DEL

Det er nytt regelverk, samarbeid, og god planlegging som gjør at det nå blir investert 25 millioner kroner i forlenging og oppgradering av kystnotbåten ”Vestervon”. De to bulandsrederiene bak ”Vestervon” og ”Vestøy” fusjoneres, og kvoter flyttes fra sistnevnte, slik at nye ”Vestervon” blir fullstrukturert. 90 foteren ”Vestøy” er alt lagt ut for salg, og det nye rederiet blir etter dette sittende igjen med ett topp moderne fartøy, full av kvoter.


( 22.03.2010 )

-Vi bygger så stort vi kan. ”Vestervon” blir forlenget ti meter midtskips og tre meter i hekken, slik at vi får plass til to nøter, en liten og en stor. Dermed får vi også et mer effektivt fiskeri, og vi kan skifte not uten å måtte gå til lagringsplass på land. Det blir også langt bedre plass på arbeidsdekk, og vi får rett og slett en langt bedre båt å arbeide på, sier reder Atle Fedøy.

 

td_demo_atachement_7

Vestervon før forlenging.

 

Kystmagasinet har besøkt Bulandet og den engasjerte rederen. Atle Fedøy er godt fornøyd både med fusjonsplaner og ombygging, og han gleder seg til de kan ta i bruk forlengede ”Vestervon”, som han slår fast vil både få større fart og trolig også bedre sjøegenskaper. Rederen er også trygg på at dette blir et godt økonomisk godt fundert prosjekt, og han har ikke mistet nattesøvnen som følge av den forestående 25 millioners investeringen.

 

Du kan lese om rederens spennende planer i årets andre utgave av Kystmagasinet, som er ute hos abonnentene i disse dager.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.