Skotske redere har hentet sin tredje pelagiske tråler fra Karstensens Skibsværft i Skagen. I fjor vinter ble Kings Cross overlevert, på forsommeren i år Pathway og nylig kunne Grateful, på 70 meters lengde, kaste loss fra verftet. Dermed har det skjedd en formidabel fornying av den skotske pelagiske flåten på svært kort tid.

Grateful, som fikk skroget bygget ved Nauta Shipyard i Gdansk i Polen, er bygget for det skotske familierederiet Eshcol Fishing Co. Ltd i Frazerburg. Frem til nylig opererte de den 64 meter lang tråleren Forever Grateful. Denne ble på slutten av fjoråret solgt til Norge hvor den fikk navnet Trygvason og Haugesund som hjemsted.

Det skotske familierederiet startet med fiskeri med Excelsior, en liten kystbåt tidlig på 1900-tallet. Siden har de avansert mot stadig større og mer avanserte fartøyer. Fartøyet som nå har blitt til norske Trygvason, ble bygget ved spanske Astilleros Zamakona SA i 2001.

Grateful holdt en gjennomsnittlig fart på i overkant av 17 knop under testene.

I det lyse og svært oversiktlige styrehuset har skipperen full oversikt over både hva som befinner seg i havet, på overflaten og hva som foregår om bord på skipet. Skipperstolene er som de så ofte pleier å være, gode ergonomisk riktige stoler fra Nor-Sap.

Første skotske kunde

Selv om verken Forever Grateful eller andre fartøyer rederiet har eid, er bygget ved Karstensen Skibsværft, har rederiet tidligere valgt å bruke verftet til ombygginger og reparasjoner, første gang allerede i 1983. De var første skotske reder som brukte det danske verftet. Siden har det blitt mange flere, og ikke noe annet verft har bygget en like stor andel av dagens store pelagiske trålere hjemmehørende på de britiske øyer.

Grateful er i basert på verftets tegninger, samtidig som det er designet i nært samarbeid med rederiet. Ifølge skipsingeniør Kent Damgaard ved Karstensens Skibsværft har det vært hovedfokus på å optimere arbeidsforholdene, sikkerheten og komforten for mannskapet, optimere fangsthåndtering og lagring, samtidig som det har blitt fokusert på lavt drivstofforbruk.

Det er god plass på dekk da det meste foregår under shelterdekket. Grateful er ikke bare utstyrt med fiskepumper fra irske Sea Quest, men også dekkskraner fra samme leverandør.

Første skotte med Azimuth

Tråleren er det første skotske fiskefartøyet som er utstyrt med en nedsenkbar thruster. Denne thrusteren, som er levert av Brunvoll, kan fungere som en nedsenkbar Azimuth, og brukes til å seile tilbake til havn om det skulle være problemer med propell eller hovedmotor, eller til manøvrering ved sakte fart og pumping akter.

Det var i tidligere tider ofte fokus på hvor vidt det var fornuftig å tråle etter makrell, eller fiske den med not, som ga bedre kvalitet. Skottene foretrekker trål, og de leverer gjerne svært store fangster sammenlignet med norske fartøyer. For å kunne ta vare på fangstene er Grateful utstyrt med elleve RSW-tanker med en samlet kapasitet på 2033 kubikkmeter. RSW-anlegget, som er levert av Johnson Controls (York/Sabroe), består av to separate anlegg hver med kapasitet på 1.156.000 kCal/time. To sirkulasjonspumper med kapasitet på 950 kubikkmeter/time sørger for at kjølt vann blir fordelt effektivt i tankene.

Pumping fra hekken gir effektiv og rask håndtering når fangsten skal om bord. Rederen har, som de fleste andre redere som bygger ved Karstensen, valgt 24 tommer fiskepumper fra irske Sea Quest. Dette selskapet har også levert dekkskraner.

Grateful pumper fra akter. Tråltromler og andre vinsjer er alle levert av Rapp Marine.

Tråldekket er stort og åpent.

Alle hydrauliske vinsjer er levert av Rapp Marine.

Fremdriftsmotor på 4500 kW

Hovedmaskin er en MaK 9M32C, som yter 4500 kW ved 600 rpm. Den er koblet til et reduksjonsgir fra Scana Volda. Dette reduserer omdreiningen til propellen, som også er levert av Scana Volda, til enten 130 eller 105 rpm. Selv om det er et skotsk fartøy, er det mye nordisk utstyr om bord, samt at mye av utstyret som ikke er nordisk, er levert og installert av nordiske selskaper.

Hjelpemotorer med generatorer og kombinert havne- og nødaggregat bedstår av henholdsvis to Mitsubishi S12A»-MPTAW som yter 820 kWe ved 1800 rpm, og en Mitsubishi SR&-Z3 MPTA med ytelse på 580 kWe ved 1800 rpm. Pakken med hjelpemotorer og havneaggregat er levert av danske West Diesel A/S. Dette selskapet er ett av mange som har levert til flere nybygg levert av Karstensens Skibsværft i senere tid.

