Med kvoter på rundt 30.000 tonn industrifisk krever det et effektivt fartøy om en skal få alt opp av havet løpet av året. Themis ble overlevert fra Karstensens Skibsværft A/S sist uke. Nybygget setter en ny standard i industrifisket med hensyn til både effektivitet miljø. Les reportasjen og se mange flotte bilder fra skipet

Den kanskje viktigste forskjellen fra Gollenes er at bulben har blitt endret.

Den 63 meter lange pelagiske tråleren er rigget for fiske med dobbelttrål. Det er for øvrig den tredje danske pelagiske tråleren som har blitt rigget for dobbelt trål, etter Ruth og Rockall.

– Denne skal brukes i fisket etter øyepål. Med båten som vi skifter ut har vi ikke klart å fiske øyepålkvoten. Den er, som fiskere vet, ikke helt enkel å fiske, og vi har hatt nok å gjøre med å fiske våre andre kvoter. Men med et større fartøy og mer effektiv tråling har vi mulighet til å fangste mer når fisken er tilgjengelig, Det vil gi mer tid til å fiske øyepål, og gi større fangster når vi først fisker denne fisken, forklarer skipper Bjørn Ryberg til Kystmagasinet.

Som alle moderne store pelagiske båter skal også Themis pumpe akter.

I tillegg til kvoter på cirka 30.000 tonn industrifisk, har rederiet også kvote på 1.500 tonn med sild og makrell. I år blir det viktigere enn i fjor, at de lykkes i få ta opp kvoten på øyepål. Mens det i fjor var en kvote på 450.000 tonn tobis, vil den i år bli en del lavere, og da gjelder det å fylle på med annen fisk.

Nordens største på brisling
I fjor fisket rederiet med sin gamle båt blant annet 10.821 tonn tobis og 9.837 tonn brisling. Themis var den nordiske båten som fisket mest brisling, og kanskje også den i Europa med størst fangst av brisling. Fartøyet som har blitt skiftet ut er 48,5 meter og 9,65 meter bredt, og ble bygget ved Marstal Stålskibsværft A/S i 1986. Dette er nå solgt og har fått navnet L106 Monsun.

Tråldekket er åpent og bygget slik at det ikke er utsatt for sjø under seiling.

– Det blir en annen hverdag å være om bord her, fastslår Bjørn. Ikke bare har han blitt skipper på en skute med alle tenkelige moderne fasiliteter, som topp moderne bysse, flott dagrom, trimrom og mulighet for mannskapet til å sove i egen lugar.

Søsterskip til Gollenes
Themis er søsterskip til norske Gollenes, som ble levert av Karstensens Skibsværft i 2011. Det er selvsagt gjort endringer tilpasset eierne sine ønsker, blant annet når det gjelder valg av elektriske vinsjer, dobbeltrål, og at det er fire tråltromler for å gi økt fleksibilitet og mindre avbrudd i fiske ved at de kan ha flere tråler om bord. Det er også gjort endringer på bulben. Likevel er dette en ny, om enn enda mer miljøvennlig utgave av Gollenes.

– Vi hørte at Gollenes hadde svært god drivstofføkonomi. Det var medvirkende til vårt valg av dette designet, sier Bjørn. Med skipets bunkerskapasitet og lave forbruk kan det ved en fart på 12 knop seile frem og tilbake fra Skagen til ekvator uten å bunkre.

Fire tråltromler gir mulighet til raskt å skifte trål, og mindre fare for å måtte avbryte et fiskeri på grunn av skade trål.

Fokus på miljø
Det har fra rederiets side vært viktig å få et miljøvennlig skip bygget for å drive effektivt fiske på bærekraftige bestander. Båten vil slippe ut 30 prosent mindre drivhusgasser enn deres forrige fartøy. Dette er blitt mulig på tross av at fartøyet er mye større enn det gamle, ved at skrogets utforming gir mye mindre motstand under seiling.

Tromler og vinsjer er elektriske og levert av Rapp Hydema.

Overskuddsvarme fra motorene blir gjenvunnet og brukt til oppvarming av skipet. De elektriske vinsjene bruker hele 70 prosent mindre energi enn tilsvarende tradisjonelle hydrauliske vinsjer. Når trålen settes ut genererer vinsjene, som er levert av Rapp Hydema, elektrisitet tilsvarende 300 kW. Denne strømmen gjør at det under skyting av trål er mindre behov for kraft fra motorene, enn hva som ville vært tilfelle om energien ikke ble tatt vare på.

