Kystmagasinet 5.14: Den nye arbeidsbåten til Samba AS, Fox Fighter, ble høytidelig døpt ved Damen Shipyard sitt verft i Hardinxveld-Giessendam i den sørlige delen av Nederland 12. juni. Dette er det tredje spesialfartøyet i rederiets flåte.

En stor del av oppdragene for disse båtene kommer fra oppdrettsnæringen. Andre viktige målgrupper er oljesektoren, ulike entreprenører og privatmarkedet.

 

Kystmagasinet var til stede under dåpen. Normalt er vi rundt på store fiskefartøy og brønnbåter før overlevering, og lager reportasjer på disse. Fox Fighter skiller seg dermed kraftig ut fra denne kategorien fartøy, selv om noen av oppdragsgiverne er de samme. Det var interessant for oss å borde nybygget og få et innblikk i hva et slikt spesialfartøy er i stand til å utføre av ulike type oppdrag. Fox Fighter blir et positivt supplement til Sambas voksende flåte. Den er rigget for å utføre fortøyningsog vedlikeholdsarbeid i oppdrettssektoren, men vil også bli benyttet innen oljesektorens spotmarked. Det opplyser daglig leder i Samba AS, Bjørn Anders Brimsholm.

Fox Fighter F. EM

Broen er romslig og godt utstyrt.

 

Samba AS er lokalisert på Lepsøy utenfor Os, en halvtimes kjøretur fra Bergen. Hovedeierne av Samba, Bjørn Anders Brimsholm og Jan Erling Røttingen, er også fra Lepsøy. Brimsholm og Røttingen eier 47,5 prosent hver, mens Eirik Haugland er tredje eier med resten av aksjene. Også sistnevnte er fra Lepsøy.

 

Funnet en nisje

De to nye kompanjongene begynte sin rederikarriere med å utføre alle typer oppdrag på kysten med fergen MS Samba, fra frakt av gravemaskiner og annet tungt utstyr til veiløse steder, til etter hvert å omfatte en rekke oppdrag for oppdrettsnæringen, som blant annet fortøyning og annet tungt arbeid. Oppdragene i oljesektoren økte også på. De to gründerne har funnet en nisje i markedet og har siden starten hatt godt med arbeidsoppdrag.

 

I fjor skaffet de seg sitt andre fartøy, en Damen Multicat 2510, bygget i 1997. Den fikk navnet Molly. Spesialfartøyet gikk med en gang inn på en 3+1 års kontrakt, og brukes til å behandle laks med hydrogenperoksid mot lus og amøbegjellesykdom. Fartøyet brukes også til fortøyningsoppdrag for oppdrettsnæringen. MS Samba er på en 2+1 års kontrakt, og opererer innenfor samme sektor, i tillegg til forefallende oppdrag, som tidligere nevnt.

Fox Fighter innredning F. EM

Fox Figther innredning 1 F. EM

Fox Fighter innredning 2 F. EM

Mannskapet kan glede seg over gode boog oppholdsfasiliteter om bord.

Klassing av oljerigger

-Fox Fighter er vårt første nybygg, og har typebenevnelsen Damen Multicat 2712, som angir at hovedmålene skulle være 27×12 meter. Men riktig registrert lengde er 23,99×12 meter, som har med sertifikater og fartsområde å gjøre. Dette nybygget skal blant annet utføre jobber i forbindelse med klassing av oljerigger som ligger ved verft, ankret opp utenfor anleggene. Det kan være snakk om utstyr som skal fraktes i land eller om bord fra riggen, og det kan være stillas som skal settes opp. Spesialfartøyet brukes til å ta ut azimut-thrustere, forteller Bjørn Anders Brimsholm.

 

Han forteller at bigeskjeften deres har gått bra siden de startet i 2007. Det viser også satsningen deres på et splitter nytt spesialfartøy til rundt 40 millioner kroner. Fox Fighter er meget godt utrustet, blant annet med to vinsjer, en på 100 og en på 50 tonn, begge med stor trommelkapasitet. Nybygget er også utrustet med to store kraner, hver på 230 tonnmeter, som betyr at de kan løft 230 tonn helt inne og hele 10 tonn med armen utstrukket til hele 16,5 meters lengde.

Fox Fighter motor F. EM

Fox Fighter er utrustet med fem motorer fra Caterpillar.

