Kystmagasinet 7.14: Da reketråleren Caprice kom til Egersund i midten av september var det første gang på 14 år at et nytt fiskefartøy på over ti meters lengde fikk byen som hjemmehavn. Fartøyet, som er Eigersunds tredje største, er bygget ved Vestværftet i Hvide Sande i Danmark og er fylkets desidert mest avanserte reketråler.


( 29.10.2014 )


Kystmagasinet møtte reder og skipper Geir Leidland på verftet i Hvide Sande, dagen før de skulle kaste loss og gå til Thyborøn og dokksettes slik at skroget skulle besiktiges av Sjøfartdirektoratet og stoffes. Deretter skulle kursen torsdag 18. september settes for Egersund hvor det skulle være dåp lørdag 20. september. Bortsett fra at det måtte fem forsøk til for å få knust champagneflaska gikk dåpen etter planen. To dager senere var første fangst på plass i trålen, og vinsjer, trål og fabrikk ble testet ut.

Caprice 2

Geir Leidland er bare 35 år, men nye Caprice er hans tredje reketråler.

 

 

Solide eiere

Caprice eies av Leidland Fiskeriselskap AS. En annen stor eier er Egersund Group som eier 29,4 prosent av Råsholm AS, som igjen eier 45,45 prosent i Leidland Fiskeriselskap. Jernvarehandelen H E Seglem AS i Egersund er også indirekte eier gjennom Råsholm AS. Skipper og reder Geir Leidland eier 45,45 prosent. Leidland Fiskeriselskap er et solid selskap med 2,4 millioner kroner i aksjekapital og rundt ti millioner i egenkapital etter at selskapet ble tilført 11,2 millioner i innskutt egenkapital i 2013.

 

Det har ikke vært fett for Leidland Fiskeriselskap, selv om det samlet sett har vært driftsoverskudd de siste femårene. Kapitalkostnader har sørget for at selskapet har fått rød bunnlinje i tre av de siste fem regnskapsårene. Dette ser ikke ut til å bekymre Geir. Nå skal det fiskes mer, og rekene skal bli av enda bedre kvalitet.

 

– Det ser ut til at rekebestanden er på vei oppover. Siden vi stort sett fisker utenfor Jæren får vi større reker enn de som fisker lengre sør, forteller Geir Leidland, som legger til at en del av fangsten som regel er godt betalte reker i størrelsen 50 – 70 stk/kg.

Caprice 4

Styrhuset er rommelig, og flott designet, som på alle fartøyer vi har sett levert fra Vestværftet.

 

Ung reder med tredje fartøy

Geir Leidland er bare 35 år, men dette er den tredje Caprice han eier eller er medeier i. Den første Caprice ble bygget i 1987 og var 18.66 meter lang. Den heter nå Caprice 1 og eies av Endre Langtveit i Kongshavn ved Arendal.

 

Dette fartøyet ble solgt i 2011. Da kjøpte Geir et nytt fartøy på 23,95 meters lengde, bygget i 1994 ved Johs Kristensen Skibsbyggeri i Hvide Sande i Danmark. Nå heter denne tråleren, som ble solgt for 7,5 millioner kroner i juni i fjor, Skårholm og har fått Åkrehamn på Karmøy til hjemmehavn.

Caprice 7

Gudmor Erna Leidland var gudmor og fikk æren av å knuse champagneflaska mot skutesiden. Det måtte imidlertid flere forsøk til før de edle dråpene kom til syne.

 

Skal fiske med dobbel trål

– Vi er nødt til å ha et moderne fartøy med gode arbeids- og boforhold skal vi få godt mannskap. Nå har vi investert 30 millioner kroner. Nesten to millioner av dette er investert i rekefabrikken som skal sørge for at vi kan levere reke med maksimal kvalitet, forteller Geir.

 

Caprice skal fiske med dobbel trål. Det betyr at fartøyet kommer til å tråle uavbrutt. Geir regner med at det vil 20 – 30 prosent økt inntjening. Når trålen tømmes blir det meste av bifangst fjernet i sorteringsrist. Rekene blir også automatisk sortert etter størrelse. De minste skal selges om rå reker, mens de største blir kokt i fabrikken. Kokingen starter få minutter etter at trålposen er tømt. 10 – 15 minutter etter at fangsten er på dekk skal de første reken være ferdig kokt og nedkjølt til fire grader celsius.

Caprice 8

Allerede to dager etter dåpen var Caprice på fiske.

 

 

Tredje fartøy med fabrikk fra Intech

– Det er to andre fartøyer, Tempo og Piraja, som har tilsvarende eller lignende fabrikker fra Intech om bord. De har bare gode erfaringer, så vi føler oss trygge på at fabrikken vil gjøre det mulig for oss å levere både bedre og mer stabil kvalitet enn med tradisjonell manuell koking av rekene, sier Geir. Han legger til at de satser på to skift og drift hele året.