– Bare i 2016 leverte vi våre egenproduserte generatoranlegg til seks danskbyggede nybygg, deriblant den pelagiske tråleren Beinur. Like mange generatoranlegg leverte vi i forbindelse med utskiftinger og ombygging. West Diesel sine anlegg er basert enten på John-Deere eller Mitsubishimotorer. Som oftest brukes det, som om bord på Grateful, generatorer av merket Stamford. Disse anleggene blir designet og produsert her i Danmark av våre egne teknikere for at de skal kunne tilpasses de enkelte skip best mulig, forteller salgssjef Rasmus Sørensen til Kystmagasinet.

Grateful preges, i likhet med andre fartøyer designet av Karstensens Skibsværft, av god plass og praktiske detaljer. Hovedmotoren, som er av merket MaK, yter 4500 kW. Maskinrommets gode plass må være en drøm for en maskinist.

Smart design av kraftforsyning

Hovedmotor og hjelpemotorer/generatorer er koblet opp for optimal økonomisk drift. På reduksjonsgiret er det koblet på en akselgenerator yter 2500 kWe. Når trålen skytes eller hales kan det i perioder være behov for mer kraft enn det generatorene kan gi, samtidig som det er mindre bruk for kraft til fremdrift. Da vil akselgeneratoren bli koblet inn slik at mer kraft blir tilgjengelig. Under normal sleping av trålen vil akselgeneratoren være frakoblet og all elektrisk kraft vil bli levert av hjelpemotorene.

Under testene som ble gjort før overlevering gjorde Grateful en gjennomsnittlig fart på 17,2 knop.

Grateful er, som alle moderne fiskerfartøyer, utstyrt med gode fasiliteter for å skape trivsel for mannskapet. Innredningen i lugarer, messe, kino og så videre er, som på alle skip som er levert av Karstensens Skibsvært de siste årene, levert av norske Maritime Montering AS. Lugarene består av både enkelt og dobbellugarer med plass til et mannskap på 16. Alle er utstyrt med eget bad og WC. Møblene er produsert Ekornes og levert av Maritime Montering AS.

Hjelpemotorene er av merket Mitsubishi. De er koblet til Stamford generatorer. Design og bygging av generatorpakkene har West Diesel A/S stått for.

Fartøyet har to RSW- anlegg hvert med kapasitet på 1.156.000 kCal/time. Anleggene er levert av Johnson Controls.

Komplett vinsjpakke fra Rapp Marine

Blant de norske selskapene som har hatt større leveranser til skipet er Rapp Marine, som har levert en komplett hydraulisk vinsjpakke med blant annet to stykk trålvinsjer med kraft på 90 tonn.

Styremaskin er av typen Rolls Royce Tenfjord SR 662, mens Brunvoll, i tillegg til nevnte truster/azimuth med ytelse på 1156 hestekrefter, også har lever sidepropell med ytelse på 1292 hestekrefter. Det vil i praksis si at fartøyet har nesten 2500 hestekrefter som kan settes inn for å manøvrere under fiskeoperasjoner og ved anløp i havner.

Fartøyets vakuumanlegg for pumping av fisk består av to vakuumpumper med tanker på 4200 liter som drives av fire 64 kW kompressorer. Fartøyets redningsutstyr består av en MOB-båt og davit levert av Noreq, samt to Viking redningsflåter, hver med kapasitet på 16 personer.

Messen er stilig, romslig og typisk for kvalitetsinnredning levert av Maritime Montering AS.

Dagrommet har et hjemmekoselig og lunt preg.

Det er ikke alle kinogjester forunt å kose seg i gode stoler fra Ekornes. Det kan mannskapet på Grateful.

Velutstyrt styrhus

Styrhuset på Grateful er stort, lyst og med god oversikt både over fordekk og akterdekk. Alle monitorer på 26 tommer er lett synlige fra skipperstolene. Blant utstyret i styrhuset finnes blant annet en avansert pakke med elektronikk, som blant annet inkluderer en lavfrekvent sonar av type Simrad SX-93, samt to sonarer fra Kaijo Denki, henholdsvis en mellomfrekvent sonar type KCS3885Z og en høyfrekvent sonar type KHC3180. I tillegg finnes det et Simrad ES-80 ekkolodd og et Sea-Pix 150 khz tredimensjonalt sonarsystem. Scanmar har lever ScanScreen nettmonitor med fire hydrofoner. Fangstsensorer og trålsonar er levert av Simrad.

Det kan til slutt legges til at om en fiskebåt skal bli pen, krever det god overflatebehandling. Hele skipet er sandblåst og deretter sprøyteforsinket før det er påført maling fra Hempel. Grateful er nå dette skrives i fiske. Fartøyet har rettigheter til å fiske makrell, hestemakrell, nordsjøsild og NVG-sild.

Byssa er sjelden stor og romslig.