 

Har fem motorer

Det kan videre nevnes at Fox Fighter er utrustet med fem motorer fra Caterpillar. To av disse er beregnet for fremdrift, med en samlet ytelse på 2.400 hk (1.200 hk hver). Videre finnes det en motor som fungerer som generatorer og en for drift av hydraulikksystem, kraner etc. Nybygget er flott innredet, med messe, salong og bysse og fem lugarer med i alt syv køyplasser.

 

Samba-rederiet har i dag seks fast ansatte, fordelt på de tre spesialbåtene. De har også mulighet for å trekke inn ekstra mannskap når behovet melder seg. Brimsholm forteller at det er et stort miljø på Lepsøy og tilgang til dyktige folk som har sitt daglige virke i maritim sektor med lange friperioder, enten de er på fiskefartøy, supplybåter eller på offshore installasjoner.

Samba rederpar F. EM

Et godt fornøyd rederpar avbildet etter dåpen. Monica Tetlie var gudmor, og hun klarte jobben flott.

Berømmer Damen Shipyard

Bjørn Anders Brimsholm berømmer også Damen Shipyard, som har levert Fox Fighter, til både rett pris og nøyaktig på avtalt leveringsdato. Han er også imponert over verftets korte byggetid, og ikke minst over arbeidet som er utført både på selve skipet og installasjonene om bord. Den nye Damen Multicat 2712 ble ikke bestilt før 8. mai i år, men var allerede på plass for oppdrag i Norge 17. juni. Det kaller rederen rask levering. Dette er en godt utprøvd skrog fra verftet i Nederland, og hemmeligheten deres med denne korte levetiden er selvsagt at de bygger serier med like båter på spekulasjon. Når en kunde kommer med bestilling er det bare tilpasninger og gjenstående utrustning som gjenstår.

 

Andre båttyper fra Damen Shipyard som er såkalt lagervare fra konsernet, er forskjellige lektertyper, slepebåter og flerbruksbåter som er spesielt tilpasset arbeidsoppgaver i kystnære farvann. De har stor løftekapasitet og stort dekksareal for lasteoperasjoner. Det nederlandske verftet har de senere årene også utviklet en serie båttyper, spesielt med henblikk på oppdrettsnæringens varierende krav. Dette inkluderer deres UV-serie, fartøy som enkelt kan utføre de aller fleste oppdrag i tilknytning til oppdrettsanlegg, ved siden av å kunne legge ut bøyer, utføre inspeksjonsoppdrag og reparasjoner, dykkeoppdrag, brannslukning, oljevern og tradisjonelle vedlikeholdsoppdrag.

Fox Fighter 1 F. EM

Fox Fighter ved Damen Shipyard, like etter dåpen. Noen dager etterpå var skipet på plass i Norge, og overfarten gikk greit.

Verdensomspennende verftskonsern

Damen Shipyard er et verdensomspennende selskap med 45 verft spredt rundt om i verden. Samlet har de 8.500 ansatte. De har så langt levert rundt 5.000 fartøy til mer enn 100 land. Hovedkontoret ligger i Gorinchem (også kalt Gorkum), er en kommune og by i provinsen Zuid-Holland i Nederland. Her jobber det 1.200 personer, alt fra ingeniører og designere til administrativt personell. Fox Fighter ble bygget ved Damens verft fem kilometer unna, i Hardinxveld-Giessendam. For halvannet år siden etablerte de også et kontor i Stavanger med to ansatte. Når skal de ansettes ytterligere to, fordi man opplever vekst og større pågang fra det norske markedet.

Remko Hottentot, Damen Shipyard F. EM

Remko Hottentot ser på Norge som et spennende marked med stort potensial for mange av verftets fartøy.

-Vi ser på Norge som et godt marked for vårt konsern og våre brede spekter av fartøy. I og med at vi hvert år bygger 140 båter på spekulasjon, er vi nærmest leveringsdyktige på dagen. Det være seg slepebåter, lektere og andre spesialfartøy. Det sier Remko Hottentot, som til daglig er å finne ved avdelingskontoret i Stavanger. Han legger til at ett av Damen Shipyards fortrinn er at dette svære konsernet er 100 prosent eid av en familie, som består av far og neste generasjon eiere, to døtre og to sønner. Det gjør at viktige bestemmelser kan tas fort, noe som alltid er tilfelle i store børsnoterte selskaper der alt må gjennom tidkrevende prosesser.