Nybygget Serene, som lørdag 25. august ble døpt og overlevert til partnerskapet Serene Fishing Co. Ltd. på Whalsay, Shetland, er det største fiskefartøy som har vært registrert på Shetland noen gang. En praktbåt som vil bli et flott tilskudd til øygruppens fiskeflåte.

Serene er 82 meter lang og 17,20 meter bred og designet av Karstensens Skibsværft A/S. Utstyrt med en MAN 12VL32/44 CR hovedmotor på 7200 kW, samt to hjelpemotorer av type MAN21/32 som hver yter 1250 kWe. I tillegg er det to havneaggregater med ytelse på henholdsvis 250 og 125 kW. Det mangler med andre ord ikke på kraft til fremdrift, eller til å drive det solide trålvinsjene og tromlene.

Karmøy Winch har levert en komplett dekkspakker hvor blant annet to store nettromler med pull på 110 tonn inngår.

Karmøy Winch har også levert alle dekkskraner og notleggere.

Stor ordre til Karmøy Winch AS

Alle vinsjer, inklusiv to nettromler med pull på 110 tonn og to trålvinsjer med pull på 90 tonn er levert av Karmøy Winch AS. De har også gjort rent bord ved å levere en dekkspakke som også inkluderer en dekkskran og to notleggere/kraner.

RSW-anlegget består av to enheter, begge på 1471 kW, levert av Johnson Controls, mens vakuumsystemet er et anlegg med to 4200 liters tanker levert av Iras.

Det er gode fasiliteter for mannskap som ønsker å være i styrhuset når de ikke har andre oppgaver.

Det store styrhuset minner i design sterkt om styrhuset til fartøyet Ruth som ble levert for et par år siden. Der var også en del av styrhuset senket ned.

Mye plass ombord

Noe av det første som slår en er den fantastiske plassen som er om bord. Her er det langt mellom trange små rom, enten en befinner seg i maskinrommet eller andre steder. Mannskapet på 12 har hver sin lugar med bad, TV og sitteplasser. Det er også stor sykelugar med badekar. Det er også eget trimrom med apparater og egen kino.

Det er et lyst og trivelig dagligrom delt opp i to deler, slik at om det skulle være ulike ting en ønsker å snakke om, eller en ikke ønsker å se på film eller TV, så kan en velge hvert sitt område. Det er også to sittegrupper oppe i styrhuset. En foran med tre gode stoler, og en med fire lengre akter.

I tillegg er det selvsagt en flott og stor messe, og en bysse hvor det aller meste er laget i rustfritt stål, dog med bordplater i dyrt Corian materiale. Design av den flotte innredningen har norske Maritime Montering AS hatt ansvaret for. De har hatt denne oppgaven på alle båter levert av Karstensens Skibsværft i en rekke år.

Det store dagligrommet er delt i to deler. Praktisk hvis det er ulike ønsker til hva som skal diskuteres, eller om noen ikke ønsker å se på storskjerm.

Det holder ikke med et stort dagligrom og storskjerm. Her er også egen kino med enda større skjerm.

Messen er flott og lys med rikelig med plass.

Mye plass under dekk

At det er god plass om bord har også gitt mye lagerplass under dekk. Tråleren er i tillegg bygget med helt lukket dekk foran, noe som ikke bare gir stor sikkerhet for mannskapet, men også betyr at svært ren design. Også akter har båten svært rene linjer. Tråldekket har luke som åpnes og lukkes hydraulisk. Fra styrhuset er det god oversikt over de store nettromlene.

Bak partnerrederiet som har investert cirka 230 millioner danske kroner (cirka 300 millioner norske kroner) i den nye pelagiske tråleren står Bobby Polson, Tommy Eunson, David Shearer, Leonard Polson, Gilbert Williamson, Bryan Sutherland og George Polson. Tre av disse er originale partnere fra 1969 da første “Serene” ble bestilt. I løpet av de årene partnerskapet har bestått har de med det siste fartøyet bygget nytt hele fem ganger.

