Rederiet Rammi hf, hjemmehørende i Fjallabygd på Island, har kontrahert en ny fabrikktråler ved Tersan Shipyard i Tyrkia. Båten, som er designet av Skipsteknisk i Ålesund, ST-116XL design, har største lengde på 79,8 meter, mens bredden er 15,4 meter.

Når skipet står ferdig fra verftet rundt årsskiftet 2016/2017, så blir dette den største og mest moderne tråleren i Islands fiskeriflåte. Tråleren vil få en helt nyutviklet filetfabrikk hvor ny filetteknologi brukes for første gang om bord i et skip. Under hoveddekk vil det bli arrangert for en helt ny fabrikkløsning for produksjon av mel og olje, basert på råstofftilførsel fra filetfabrikken. Det forventes at utbyttet til mel og olje vil øke i forhold til dagens teknologi.

 

Skipet har innredning for 38 personer, hvor krav til komfort og sikkerhet er blitt vektlagt i stor utstrekning. Videre vil tråleren ha en «Clean» notasjon, noe som tilsier at den vil følge strenge miljøkrav med tanke på utslipp og forbruk. Norske utstyrsprodusenter vil dominere leverandørlisten, og totalt vil reder kjøpe varer og tjenester fra Norge for over 100 millioner kroner.

 

For Skipsteknisk AS er oppdraget veldig verdifullt på flere måter. Selskapet ser på dette som et prestisjeprosjekt i forhold til det islandske markedet. Men oppdraget er også verdifullt i en tid der det kontraheres langt færre skip innenfor offshore. I Skipsteknisk sitt samarbeid med Tersan Shipyard i Tyrkia, så blir dette nye skipet fabrikktråler nummer ti i rekken.

 

Angela Merkel døper norskdesignet tråler

26 mai døpte Angela Merkel en båt som er designet i Norge, nærmere bestemt av Skipsteknisk AS i Ålesund. Fartøyet, som den tyske forbundskansleren er gudmor for, er en 86 meter lang tråler, tilhørende det tyske rederiet, Die Gesellschafter der Warnemûnder Hochseerfishcherei og Parlevliet & Van der Plas Group. Det kan nevnes at Merkel er Tysklands første kvinnelige forbundskansler. Hun er også landets nåværende kansler. Hun ble første gang valgt i 2005.