Svartskär er et flott tilskudd til an aldrende svensk kystflåte. Tråleren, som skal fiske reker og sjøkreps ut av Lysekil, er bygget ved det danske verftet Bredgaard Baadeværft ApS i Sakskøping.

Tråleren er på lik linje med andre båter bygget ved Bredgaard Baadeværft ApS bygget i glassfiber. Ved første øyekast får en følelse av at båten er atskillig større enn sine 11,99 meter. Det skyldes i første rekke at den har en bredde på hele 5,5 meter.

Rederen, Niclas Hallberg, solgte i vår fartøyet han nå skifter ut til John Martin Strand fra Råde i Østfold, som driver med fiske etter reker i indre og ytre Oslofjord. Denne tråleren, som nå har skiftet navn til Saga, har lengde på 10,97 meter og bredde på 3,99 meter, og ble bygget i 2005. Hallberg får med andre ord atskillig bedre plass om bord i det nye fartøyet.

Med tre tromler er det raskt gjort å skifte trål. Tromlene er produsert i rustfritt stål ved Nortek i Skagen.

Fremdriftsanlegg fra Nogva

Svärtskär er utstyrt med en Scania fremdriftsmotor, koblet til et gir og propell av type Nogva Heimdal Propulksion. Selv om vi ikke har fått dette endelig bekreftet av verftet, er det norske Nogva som har stått for leveransene.

For Nogva er leveransen interessant i en tid hvor mye av den svenske kystflåten trenger fornying. Som ledende på marinisering av svenske Scaniamotorer burde de ha et viktig marked i Sverige. Den svenske flåten av pelagiske trålere har i senere tid blitt fornyet med flere fartøyer, både nybygg og nyere brukte fartøyer. Det er også fire større nybygg under bygging til svenske redere. Smitter interessen for nybygg over på kystflåten under femten meter, kan det skape muligheter for både Nogva og andre leverandører.

Tråleren har fått et stort og oversiktlig styrhus.

Tre tråltromler

En svært viktig endring er at Hallberg nå får hele tre tråltromler akter. Det gjør at man er mindre sårbar ved skader på trål, og det gjør det mulig å skifte raskt fra reketråling til krepsetråling. Vinsjer, tromler og hydraulisk utstyr er bygget og levert av Nortek i Skagen. Alt er i rustfritt stål, noe som reduserer behovet for vedlikehold.

I det oversiktlige styrhuset har Hallberg svært god oversikt over skjermene. Disse er av typen Olorin. En Nogva «Motor Computer» gir full kontroll over motoren, og reduserer behovet for å bevege seg ned i motorrommet. Andre leverandører og merker blant fartøyets elektronikk omfatter blant annet Simrad og Sailor.

Svartskär vil normalt ikke ha mer enn to mann om bord. Da er det godt å ha salong i styrhuset.

Tillitsmann og innovativ fisker

Hallberg som er en aktiv tillitsmann i Sveriges Fiskares Producentorganisation, og har med fartøyet som han solgte til Norge, deltatt aktivt i utvikling av sorteringsrister og trålutstyr. Med sitt nye fartøy vil han bli enda mer attraktiv som «forsker». Ikke minst siden han har plass til mer utstyr om bord.

Fisket foregår normalt i Gullmarsfjorden ved Lysekil. Svartskär er en av fem båter som har tillatelse til å tråle reker og sjøkreps i fjorden. Reker og sjøkreps herfra er populære på svenske restauranter, og Hallberg driver også salg av nykokte reker og sjøkreps direkte fra kai. Sjøkrepsen Svartskär leverer er MSC-sertifisert, noe som er positivt i Sverige hvor det er mye fokus på miljøog bærekraftmerking.

Danske verft er flinke med trearbeider, noe som setter sitt preg på alle deler av innredningen.

Full fart ved Bredgaard

Ved Bredgaard Baadeverft er det for tiden svært stor aktivitet. Økende ordreinngang har medført behov for nye og større produksjonslokaler. Disse er nå underoppføring. Blant prosjektene det nå jobbes på er en 23 fot garnbåt, og en linebåt på 84 fot. Det blir sannsynligvis en av Nordens aller største linebåter bygget i glassfiber.