Med overleveringen av det 32,1 meter lange kombifartøyet Stefanie, har Danmark fått et svært avansert fartøy inn i rødspettefisket. Stefanie, som skal fiske med både trål og snurrevad, skal fokusere på å levere sjøpakket, sløyd rødspette. Rødspettene blir sløyd, vasket og sortert automatisk.

Stefanie var uten tvil fiskebåtreder Henning Kjeldsen sin største julepresang, da hun ble overlevert i Hanstholm et par dager før jul. I september i fjor fikk han, som tidligere omtalt i Kystmagasinet, overlevert 16,35 meter lange Sønderstrand fra Bredgaards Baadeværft A/S i Saxkøbing. Det er derved det andre nybygg på kort tid Kjeldsen får overlevert.

Stefanie har skipper Brian Bloch Larsen med som partner. Han har mange års erfaring fra fiske etter rødspette, og kommer med mye erfaring og kunnskap som blir nyttig for Kjeldsen, som nå er blant de største aktørene i rødspettefisket.

Utstyrt med en «state of the art» Jansen Teknik F80 sløyemaskin for rødspette, og automatisk sortering av rødspettene etter vekt, tar Stefanie det danske rødspettefiskeriet til et nytt teknologisk nivå. I tillegg til sløymaskinen fra nederlandske Jansen Teknik, har det nederlandske selskapet VSU Holland, som har levert fabrikken, også integrert et vektsystem fra Marelec.

Stefanie er det andre nybygg på kort tid Kjeldsen får overlevert.

Kynde og Toft har ikke bare hatt hovedentreprise på å ustyre Stefanie, de har også levert og installert alt av vinsjer, tromler og annet hydraulisk utstyr.

Designet av Vestværftet

Skipet er designet av Vestværftet i Hvide Sande. Skroget ble bygget i Litauen ved Riga Shipyard (Rigas Kugu Būvētava) er deretter utstyrt av Kynde & Toft A/S i Thyborøn. Vestværftet har ifølge administrerende direktør ikke kapasitet til å bygge alle de fartøyer som de får forespørsel om. Det er full aktivitet ved verftet i Hvide Sande, hvor blant annet den 34,85 meter lange kombinerte snurrevad- og notbåten Knut Olav bygges for Knut Olav AS i Sørvågen i Moskenes. For å klare å bygge nok av verftets populære egendesignede fartøyer blir noen nå utstyrt ved ulike verft i Danmark og de britiske øyer.

Styrhuset er stort og oversiktlig med gode skipperstoler fra Norsap.

Fire tromler med ulik redskap

Stefanie har blitt utstyrt med fire trommer, to for trål og to for snurrevad. Dette gjør det mulig å skifte fra trål til snurrevad på kort tid. Snurrevadet er det som korrekt heter skotsk snurrevad, eller på dansk «fly shooter». Det hydrauliske fiske- og dekksutstyret er i sin helhet produsert og installert av Kynde og Toft i Thyborøn. utstyr er alle produsert og installert av Kynde & Toft.

Trål og snurrevad er laget av av Thyborøn Trawlbinderi, en lokal produsent som eies av fartøyets eier Henning Kjeldsen. Tråldørene er av merket Thyborøn Trawldoor som lages av Thyborøn Skipssmedie, som i likhet med Thyborøn Trawlbinderi har sine produksjonslokaler bare meter fra Kynde og Toft A/S.

Kynde og Toft har ikke bare hatt hovedentreprise på å ustyre Stefanie, de har også levert og installert alt av vinsjer, tromler og annet hydraulisk utstyr. Utstyrt med to trål og to snurrevad kan Stefanie raskt skifte bruk for å hele tiden kunne fiske effektivt.

Ifølge Bent Larsen ved Thyborøn Trawlbinderi er det ene er snurrevadet utviklet for fisk som står høyt oppe, mens det andre er en rock-hoppervad for hardbunn. De to trålene er utstyrt med henholdsvis 8 tommers og 14 tommers rock-hoppers, – sistnevnte for bruk på hard steinbunn. Stefanie er en av bare en håndfull større kombinerte snurrevad- og hekktrålere i Danmark. I følge skipet registeret er hun også det største fartøyet av denne type i den danske flåten.

Det er god oversikt over både tråldekk, og via videoovervåkning over fabrikken.

Kan tjene på dårlig vær

Når vi sjekket AIS første gang seilte Stefanie i vest-nordvestlig retning vest av Jæren. I følge AIS informasjon gjorde hun 9,6 knop (kompensert for 0,8 knop motstrøm) i vestlig vind med styrke på 12 m/s og 3-4 meter dønninger. Værmeldingen var økende til 20 – 2 m/s og bølgehøyde 6 – 8 meter. Ifølge skipper, Brian, har fartøyet oppført seg perfekt i grov sjø. Men med denne meldingen valgte han å gå tilbake til Hanstholm.

En svært stor andel av det danske fisket utføres av små trålere, snurrevadbåter og garnbåter. I vintermånedene blir det mye landligge, og derved uforutsigbare fangstvolum. Større fartøy som Stefanie vil være i stand til å fiske når andre fartøy søker havn. De vil da kunne dra fordel av høyere priser som følge av lave kvantum til salgs på auksjonene.

Hovedmotor er en Mistsubishi som sparker fra med 911 hestekrefter.

Mitsubishi hovedmotor

Hovedmotor er en Mitsubishi S6U-MPTK som produserer en effekt på 680 kW (911 hestekrefter). Generatorene er basert på motorer fra John Deere, produsert av West Diesel A/S, som også har levert og installert hovedmotor. Hver generator produserer 125 kWe.

En Flatfish F80 sørger for effektiv og rask sløying av rødspetter.

Fisken sorteres klar for auksjon og lagres i kjølerom.

Det har i følge skipper ikke vært behov for å avbryte fisket og gå tilbake til havn for eventuelle justeringer av utstyret etter overlevering av fartøyet. Det som har vært nødvendig av justeringer har blitt gjort mens fartøyet har levert fangstene ved auksjonen i Hanstholm.

Både messe og lounge er integrert med byssen i en åpen løsning.

Stefanie vil på grunn av fartøyets fangstkapasitet sannsynligvis i hovedsak losse i Hanstholm. Strategien kan se ut til å være å la Sønderstrand, som er mindre, levere sine fangster av rødspette til auksjonen i Hirtshals og den store Stefanie til auksjonen i Hanstholm. Fiskeauksjon i Hirtshals er mer rettet mot det europeiske detaljistmarkedet, enn auksjonen i Hanstholm som i større grad leverer til store foredlingsvirksomheter i Danmark og andre steder i Europa. Stefanie vil selvsagt fiske annet enn bare rødspetter.