Rederiet Fjordbakk AS i Henningsvær i Nordland har fått overlevert et spennende fiskefartøy fra Mundal Båt i Alver i Vestland fylke. Fartøyet er en rendyrket snurrevadbåt, bygget med fokus på lavt drivstofforbruk og gode fasiliteter for mannskapet.

Det er flere faktorer som avgjør hva som er en miljøvennlig båt. Nye Seingen er bygget som en stor lettvekter med hovedmålene 20,95 meter lang og 7,2 meter bred. Den er bygget i FRP sandwich, ofte kalt kompositt, og med det veier båten atskillig mindre enn om den var bygget i stål eller aluminium.

Innen fiskeri er det for tiden stort fokus på å bygge båter med minst mulig utslipp. Batteripakker og LNG reduserer utslippene av klimagasser. Men det skjer også om en velger å bygge fartøyet i lette materialer. Utforming av skrog og total vekt har avgjørende innflytelse på et fartøy sitt drivstofforbruk.

Hurtigferjer og båter bygges ofte i aluminium siden det er lettere enn stål. Fartøyer, gjerne i klassen over det vi populært kaller for sjarker, bygges i hovedsak i stål. Hele sitt livsløp skal et slikt fartøy frakte mange tonn ekstra, sammenlignet med om det ble bygget i FRP-sandwich, slik som nye Seingen.

Seingen er en rendyrket snurrevadbåt. Den er rigget for å pumpe fi sk om bord og i land. Fangst lagres på RSW eller leveres levende.
Seingen er en rendyrket snurrevadbåt. Den er rigget for å pumpe fi sk om bord og i land. Fangst lagres på RSW eller leveres levende.

Holdbart materiale

Mundal Båt AS har tidligere levert større fiskebåter i komposittmateriale. 21,3 meter lange Bluefin ble levert i 1999 og Olavson med samme lengde ble levert i 2002. Olavson har siden blitt solgt og seiler nå som Vestbris. Bluefin som ble bygget i 1999, er siden forlenget med 12,6 meter i tre omganger, slik at den nå har en største lengde på 34,90 meter. Olavson er i dag registrert med lengde på 30 meter, som viser at også den er blitt bygget om.

Sandøy Plastindustri i Midsund leverte 21,3 meter lange Albacore i 1988, bygget i kompositt. Den er siden forlenget med fire meter midtskips og en meter på hekken ved Mundal Båt i 2006. Dette viser at FRP-sandwich er et fleksibelt materiale med tanke på ombygginger og forlenginger. I tillegg er for eksempel Albacore nå over 30 år gammel, noe som viser at det er et holdbart byggemateriale.

Ett fl ott og lyst, velutstyrt styrhus
Ett flott og lyst, velutstyrt styrhus

Drivstoff per kilo fisk

For rederne har det vært fokus på drivstofforbruk per kilo fisk de leverer. Ved bygging av fiskefartøy er det ofte fokus på for eksempel energibesparing ved å bruke batterier, elektriske vinsjer og andre tiltak som isolert sett gir redusert forbruk. Samtidig har fokus vært mindre på drivstoffbesparelsene som ligger i å bruke lette byggematerialer.

Det har etter hvert blitt stadig større fokus internasjonalt på at klimautslipp og klimavennlig mat. Selv om mange fiskeslag er har et svært lite klimagassutslipp per kilo, er det stor forskjell fra art til art og etter hvilken fangstmetode som brukes.

Blir det krav om at fisk skal merkes slik at konsumentene vil se hvor stort klimagassutslipp fisken står for, vil Seingen raskt kunne få store fordeler.

En praktisk god bysse og en separat messe er et privilegium på en 21-metring.
En praktisk god bysse og en separat messe er et privilegium på en 21-metring.

En lugar til hver

Nye Seingen har ikke bare blitt bygget med fokus på lavt drivstofforbruk. 21 meter største lengde og bredde på sju meter gir ikke all verden av plass om bord på et fiskefartøy. Men om bord er det likevel blitt plass til fire doble lugarer til mannskapet på fire. Det er også en skikkelig messe atskilt fra byssen.

Båten er bygget et par meter smalere enn båter med samme lengde gjerne bygges med. Seingen kunne også vært et dekk høyere. Siden båten er en rendyrket snurrevadbåt er det ikke behov for større bredde eller ett dekk til. Lett vekt på fartøyet og et smalt skrog vil også bety at det skal mindre hestekrefter til for å få god fart.

Fire doble lugarer vil bli brukt som enkeltlugarer og gi mannskapet bedre forhold.
Fire doble lugarer vil bli brukt som
enkeltlugarer og gi mannskapet bedre forhold.

Hovedmotor yter 500 hestekrefter

Hovedmotor er en Scania DI 13 levert av Nogva. Den har en ytelse på 500 hestekrefter. Igjen gir valg av byggemateriale og skrogdesign muligheten for å operere med noen hundre hester mindre enn andre fartøy med tilsvarende lengde. I tillegg er det en egen hjelpemotor som driver all hydraulikk. At båten er bygget i FRP-sandwich gir også bedre isolasjon, noe som betyr lavere energiforbruk til kjøling av fangst og oppvarming overbygget.

MMC First Process har levert vakuumpumpe til Seingen. De vil derfor kunne pumpe fisken om bord, og kunne levere levende fisk. Til nå er det stort sett torsk fiskeflåten har levert levende til levende lagring i merder. Men det ble i fjor gjort forsøk med å levere levende hyse. Dette var vellykket, og vil kunne bli et satsningsområde for båten, som i år har en kvote på 1523 tonn hyse, 513 tonn torsk og 342 tonn sei.

RSW og levende fisk

Istedenfor å oppbevare fangsten i kjølerom, vil den enten kunne leveres levende eller oppbevares i RSWtanker. Fangsten vil bli pumpet i land ved hjelp av nevnte vakuumpumpe.

Fartøyet utstyrt med hydrauliske kraner og vinsjer fra Lofoten Hydraulikk.

Samme selskap har også levert en PMH sidepropell. Scan Steering har levert styremaskin, mens Proff Kulde AS har levert RSW-anlegget. Nogva har levert både hovedmotor og hydraulisk aggregat, drevet av en Scania DI 13 og to generatorer av merke John Deere.

Design av fartøyet har Maritime Engineering AS i Knarvik nord for Bergen stått for. De er, sammen med båtbyggeriet Mundal båt, blant de ledende i Norge på design og bygging av fartøy i FRP-sandwich.

Med lengde på 21 meter kunne båten gjerne blitt bygget et par meter bredere. Men det slanke skroget gjør at den glir raskt gjennom vannet.
Med lengde på 21 meter kunne båten gjerne blitt bygget et par meter bredere. Men det slanke skroget gjør at den
glir raskt gjennom vannet.

Om FRP-sandwich

Dette er et komposittmateriale hvor sterke laminater lagt utenpå en kjerne, gir den ideelle kombinasjonen av styrke, stivhet og slitestyrke. FRP står for fiberforsterket plastikk-sandwich.

En kjerneog komposittsandwich er i prinsippet to overflatelaminater som er limt eller laminert til kjernematerialet. Laminatet tar opp trykk og overflatespenning samtidig og som det skaper en solid og svært sterk overflate. Kjernematerialet absorberer trykk fra vekt og fordeler dette over en større flate.

Sammenlignet med et enkelt laminat, så gir sandwich store fordeler både når det gjelder bøyelighet/stivhet og styrke. Ved å doble tykkelsen på kjernen blir det en betraktelig økning i tykkelse og isolasjonsevne uten noen betydelig økning i vekt.