Trålen er energioptimert, og wire er byttet ut med Dymema fibertau. Det gir mindre motstand i vannet og er lettere og sterkere. Første seilas etter dåpen går til Hirtshals for å spole om bord Dynema hos Cosmos Trawl, som i mange år har vært rederiets leverandør av fiskeutstyr.
Miljø og energi har også vært i fokus når det er gjort valg av belysning om bord. Det store fartøyet bruker 40 prosent mindre energi til belysning, enn hva som var tilfelle for fartøyet som er skiftet ut. Av 850 lamper om bord er det bare tre som ikke er LED-lamper.

Redningsflåten er god og ha, men forhåpentligvis noe en aldri får bruk for.

228.000 arbeidstimer
Ifølge rederiet har det gått med 140.000 timer å bygge skroget ved skipsverftet Nauta i Polen. Deretter ble skipet slept til Karstensens Skibsværft A/S i Skagen, hvor ytterligere 88.000 timer er brukt på å utstyre skipet. For å male skipet har det gått med 15.000 liter maling. Det er strukket 70.300 meter med kabel og de er montert 850 lamper om bord.

Palfinger har levert MOB-båt og tilhørende davit.

Fremdrift besørges av en Caterpillar MaK 6M32 C med ytelse på 2999 kW. I tillegg produserer to Mitsubishi hjelpemotorer hver 600 kW elektrisitet. Som på det forrige fartøyet, Rockall, som ble levert fra verftet i desember, har rederen valgt å nøye seg med PTO og ikke installere PTI. Skipet har ikke de helt store variasjonene i energiforbruk, siden det absolutt aller meste av tiden brukes til seilas til og fra fiskefeltene, eller at trålen slepes. Det er likevel store mengder elektrisitet som produseres av akselgeneratoren og to hjelpemotorer. Faktisk nok til å forsyne 3.500 husstander.

Mannskap på fem eller seks
– Vi kommer til å være seks mann om bord og ha to mannskap som skifter. Det kan hende at vi på sikt reduserer til fem mann. Selv om vi som eier båten er svenske, er fartøy og rederi dansk. Egentlig er vi ganske internasjonale. For i tillegg til danske og svenske besetningsmedlemmer, har vi også mannskap fra Færøyene og Litauen, forteller Bjørn.

RSW-tankene har en kapasitet på 1445 kubikkmeter.

Ifølge rederiet satser de på å ha et høyt utdannet og kvalifisert mannskap. Det legges til rette for kompetanseutvikling hvert år. Dette er medvirkende til at det er svært liten utskifting av mannskap. Med ny båt og enda mer komfortable forhold om bord, er det grunn til at det vil bli enda sjeldnere at noen slutter.

Flere bilder:

Irske Seaquest har levert alle dekkskraner og fiskepumpe.
Det blir god plass i dagrommet når en bare er fem eller seks mann om bord.
Skikkelige storskjermer gir god oversikt. Samtidig er det raskt å skifte til det bilde en vil ha rett foran seg.
God oversikt over tråldekk og tromler og vinsjer er viktig.
Når mannskapet bare teller fem-seks mann er det greit å ha en salong i styrhuset.
Selv om de ikke er flere om bord enn i en middels stor familie, har de en fullt utstyrt stor bysse.
Lugarene er enkle og doble. Men dobbeltlugarene blir brukt som enkeltlugarer.
Trimrom og vaskeri er i samme rom, og en kan en trimme mens en venter på at vasken skal bli ferdig
Herfra har maskinsjefen full kontroll.
Styremaskin er levert av Rolls Royce.
Hovedmotor er en Caterpillar MaK med ytelse på 2999 kW.
To hjelpemotorer av merke Mitsubishi produserer hver 600 kW.
RSW-anlegget er levert av Havyard MMC.
Også vakuumpumpene er levert av Havyard MMC.
Ett stort velutstyrt verksted gjør at mannskapet har mulighet til å løse mange problemer.
Tavlerommet er stort. Men så produserer skipet også nok elektrisitet til at det kunne forsynt 3500 husstander.
Kaffebaren har både TV, kaffemaskin og noen bilder fra rederiets historie.
Messa er praktisk og med plass til åtte personer. Denne som all annen innredning er designet og levert av Maritime Montering AS.
Skipper Bjørn Ryberg har skal med det nye fartøyet sørge for at rederiet får fisket en større andel av selskapets kvoter.