Norsk verft skal bygge verdens første fiskefartøy rigget for trål-, line- og teinefiske. Fartøyet får en lengde på 66,9 meter.

Fiskefartøyet blir sannsynligvis det eneste større fartøy i verden som er rigget for å kunne veksle mellom fiske med line, trål og teiner. Ifølge Skipskompetanse skal fartøyet være utstyrt slik at det kan veksle mellom de ulike redskapstypene på en og samme tur.

Fremdriftssystemet vil være et hybrid fremdriftssystem. Det skal også settes også av plass til en evntuell fremtidig batteriinstallasjon.

Australsk fiskeflåte har når det kommer til større fartøyer stort sett bestått av brukt tonnasje. Men nå satser det australske selskapet Austral Fisheries på et nybygg som er gitt navnet Cape Akona. Fartøyet er designet av Skipskompetanse AS og skal bygges ved Båtbygg AS i Måløy.

Det 66,9 meter lange fartøyet har fått typebetegnelsen SK-4260. Det vil ha en lastekapasitet på 1200 kubikkmeter og lugarkapsitet til et mannskap på førti personer. Etter det Kystmagasinet erfarer skal fartøyet blant annet brukes til fiske etter patagonsk tannfisk ved Antarktis. Austral Fisheries er en av verdens største aktører i dette fiskeriet.
Selskapet er også store innen reketråling. Men mye av reketrålingen foregår med relativt små fartøyer.

Baatbygg har en lang historie sammen med Austral Fisheries i tidligere ombyggings prosjekter, og var et naturlig valg når de skulle bygge nytt fartøy.

Cape Akona skal etter planen leveres fra verftet i april 2020.

Båten som vil ha en lagringskapasitet på 1200 m3 skal rigges for både trål -, line – og teinefiske, med en lugarkapasitet til 40 personer. Fartøyet utstyres med elektrisk trålvinsj, SCR-teknologi i tråd med IMOs Tier III krav.

David Carter, administrerende direktør i Austral Fisheries forteller i pressemeldingen at verftet på Raudeberg var et enkelt valg. De har opplevd et godt samarbeid på ombygginger de siste åtte årene.