Tråleren S 45 Sønderstrand på 16,35 meter lengde er overlevert fra Bredgård Baadeværft til rederiet Gitte Henning i Skagen. Dette er det første glassfiberfartøyet som Danmarks største fiskebåtreder Henning Kjeldsen kjøper.

– Vi har valgt byggematerialet glassfiber og rustfritt stål for å få et moderne fartøy som er romslig, godt innrettet og hvor vi får lave driftsomkostninger, samtidig som det er svært lite behov for vedlikehold, sier Kjeldsen til Kystmagasinet.

Vi var om bord i båten da den ankom Hirtshals med sin første fangst. Noen dager tidligere var vi i Thyborøn hvor fartøyet anløp etter å ha testet ut redskapene. Begge steder måtte det, som er vanlig på helt nye fartøyer, handverkere om bord for å foreta justeringer. Utover det opplyser skipper Mads Nilsen til Kystmagasinet at fartøyet fungerte perfekt.

Sønderstrand 3

22 år gamle Mads Nilsen har fått jobb som skipper på nybygget. Han er allerede en erfaren fisker med Skipperskole og tro på en fremtid i fiskeryrket.

En av tre med sløyemaskin

Sønderstrand er en av tre danske trålere som har fått installert en sløymaskin for rødspette om bord. Sløyemaskinen, som har typebetegnelsen F80, er produsert av van Jansen Techniek/FMO i Nederland og er levert og montert av Kynde & Toft i Thyborøn. Sløymaskinen kan i teorien sløye, eller rense som det heter på dansk, 25 tonn flyndrefisk i døgnet. Etter sløying blir fisken automatisk veid og sortert etter størrelse i et veieog sorteringsanlegg produsert av Marelec, også det installert av Kynde & Toft.

– Det er en sløyekapasitet som langt overstiger det vi har behov for, sier Madsen. Han forteller at Sønderstrand laster 12 tonn fisk i det kjølte 85 kubikkmeter store lasterommet. Det gir plass til 450 kasser med 30 kilo fisk i hver. Når fisken er sløyd fylles det over med is fra fartøyets egen ismaskin. Kassene fraktes så på bånd til lasterommet hvor de stables åtte i høyden og åtte i bredden.

Sløying av rødspette gjøres for hånd på de fleste flatfisktrålere. Med noen få timers trålhal kan det bli lite tid til både mat og søvn. Sløyemaskinen sparer mannskapet for dette tidskrevende arbeidet, og gir mer tid til å fokusere på fisket.

Sønderstrand 4

Sønderstrand er rigget med hele fire tråltromler for å kunne skifte mellom ulike typer fiske og slippe å gå til havn selv om en trål blir skadet. Reder Henning Kjeldsen eier også Thyborøn Trawlbinderi, og derfor er også trålutstyret derfra. For en båt fra Thyborøn er det nesten selvsagt at en er utrustet med tråldører fra Thyborøn Skibssmedie A/S.

Satser på kreps og rødspette

Sønderstrand kommer til å veksle mellom fiske etter sjøkreps og rødspette. Sjøkrepsen vil i hovedsak bli levert i Skagen, mens rødspette blir levert i Hirtshals. Siden fartøyet har en svært effektiv håndtering av fangst, er det selvsagt et håp at fisken, som er ferdig sortert og sjøpakket, skal gi god pris når den leveres til auksjonen.

Tråleren er den største fiskebåten som er bygget ved Bredgård Baadeværft aps i Saxkøping. I fjor leverte verftet de to fiskebåtene Helena på 10,65 meters lengde og Agdenes på 12,99 meter til norske redere. Ved overleveringen av Sønderstrand har båtbyggeriet, som er spesialisert på glassfiberbåter, tatt et langt sprang mot atskillig større fartøyer.

Sønderstrand 6

Den nederlandskproduserte sløymaskinen mater fisken til en vekt som sorterer rødspettene etter vekt.

Fire tråltromler

For å slippe unødig landligge når det skal skiftes fra fiske etter flatfisk til kreps, er Sønderborg utstyrt med fire tråltromler. Rederen har i utstyringen av båten tilgodesett flere lokale bedrifter. 3JX i Thyborøn har levert og installert både vinsjer, tromler og hydraulisk anlegg, mens Lemvig Maskinog Køleteknik har hatt ansvar for kjølerom og ismaskin. En annen lokal leverandør er Thyborøn Trawlbinderi, som for øvrig eies av Henning Kjeldsen, som har levert fartøyets splitter nye tråler.

En Mitsubishi S6AW-MPTAW med ytelse på 221 kW (296 hk) sørger for fremdrift. Det er i tillegg sidepropeller både foran og akter. Strømforsyning besørges av to generatoranlegg (Mitsubishi/WMD) hver med ytelse på 45 kVA for. Det er lugarplass til seks personer. Men installasjon av sløymaskin og et effektivt system i lasterommet gjør at det ikke vil være behov for mer enn tre.

Sønderstrand 9

Broa er lys og flott og utstyrt med alt en moderne tråler trenger. Rett foran baugen ligger rederiets neste nybygg, Stefanie på 37 meter.

Sønderstrand 10

Siden det bare er tre mann om bord er det greit å kunne møtes på broa når det ikke arbeides.

Satser på ungdommen

Rederen Henning Kjeldsen er opptatt av rekruttering til fiskeryrket. Og han har valgt Mads Nilsen på 22 år til skipper. Mads har gjennomført Skipperskolen og har vært skipper på sin fars fiskefartøyer. For Kjeldsen er det viktig å kunne tilby unge mennesker, som ønsker en fremtid som fiskere, moderne fartøyer. Eldre fiskefartøyer sliter i Danmark som i Norge med å skaffe gode mannskaper. I rederiet Gitte Henning Aps har Mads funnet en arbeidsplass hvor det stort sett bare er moderne, nye fartøyer.

I år har spesielt fisket etter kreps vært fantastisk. Prisene har vært svært gode og fangstene høye. – Nå håper jeg det fortsetter slik i mange år, sier en optimistisk Mads. Da han leverte den første fangsten på 80 kasser, mest rødspette, men også noe annen fisk, til Hirtshals Fiskeauksjon, ble rødspetten betalt fra 10,43 til 26,00 danske kroner per kilo.