Trygve Stener Hepsø og rederiet Tine Kristin AS har fått overlevert sin nye 90-foter, MS ”Hepsøhav” fra Larsnes Mek. Verksted AS.


( 10.02.2008 )

[raw]

Naval Consult AS har stått for utvikling, design og tegning av den nye snurperen. Nybygget ble døpt i midten av januar, og ”Hepsøhav” fremstår som et av de meste avanserte fartøyene i kystflåten. Båten ble etter dåpen satt i drift i sildefisket på kysten av Nord Norge.

 

Under tekniske prøvetur ble toppfarten til ”Hepsøhav” logget til rundt 13 knop, men farten i lastet stand ligger på 12 knop. Ved 60 prosent motorytelse er fortsatt farten på rundt 10 knop mens brennoljeforbruket ligger på 105 liter i timen. Stålskroget til nybygget er laget ved Safe Ltd. i Gdynia i Polen, mens dekkshus, styrehus og andre komponenter av aluminium ble bygget ved Longva Mek. Verksted AS parallelt med skrogbyggingen i Polen. Det førte til at når skroget ble tauet til Larsnes Mek. Verksted AS for utrustning og ferdigstilling, var dekkshus og styrehus allerede klar for montering om bord.

 

Nybygget er Larsnes Mek. Verksted AS sitt fjortende nybygg siden 1996, av disse 12 fiskebåter. Med overlevering av dette siste nybygget befester verftet sin posisjon som et av de fremste i landet på bygging av denne type fartøy. Og de ligger ikke på latsiden når det gjelder fremtiden heller. Ved Larsnes er de alt i full gang med utrustningen av et nytt avansert kystfiskefartøy, en 112 fot stor snurper/snurrevadbåt til rederiet Lurøyveiding AS. Dette fartøy skal ferdigstilles i juli i år.

 

Når det gjelder Naval Consult, som har stått for utvikling, design og tegning av nybygget, har dette selskapet har etter hvert tilegnet seg betydelig kompetanse på dette feltet. De siste syv-åtte årene er det levert i alt 12 kystfartøy med design fra Naval Consult AS, noe som plasserer selskapet som en av markedslederne i landsmålestokk.

 

Trygve Stener Hepsø har siden “Sjøglans” ble satt i drift høsten 2006, hatt fulgt nøye med den nye generasjon kystfartøy fra Naval Consult AS, som for et år siden ble etterfulgt av “Hovden Viking”. Det var derfor naturlig for rederene å samarbeide med Naval Consult AS og Larsnes Mek. Verksted AS når rederiet besluttet å skifte ut “Tine Kristin” med et nybygg.

 

Prosjekteringsarbeidet for nybygget startet høsten 2005. Basert på erfaringer som ble gjort på “Sjøglans” og “Hovden Viking”, ble det foretatt en del mindre modifikasjoner av konseptet.

 

Naval Consult AS har i tett samarbeid med rederiene Sjøglans AS, Hovden Senior AS og Tine Kristin AS og verft utviklet denne nye generasjon kystfartøy, som har fått en enorm respons fra hele kystflåten i Norge. Skipskonsulenten har utført prosjektering, design, tegninger og beregninger og har innhentet anbud og bistått rederiet i kontraktforhandlingen. Det kan nevnes at selskapet for tiden er engasjert med leveranse av tegninger og dokumentasjon i forbindelse med bygging den nevnte snurperen/snurrevadbåten som skal bygges ved Larsnes Mek. Verksted AS.

 

Ordreboka for neste år for Naval Consult AS er i ferd med å fylles med blant annet en forlengelse av fem kystfartøy. I tillegg er det nå inngått intensjonsavtale på prosjektering og tegningsleveranse for et 37 meter langt fiskefartøy. Videre er selskapet i forhandlinger om tegningsleveranser for nybygg av to 112 fot store snurpere/snurrevadfartøy, et nytt autolinefartøy og flere store brønnbåter. Flere av disse prosjektene ventes å bli realisert i tiden fremover.

 

Hoveddimensjoner ”Hepsøhav”

Lengde o.a. 27,48 m

Lengde p.p. 25,20 m

Bredde mld. 9,25 m

Dybde mld. hoveddekk 3,85 m

Dybde mld. shelterdekk 6,20 m

Dim. dypgang 4,80 m

Brutto tonnasje: 387

Innredning: 6 stk. 1 mannslugarer og 1 stk. 2 mannslugar

[/raw]