For andre gang på få måneder har det vært fest og åpent skip i Hirtshals. Denne gang var det nye Beinur som kom seilende fra Karstensens Skibsværft i Skagen. To år etter at kontrakt ble inngått med verftet i mai 2014 var Beinur klar for fiske.

Nye Beinur er en 78 meter lang kombinert snurper/tråler. Fartøyet kommer for det meste til å fiske med trål. Fiskerettighetene omfatter industrifisk som blant annet tobis, brisling, kolmule og øyepål. Skipet skal fiske med trål etter nevnte arter for levering som industriråstoff, mens sild leveres til konsum. Not skal brukes når det fiskes makrell.

Beinur 2b

En flott moderne bro med alt som trengs for godt fiske og god sikkerhet på havet.

Skiftet ut båt fra 1997

Partrederiet Beinur ble etablert som Partrederiet Expo. I 1975 ble færøyingen Virgar Tindskard medeier, og Tindskarfamilien ble eneeiere av rederiet i 1998. I 2001 fikk de det første fartøyet som bar navnet Beinur. Deretter kjøpte de i 2006 Christina S, som var bygget ved Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk i 1997 for et skotsk rederi. Dette fartøyet er nå solgt til det danske selskapet Gifico ApS, som kontrolleres av det svenske familierederiet Gifico AB og Fiskeri AB Ginneton.

I dag ledes partsrederiet Beinur av Fridalv Tindskar, sammen med broren Runi, søsteren Elin og Gunnar Golsø. Fridalv og Gunnar vil fortsette som skippere på det nye fartøyet.

Beinur 4

Eget filmog TV-rom har blitt vanlig på nybyggene som leveres fra Karstensens Skibsværft.

Beinur 5

 

Dagrommet er hjemmekoselig og trivelig.

Beinur 17

Et skikkelig trimrom hører med….

Fokus på arbeidsmiljø

Den nylig solgte Beinur var 57 meter. Nye Beinur er, med en lengde på 78 meter, atskillig større. Skroget har to gjennomgående dekk, – hoveddekk og shelterdekk, samt bakog båtdekk. Styrhus, dekkshus, skorstein, samt for og aktermast, er bygget i aluminium.

Noe av det som slår en når en er om bord i de store fartøyene som bygges ved Karstensens Skibsværft er fokuset på god plass. De store skrogene gir rom for å skape arbeidsplasser hvor det er lett å ferdes rundt i og arbeide i. Det er en stor fordel, blant annet når utstyr skal repareres. Det har mang en gang kommet saftige uttrykk fra fiskere som har forsøkt å komme til utstyr som er plassert i trange små rom. God plass forenkler arbeidet og gir et tryggere og bedre arbeidsmiljø.

Beinur 7

Byssa er også stor, oversiktlig og garantert en god arbeidsplass for stuerten.

Godt design gir lavt støynivå

Under hoveddekk er skroget inndelt i en rekke vanntette rom: Forepeak, sonarrom, thruster/azimuthrom, bunkerstanker, RSW lasteseksjon med pumpe og manifoldrom, maskinrom med hovedmotor koblet til reduksjonsgir med propell i dyse, sidepropeller, samt separate hjelpemotorog separatorrom.

På hoveddekket er det blant annet thruster/azimutrom, lager, RSW-last trunk seksjon med rom for vakuumanlegg for lossing og RSW-kjølekompressorer, maskinverksted, trimrom og fire doble lugarer og to enkle lugarer. Alle lugarer har eget bad og toalett. Ett dekk opp finnes bysse, messe, dagrom og eget TV-rom. Igjen har Karstensens Skibsværft skapt et lunt og hjemmekoselig miljø hvor mannskapet vil trives mellom arbeidsøktene.

Beinur 10

Hovedmotoren er en Wärtsilä med ytelse på 2999 kW.

Beinur 12

Den åpne plasseringen av smøroljeseparatorene viser hvor lett tilgjengelig det meste av utstyret om bord er. En drøm når reparasjoner skal foretas.

Innredningen er plassert lengst mulig vekk fra propell og andre støykilder for å sikre et godt boog arbeidsmiljø. Dette sammen med god støyisolering har gjort at støynivået i innredningen er rundt 55 desibel på det høyeste. Det er med andre ord ikke noe problem å se film eller føre samtaler selv om trålvinsjene arbeider.

På shelterdekket er Beinur utstyrt blant annet lager, sveiseverksted og eget malingsrom. Det er også montert to snurpevinsjer, fiskemottaksdekk. Dekkshus og avsilingskasse, samt luker skipets 11 RSW-tanker er plassert midtskips. Akterdekket er koblet sammen med båtdekket med gangbro både på styrbord og babord side. Det beskytter mannskapet fra grov sjø når de skal pumpe fisk.

