DEL

Nye MS ”Ringbas” fra Måløy nå prøvekjørt og klar for sin første fisketur etter NVG-sild. Veien frem til ferdigstillelse har vært lang og kronglete. Kystbåten skulle vært ferdig alt i slutten av 2008, men en lang rekke forsinkelser ved skrogverftet i Russland gjorde det umulig. Men forsinkelsene har ikke bare vært negative. Lengdebegrensningen ble endret av norske myndigheter i byggeperioden, og resultatet er i dag et flott 34 meter langt fartøy med blått skrog og hvitt overbygg.


( 07.01.2010 )

Kystmagasinet besøkte Tore Lyng og rederiets nyeste tilskudd på fiskebåtstammen en litt mørk og dyster desemberdag, værmessig sett. Ellers var det ikke mye dysterhet å spore hos reder eller om bort i nybygget. Tvert i mot. ”Ringbas” var på det nærmeste ferdig, og det gjensto bare litt småplukk her og der før det innleide, lokale idrettslaget skulle rykke om bord for å vaske ut. Men det meste av dørker og møbler i boligseksjonen var fortsatt dekket med beskyttende papir. Noen helt ferdige lugarer og et og annet glimt av fasiliteter i salong og messe gjorde imidlertid sitt til at vi fikk et inntrykk av hvilket fartøy dette er.

 

 

En fornøyd Tore Lyng i sitt rette element, i skipperstolen på nye “Ringbas”.

 

Lagt vekt på trivsel
Mannskapet kan glede seg. Her har man tenkt trivsel, med bruk av lyse materialer av gode kvaliteter. Salongen er dominert av en gedigen rød skinnsofa. Flatskjerm og stereoanlegg er en selvfølge, og mellom messe og salong er det satt opp en vegg i halve bredden for å skape et visst skille mellom matinntak og avslapping. Byssen er utstyrt med det som trengs av fasiliteter for at stuerten skal kunne lage velsmakende retter, og på sin måte bidra til trivselen om bord. Rett i akterkant av byssen er det proviantrom og kjøl.

 

Det finnes åtte romslige lugarer om bord, alle utstyrt med dusj og toalett og tilgang til Internett via døgnåpent bredbånd for kontakt med familie og venner i land. Normalt har hvert av mannskapet en egen lugar for seg selv. Men siden ”Ringbas” er klassifisert som referansefartøy i forskningens tjeneste, kan det i perioder være behov for litt flere om bord. Derfor finnes det dobbeltkøyer på noen av lugarene. En av lugarene er også på størrelse med skipperens, utstyrt nettopp med tanke på forskere. Disse to store lugarene ligger på mellomdekket, mens bysse, messe og salong er plassert på shelterdekket. Lugarene for mannskapet ligger på hoveddekksplan.

 

Fartøyet er meget avansert og det er gjort en rekke tilpasninger med tanke på forskning. ”Ringbas” kan samle forskningsdata som igjen kan bearbeides på Havforskningsinstituttet uten at forskere er om bord.
Med tanke på oppdrag i forskningsøyemed og krav til redusert støy har ”Ringbas” isolering litt utenom det vanlige, i første rekke i bunnen av båten med tanke til støy til sjø og fisk. Rederne har benyttet en spesiell isolasjon som ikke er brukt tidligere. Den limes direkte på skroget, og kan bygges opp lag for lag til ønsket tykkelse. Isolasjonen er også lett å få inn i kriker og kroker. Og når man først var i gang med dette arbeidet, ble samme gode isolering brukt mellom maskinrom og boligavdeling, med tanke på komfort for mannskap og forskere.

 

Før nybygget settes i fiske, er det planlagt en tur til Bergen og Havforskningsinstituttet for måling av støy, og for å sjekke om isoleringen er tilfredsstillende, noe Lyng for øvrig ikke er i tvil om at den er.

 

”Ringbas” er Havforskningsinstituttets referansebåt på linje med ”Libas” og ”Eros”. Selv om det medfører relativt høye kostnader å tilrettelegge et fartøy som dette for forskning, tror Tore Lyng investeringen vil betale seg. Han opplyser at mange av forskningsoppdragene kommer på sommeren, i perioder hvor det er rolig på fiskerifronten. Rederen er glad for å kunne utføre oppdrag som er både i forskningens og fiskerinæringens interesse.