Det er store flotte og godt utstyrte lugarer for et mannskap på 12.

En topp moderne bysse med praktisk design og det absolutt aller meste i rustfritt stål skal nok brukes til å trylle frem god mat til mannskapet.

Gamle Serene er nå Havstål

Mannskapet har nå gått og ventet på det nye fartøyet helt siden tråleren som nå formeldt er avløst ble solgt til Veibust Fiskeriselskap AS tidlig i 2017 og omdøpt til Havstål. Dette er heller ikke noe lite fartøy. Det har en største lengde på 71,6 meter og en bredde på 15,6 meter. Det ble bygget i 2009 ved Westcon i Ølensvåg. Det er med andre ord ikke noe veldig gammelt fartøy som ble avløst.

Ingen fare for å bli våt om en skal peile en RSW-tank. Hoveddekket er helt innebygd.

Det er på hoveddekket en virkelig ser hvor god plass det er om bord på den store tråleren.

Hovedmotoren er levert av MAN og har typebetegnelse MAN 12VL32/44 CR.

Stor leverandør av makrell til Norge

For norsk pelagisk fiskeri er det nok håp om at eierne fortsetter på samme måte som før. Rederiet har mange ganger levert store laster med makrell til norske mottak. I januar i fjor, meldte rederiet inn totalt fem laster på samlet 7000 tonn makrell, som alt ble levert til norske mottak. I 2016 meldte Serene inn til sammen hele 10.630 tonn til norske mottak.

Serene skal i hovedsak fiske etter makrell og sild. Fartøyet har RSW-tanker med kapasitet på 2900 kubikkmeter, noe som skulle tilsi at shetlenderne i fremtiden kan komme med enda større fangster.

Serene har fått et svært ryddig design på akterenden.

Første nybygg fra Karstensens til Shetland

For Karstensens Skibsværft A/S i Skagen var overleveringen av den pelagiske tråleren Serene en viktig milepæl. Det var første pelagiske fartøy bygget for en shetlandsk reder. Verfter er derved ikke bare markedsledende i Skottland, men også på Shetland innen segmentet pelagiske fartøyer.

For administrerende direktør Knud Degn Karstensen var det en stor dag for første gang å få et shetlandsk fartøy klart til overlevering.

Storbritannia har åtte fiskefartøy over 75 meter. Tre av disse er hjemmehørende på Shetland, to i Skottland, ett i Nord-Irland og to i England. Det er ett eldre fartøy, den 114 meter lange tidligere nederlandske tråleren Cornelis Vrolijk. Nest eldst er shetlenderen Altaire med lengde på 76,4 meter. Det blir nå spennende å se om eierne av dette fartøyet snart bygger nytt. Altaire er kjent som en effektiv båt med god inntjening. Det økonomiske grunnlaget burde være tilstede. Om det er behov for et nytt fartøy er en annen sak.

For verftet i Skagen er det også en fjær i hatten, at fire av de åtte største fartøyene i britisk fiskeflåte er bygget av dem. Legges det at de også har bygget fire av de seks nyeste store fartøyene i britisk fiskeflåte, er de godt å si at de både er det foretrukne, og det dominerende verft.

Verftet skal også levere fartøyet Lunar Bow med lengde 80 meter til skotsk eier i 2020, noe som befester deres markedsposisjon i Storbritannia ytterligere.

 

Britiske fiskefartøy over 75 meter LOA

Reg. No Fartøynavn Hjemmehavn Byggeår Bruttotonn LOA
H171 Cornelis Vrolijk FZN Hull 1988 5579.00 113.97
N905 Voyager Newry 2017 4290.00 86.40
H7 Kirkella Hull 2018 4290.00 86.06
LK297 Serene Ullapool 2018 82,00
PD365 Kings Cross Peterhead 2016 2935.00 78.75
PD165 Pathway Peterhead 2017 2935.00 78.75
LK429 Altaire Lerwick 2004 2809.00 76.43
LK419 Antares Lerwick 2016 2974.00 75.40

Kilde: EU registry of fishing vessels