 

Fartøyet kommer til å ligge i havn i helgene, og så levere reker tre ganger i uken, siste gang på fredag. Han legger til at mannskapet vil oppnå en inntekt på 500.000 – 600.000 kroner i året. For en tråler i Sør-Norge er det veldig bra. Ikke minst sett på bakgrunn av at de vil ha halve året fri.

Caprice 12

Her kokes de første rekene. Det går bare ti-femten minutter fra fangsten er ombord til de første rekene er sortert, kokt og på kjøl.

 

 

Nede i fabrikken er det monitorer som gjør det mulig å følge med på radar, kartplotter og tråløye. Hver gang trålposene er tømt og rekene kokt må hele anlegget rengjøres og desinfiseres med skum.

 

– Hygiene er svært viktig. Det ville være katastrofe for oss om Mattilsynet kom om bord og ikke fant alt på stell. Men selv om det tar tid å renggjøre fabrikken, så blir det likevel tid for en hvil. Vi kommer til å være tre mann om bord, og hvert trålhal vil være på rundt 12 til 15 timer. Om sommeren vil halene være litt kortere, forklarer Geir.

Caprice 9

Tre doble og en enkelt lugar burde holde rikelig for et mannskap på tre.

 

Tegnet og bygget av Vestværftet

Caprice er tegnet og bygget av Vestværftet ApS i Hvide Sande. Skroget til Caprice er bygget i Polen og utrustet  ved værtftet i Hvide Sande. Lengden er 27,4 meter og bredden er 8,4 meter.

 

Fartøyet er utstyrt med moderne bysse, og kombinert messe og dagrom. Det er lugarplass til sju fordelt på tre doble en enkeltlugar, selv om det bare kommer til å være et mannskap på tre ombord.

Caprice 10b

Messe og dagrom er kombinert. Det blir neppe trangt om plassen da det bare blir tre mann ombord.

 

 

Mer fangst per liter diesel

Fremdrift besørges av en Caterpillar 3508C som er justert til 1050 Hk ved 1600 rpm. Den er levert av Pon Power. Geir regner med at det vil holde rikelig til å taue dobbeltrålen. Men skulle det i fremtiden bli behov for mer krefter er det mulig å justere opp maskinens ytelse. Slik motoren er justert regner han med at de vil bruke 110 – 120 liter diesel ved tråling. Det er ikke mer enn hva forrige Caprice brukte. Høyere fangst per liter drivstoff mener han uten tvil vil dekke inn kapitalkostnadene på det nye fartøyet.

 

Både reduksjonsgir og propellene er levert av Heimdal. To Cummins generatoranlegg, levert av Granly Diesel, hver med ytelse på 80 kWe, sørger for strøm om bord. Caprice er en av flere norske båter som er bygget ved Vestværftet som er unstyrt med vinsjer fra Thybororøn Skibs og Motor i Thyborøn.

Caprice 15

Nesten to millioner kroner er investert i den topp moderne rekefabrikken fra Intech International AS.

 

 

Den avanserte fabrikken er levert av Intech International. Dette selskapet leverte også fabrikken til Pauline, som ble levert av samme verft i mai i år. Vi hadde en større artikkel fra nevnte nybygg i vår store Nor-Fishing utgave, men glemte dessverre å ta med leverandøren av fabrikken. Det kan videre nevnes at elektronikkpakken til Caprice er levert og monert av AS Elektrisk i Kristiandsand. Elektrisk installasjon om bord er utført av Vest-El i Hvide Sande. Ismaskin og køleanlegg er også dansk, levert av Lemvig Køleteknikk.

Caprice 14c

En Caterpillar sørger for fremdrift. Den er nedjustert til 1050 Hk. Skulle det bli nødvendig kan den i fremtiden justeres om til atskillig høyere ytelse.

 

Neste norske fartøy sjøsatt

Caprice er det femte norske fartøyet levert bygget av Vestværftet de siste årene. Tidligere i sommer ble tråleren Tempo som er søsterfartøy til Caprice levert til Frode Jensen i Søgne.

 

Samme dag som Caprice satte kursen mot Egersund, ble skroget til fartøyet 34,85 meter lange Ballstadøy som skal leveres til Ballstad i Lofoten 2015 sjøsatt. Dette fartøyet utstyres for not og snurrevad. Også dette er tegnet av Vestværftet. Ved utrustningskaien i Hvide Sande ligger den 28 meter lange tråleren Boy John som bygges for skotsk reder.

Caprice 1

Caprice er det første nybygget over 10 meters lengde som leveres til eiere i Egersund på 14 år.