 

Lastet full av kvoter
Nybygget erstatter ”Utflesa”, som også hadde status som referansebåt. Den var på bare 21,5 meter og ble bygget som såkalt paragrafbåt i 2001. Båten er i dag solgt, og kvotene overført til nybygget. Det er de nye struktureringsreglene som gjorde at rederiet i 2007 bestemte seg for å bygge nytt. I fjor solgte de to andre fartøy i rederiet, ”Kystfiske” på 70 fot (bygget i 2004) og 55 meter lange ”Ringbas” (bygget i 1968). Dette var to fullstrukturerte båter, den ene en ren pelagisk båt mens den andre hadde en torskekvote i tillegg. Kvotene er beholdt, og rederiet er på jakt etter flere.

 

Lyng AS er i dag, foruten nybygget, involvert i den kombinerte ringnotsnurperen/tråleren ”Torbas” på 60 meter, industritråleren ”Kvalstein” på 43 meter, og i tillegg noen mindre kystbåter som skal selges og deler av kvotene overføres til ”Ringbas”.

 

-Vi tar sikte på å laste ”Ringbas” full med kvoter, slik at den blir såkalt fullstrukturert. Torsken planlegger vi å fiske med snurrevad eller flytetrål, om det etter hvert blir gitt tillatelse for slik redskap. Nybygget er rigget både for not, trål og snurrevad. Under dekk er det en moderne fabrikk for å bedre kvaliteten på hvitfisken og derav få bedre pris på fangsten, forteller Tore Lyng mens han viser oss rundt. Det kan ellers nevnes at ”Ringbas” har seks RSW-tanker og maksimalt lovlig lastevolum.

 

Innlandsverft
Nybygget er av typen SC34, og utviklet og prosjektert av Seacon AS i Måløy. Skroget til det kombinerte not og trålfartøyet ble bygget ved Yaroslav Shipyard i Russland, et verft som ligger langt inne i landet. Transport frem til hav skjer på elv, via flere sluser, som er stengt seks måneder av året grunnet vinter og is. Derfor er timing for ferdigstillelse viktig. Utrustningen av båten er gjort i Norge, og det er rederiet selv som har stått for dette arbeidet. En rekke norske underleverandører har vært engasjert og har levert det meste av utstyret og tekniske installasjoner. Da ”Ringbas” opprinnelig ble prosjektert var det som en 90-foter i henhold til norsk lengdebegrensning.

 

Men bygging av skroget i Russland dro ut, og rederne bestemte seg for å forlenge båten til 110 fot i forventning om at signal om ny lengdegrense ville bli en realitet. Nye regler kom, og slik sett var forsinkelsene til det gode. Men en liten stund etter at forlenging var gjort ble også 110 fot grensen opphevet og erstattet med volumbegrensning. ”Ringbas” er i dag vel 34 meter lang, men ideelt sett kunne Tore Lyng tenkt seg en båtlengde på 40 meter, som regnes som det optimale på denne type båt. Men da det nye regelverket kom var det for sent og for komplisert til å gjøre en ny forlenging.

 

Står selv for all utrustning
Dette med at rederiet selv står for bygging og utrustning er ganske spesielt i norsk sammenheng. Tore Lyng regner med at de har spart noe, men først og fremst er kvaliteten under kontroll ved å kontrollere jobben selv. Sluttsummen for nybygget lyder på 80 millioner pluss, og rederen regner med at de i alle fall har tatt inn merkostnadene med å få fartøyet kvalifisert som referansefartøy. Trolig er det snakk om enda større besparelser. Han tror de har fått en bedre båt, enn om de hadde gjort det på den tradisjonelle måten med et firma og en rekke skipskonsulenter involvert. Nå er arbeidet utført i fellesskap mellom Tore Lyng, broren Agnar (de to eierne av rederiet) og Malvin Silden. Sistnevnte er prosjektleder og godt kvalifisert, gjennom sitt mangeårige arbeid i verftsindustrien.

