Det islandske fiskerikonsernet HB Grandi har inngått avtale med det tyrkiske verftet Celiktrans Denis Insaat Ltd like utenfor Istanbul om bygging av tre nye ferskfisktrålere. Selskapet som for kort tid siden bestilte to pelagiske fartøyer ved samme verft, har plassert ordrer ved verftet til en verdi på nesten en milliard norske kroner.

Før de nye trålerne bygges skal verftet bygge en modell som skal testes i tank. Modellen skal etter planen være ferdig bygget og testet innen juni.

 

At de tre ferskfisktrålerne bygges ved verftet, tyder på at HB Grandi er fornøyde med det samarbeid de har hatt under den pågående byggingen av et pelagisk fartøy. De nye fartøyene er tegnet at islandske Nautic ehf som i årtier har vært det ledende på Island innen skipskonstruksjon og skipsteknikk.

 

Det er ikke kjent hvor mye de tre nye trålerne som får en lengde på 55 meter og bredde på 13,5 meter vil koste når den første tråleren etter planen skal være klare for levering sommeren 2016. Men sannsynligvis ligger prisen 200 millioner norske kroner millioner per tråler.

 

Kystmagasinet er ikke kjent med om noen norske eller danske verft har gitt tilbud på bygging av fartøyene. Vi har tidligere skrevet om prosjekter hvor bygging i Tyrkia har vært medvirkende til at et rederi sparte rundt hundre millioner kroner. I dette beløp lå også besparelser som skyldtes valg av tekniske løsninger og gjenbruk av noe utstyr fra et annet fartøy.

 

Les også: Sparte 100 millioner på å bygge i Tyrkia

 

Det har vært stor interessen rundt de fartøyene som til nå har vært levert fra tyrkiske verft. Så langt er det ikke noe som tyder på at det er mer garantireparasjoner på disse enn på verft bygget andre steder. Selv om tyrkiske verft også har vært plaget av forsinkelser i sine byggeprosjekter, har forsinkelsene antakelig vært mindre enn forsinkelsene ved baltiske skrogvært, – forsinkelser som igjen har forplantet seg til verftene som utstyrer disse fartøyene.

 

HB Grandi inngikk i september 2013 kontrakt med det tyrkiske verftet om bygging av to pelagiske 80 meter lange fartøyer som skal erstatte de to eldre kombinerte snurperne/pelagiske trålerne Lundey og Faxi. Førstnevnte er bygget i 1960 og sistnevnte i 1987. Byggekontrakten ble oppgitt til å ha en verdi på EUR 44,5 (cirka 370 milliarder kroner). Det første av disse to fartøyet skal være ferdig tidlig 2015.

 

Les også: Investeringer i fartøyer blokkerer for makrellavtale