år. Ett eksempel på dette er Johansen Slip og Mek på Raudeberg i Vågsøy. Bedriften økte driftsinntektene fra 30 til 41,5 millioner. Samtidig økte driftsresultatet fra 1,8 til 2,5 millioner kroner. Med en egenkapitalandel på 74,5 prosent fremstår bedriften svært solid. På nettstedet proff.no får bedriften «karakteren» meget god for både likviditetsgrad, lønnsomhet og soliditet. For redere som får arbeid utført ved verkstedet er det stor trygghet for at det er finansiell ryggrad til å fullføre arbeidene som avtales.

I denne gruppen finner en også en rekke leverandører av mindre fartøy og sjarker. Blant disse er Selfa Arctic, Jemar Norpower, Nor-Dan Marine og flere andre. Tallene viser at selv om det er variasjoner, har disse bedriftene samlet sett økte driftsinntekter. Sjarkbyggeren Proas, som er i gruppen for bedrifter med driftsinntekter under 20 millioner kroner, økte sin driftsinntekt fra 9,2 til 15,5 millioner kroner. Det viser at det i fjor var økt aktivitet i markedet for sjarker og mindre fiskefartøy.

55 mindre i driftsinntekt, men 10 millioner bedre driftsresultat for Stadyard. FOTO: STADYARD

Verft/verksteder med driftsinntekt over tjue millioner kroner.

Kilde Proff.no/Brønnøysundregistrene, informasjon per 01.10.2020. Frist for innlevering av regnskap for 2019 var 30.09.20. Etter innlevering går det cirka 10 dager før regnskapet blir offentlig og kunngjort.

Tradisjonsrikt verft med liten aktivitet

I oversiktene har vi utelatt bedrifter med under ti millioner kroner i driftsinntekter i 2019 eller 2018. Resultatet er det det tradisjonsrike Hellesøy Verft på Løfallstrand ved Hardangerfjorden er ute av listen. Verftet hadde i fjor driftsinntekt på 2,9 millioner kroner, mot ni millioner i 2018. Hellesøy Verft signerte i desember i fjor en kontrakt på bygging av en 20 meter lang, 9 meter bred avansert arbeidsbåt med Bymiljøetaten i Oslo. Dette oppdraget vil sannsynligvis føre verftet tilbake til oversikten neste år.

Verft/verksteder med driftsinntekt under tjue millioner kroner

Kilde Proff.no/Brønnøysundregistrene, informasjon per 01.10.2020. Frist for innlevering av regnskap for 2019 var 30.09.20. Etter innlevering går det cirka 10 dager før regnskapet blir offentlig og kunngjort.