Beinur 14

Alle vinsjer og tromler er elektriske og levert av spanske Ibercisa.

Beinur 15

 

Det er bygget bro på både babord og styrbord side mellom båtdekk og akterdekk. Alle kraner og utstyr for håndtering av not er levert av Triplex.

Elektriske vinsjer fra Ibercisa

I likhet med fartøyet Ruth, som ble levert til reder i Hirtshals tidligere i år, har også eierne av Beinur valgt elektriske vinsjer fra spanske Ibercisa. Det norske fartøyet Rav, som det ble inngått byggekontrakt for under Nord-Fishing, vil også få elektriske vinsjer, fra Rapp Hydema. Det tyder på at det det nå er fullt gjennombrudd for bruk av elektriske vinsjer på pelagiske trålere.

Erfaringene fartøyet Ruth som var det første bygget ved Karstensens som ble utstyrt med elektriske vinsjer sies å være svært gode. Ibercisa har levert hele 14 ulike vinsjer Beinur. Blant disse er tre trålvinsjer med kraft på 79,8 tonn og to nettromler som har trekkraft på 110 tonn. De to snurpevinsjene har kraft på 25,2 tonn og frelservinsjen 40,2 tonn.

Beinur 9

Beinur er utstyrt med to trålporter slik at det kan fiskes med dobbeltrål.

Fleksibel fremdriftsløsning for Beinur

Beinur har en Wärtsilä 6L32 hovedmotor som yter 2999 kW. Det er montert et kraftuttak (PTO) på hovedgiret. Dette sørger for skipets normale strømforsyning via en akselgenerator (2700 kW). For ytterligere strømforsyning har fartøyet tre dieselgeneratorer, to Mitsubishi S12R-MPTA, som hver yter 1200 kW, og en Mitsubishi S6R-z3MPTA generator som yter 500 kW. Den siste generatoren vil primært bli brukt som havneog nødgenerator. Det elektriske anlegget styres av et Power-Management-System som fordeler strøm og automatisk starter og stopper generatorer ved behov.

En statisk omformer for 230 volt gjør at skipets frekvens kan variere mellom 50 og 60 hertz, noe som gjør det mulig å redusere hovedmotorens omdreiningstall med 17 prosent. Sammen med et 2-trinns gir, vil den variable frekvensen gjøre det mulig å variere omdreiningstallet til propellen, som har en diameter på 4200 mm, mellom 79 og 120 rpm. I tillegg er de elektriske vinsjene er bygget slik at de produserer strøm når vaier slippes ut.

Beinur 16

Herfra er det god oversikt over det som foregår på tråldekk og akter både under fiske og pumping.

 

Kan bruke azimuth til fremdrift

I forskipet er det installert en azimuth/tunnel-truster med en kraft på 800 kW (1090 hk). Det er nok til å gi skipet fremdrift i et nødstilfelle, eller i tilfelle det er et ønske om redusert fart. Samlet gir løsningene som er valgt for fremdrift og strømproduksjon fartøyet stor fleksibilitet, svært god driftssikkerhet, samt mulighet for et fornuftig drivstofforbruk og god driftsøkonomi.

Under prøveturene holdt Beinur 15,8 knop ved bruk av utelukkende hovedmotoren. Når hjelpemotorene ble koblet inn på akslingen økte farten til 16,8 knop.

Beinur 13

Harding har levert MOB-båt og daviter.

Mange kjente leverandører

Blant de mange leverandørene er irske SeaQuest, som har levert to fiskepumper, og Rapp Marine som har levert slangetromler. Dekkskraner og utrustning for håndtering av not er levert av Triplex. Anker og kjetting er levert av Sotra, styremaskin fra Tenfjord, og sidepropeller levert av Brunvoll.

Johnson Controll har levert et RSW-anlegg som er på 2 x 935.000 kCal/t, mens vakuum-systemet er produsert av Iras. Mob-båt er en Harding FRB med 6,5 meters lengde og en motor på 250 hk, mens redningsflåter er levert av Viking. Styrehusinnredningen er laget av verftet, mens Ekornes-møblementet er montert av Maritime Montering. Her, som i svært mange nybygg, er det NorSap som har levert styrehusstolene.

Ett av selskapene som har hatt store leveranser er Hanstholm Elektronik som har stått for komplett installasjon av alt elektrisk og elektronisk utstyr for navigasjon, fiskeleting og kommunikasjon. Utstyret er i hovedsak levert av Furuno, mens det også finnes mindre leveranser fra Scanmar, Simrad og andre. I det elektroniske utstyret inngår to sonarer, tre ekkolodd fra Furuno, og ett 3D ekkolodd fra SeaPix. Scanmar har levert en Scanmar Scanscreen for fiske med to tråler.