 

Selv om det var store forsinkelser ved verftet i Russland, er stålarbeidet som er utført av god kvalitet. Skroget med overbygg ankom Måløy 15. august i 2009, etter et slep på vel en måned fra verftet. Planen var at båten skulle være ferdig utrustet alt i første uken av desember. Men et ”lite” uhell, som kunne utviklet seg katastrofalt, førte til to-tre ukers forsinkelse. Under utrustningsarbeidet i midten av november, veltet et skjærebrennersett på dekket over byssen. Oksygen- og acetylenslangene ble kappet over i fallet, og en gnist førte til full fyr. Varmen var intens og flammene brente hull i dekket til byssen. Til alt hell var det folk om bord denne kvelden, og brannen ble til slutt slukket.

 

Spent på sjøegenskaper
Men da Kystmagasinet møtte Tore Lyng var både forsinkelser i Russland og brannen om bord glemt. Nå gledet han seg over fremgangen og til prøveturen uken etter. Rederen var også svært spent på ”Ringbas” sine sjøegenskaper. En slingretank på bakken (som er vanlig på ringnotsnurpere) skal gi en roligere båt. Samme effekt har nok også senkekjølen, som stikker vel to meter under båten. Han gleder seg også til å ta alt det nye og avanserte utstyret i bruk. Hovedmotoren er en Alpha på rundt 1.000 hk. Hva farten blir er Tore Lyng også spent på. Også det får han svar på under prøveturen like før jul.

 

Har FlexiBridge
Som reder, fiskeskipper og et langt liv på sjøen er det ikke unaturlig at Lyng trekker frem broen som selve juvelen på skipet. Den er svært romslig og oversiktlig. Han er stolt over å kunne fortelle at dette er første kystbåt med frittstående moduler (FlexiBrigde) fra Steinsvik, make til det som finnes på selve referanseskipet i den norske fiskeflåten, ”Libas”. Selv tror han denne løsningen er rimeligere enn å montere skjermene inn i oppbygde tremoduler. Videre er det langt enklere å utføre service på utstyret, og broen blir ryddigere og mer oversiktlig.

 

Nyeste sonarer fra Simrad
For øvrig kan det nevnes at det meste av det elektroniske utstyret om bord er fra Simrad. Blant annet har ”Ringbas” to eksemplarer av den nyeste sonaren til denne leverandøren, en lav- og en høyfrekvent utgave, samt fem ekkolodd. Tore Lyng regner selv båten som rimelig brukbart utrustet elektronikkmessig, ikke minst med tanke på at det om bord finnes elektronisk utstyr for 6-7 millioner kroner. Kommunikasjonsutstyret kommer fra Ship Equip, og rederiet har avtalt en fast sum for åpen bredbåndslinje. Det er også laget til en egen linje for forskerne, som er lukket for andre.

 

”Ringbas” vil ha et mannskap syv, og selv om rederiet har flere fartøy, får nybygget sitt faste mannskap med egen avløserordning. Tore Lyng forteller at det er målsetningen med en skiftordning, for de som ønsker det, på en måned på jobb og tilsvarende fri. Ser vi på rederiets statistikk når det gjelder personell, er det alle grunn til å tro at de ansatte er fornøyd med en slik ordning. I løpet av de 22 årene Tore Lyng har vært reder med egne båter, har bare en person sluttet. Og denne gikk over i offshorenæringen.

 

Stort rederi
Det kan til slutt nevnes at Lyng AS i dag har rundt 45 ansatte. Da er også de som arbeider på kontoret tatt med. Rederiet fungerer som et konsern med egne datterselskap for hvert av fartøyene. Tore og Agnar Lyng er ikke bare engasjert i fiskeri. Under vårt besøk på Raudeberg, der båten lå ved Johansen Slip og Mek AS, tok Tore Lyng oss med en liten kjøretur nordover, til selskapets nyervervelse på landsiden. For en tid tilbake kjøpte de, sammen med Carisma-gruppen, et større bygg på Raudeberg, som tidligere var brukt til bearbeiding og lager for klippfisk. De gjennomførte en omfattende ombygging, og i dag fremstår det som kalles for Maritim Park, som et kontorbygg av meget høy standard, med stjernehimmel av lysdioder med uthevet stjernetegn, teglsteinsmurer og søyler, skipsrekkverk og andre maritime konstruksjoner i en stor felleshall. Her er det også flotte kontorfasiliteter. Bygget er i dag utleid, til ulike bransjer og firma. Lyng AS har også sitt hovedsete her.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.